Gegevensbescherming

Bijgewerkt: 25 mei 2018

Bedankt voor het bezoeken van onze website en voor uw belangstelling voor ons bedrijf en onze producten. Hieronder geven wij u informatie over het verzamelen van persoonsgegevens bij gebruik van onze website www.buschvacuum.com.

Als u niet woonachtig of gevestigd bent in de Europese Unie, kunt u hier onze wereldwijd geldende privacyverklaring vinden.

Privacybeleid

Ons privacybeleid voor leveranciers en klanten is te vinden onder de volgende link.

Privacyverklaring

Basisinformatie

(1) U kunt dit document afdrukken of opslaan door de standaardfunctionaliteit van uw browser (over het algemeen door te klikken op "Bestand" -> "Opslaan als") of de in de website geïntegreerde printfunctie te gebruiken.


(2) Indien wij voor afzonderlijke functies op onze website gebruikmaken van gecontracteerde dienstverleners of als wij uw gegevens willen gebruiken voor marketingdoeleinden, zullen wij u op de hoogte stellen van de details rondom de betreffende, hieronder beschreven, procedures. Dit omvat ook de vastgelegde criteria voor de opslagtermijn.

(3) Tenzij hieronder anders is beschreven, vloeit de rechtsgrond voor het verwerken van persoonsgegevens voort uit de noodzaak van verwerking voor het aanbieden van de functionaliteiten die door u op deze website zijn opgevraagd (artikel 6, lid 1, punt b) van de Algemene verordening gegevensbescherming, AVG).
 

Verwerkingsverantwoordelijke/functionaris voor gegevensbescherming

(1) De verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met artikel 4, lid 7 van de AVG is

Busch Dienste GmbH
Schauinslandstraße 1
79689 Maulburg, Duitsland

hierna te noemen "Busch", "wij" of "ons".

Aanvullende informatie is te vinden in onze site notice.

(2) U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Busch door een e-mail te sturen naar datenschutzbeauftragter@buschvacuum.com of een brief te sturen naar ons postadres, ter attentie van "Datenschutzbeauftragter".

 

 

Gebruik van de website en logbestanden

(1) Voor puur informatief gebruik van de website, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen persoonsgegevens die uw browser automatisch aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u weer te geven en de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen (rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG):
 

 • IP-adres
 • De datum en het tijdstip van het verzoek
 • Het tijdverschil met de Greenwich Mean Time (GMT)
 • De inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • De toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Het gegevensvolume dat steeds wordt overgedragen
 • De website waarvandaan het verzoek is ontvangen
 • De browser
 • Het besturingssysteem en de interface
 • De taal en versie van de browser

 

(2) IP-adressen van gebruikers worden na gebruik verwijderd of geanonimiseerd. In geval van anonimisering worden IP-adressen zodanig aangepast dat individuele informatie over persoonlijke of materiële omstandigheden niet langer aan een identificeerbare natuurlijke persoon kunnen worden gekoppeld, of zodanig dat het identificeren van een natuurlijke persoon buitenproportioneel veel tijd, geld en mankracht zou kosten.
 

Cookies

(1) Naast de hierboven beschreven logbestandsgegevens worden ook cookies op uw computer opgeslagen als u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden gekoppeld aan de browser die u gebruikt en die op uw harde schijf worden opgeslagen en waarmee bepaalde informatie wordt doorgegeven aan de organisatie die het cookie heeft ingesteld (in dit geval: wij). Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer overdragen. Ze worden gebruikt om de website over het algemeen gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.


(2) Gebruik van cookies:

a) Deze website gebruikt de volgende typen cookies, waarvan de omvang en functionaliteit hieronder worden toegelicht:
 

 

 • Sessiecookies (zie punt b)
 • Permanente cookies (zie punt c).
   

b) Sessiecookies worden automatisch verwijderd als u uw browser sluit. Deze cookies slaan een sessie-ID op waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de gezamenlijke sessie. Hierdoor kan uw computer worden herkend als u onze website een volgende keer weer bezoekt. Sessiecookies worden verwijderd als u uitlogt of uw browser sluit.

c) Permanente cookies worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd; deze tijd kan afhankelijk van het cookie verschillen. U kunt cookies op ieder moment verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser.

(3) Waarom gebruiken wij cookies?

a) Instellingen en functionaliteit

Als u onze website bezoekt, worden het vastgestelde land en de vastgestelde taal, of het land en de taal die u zelf selecteert, in cookies opgeslagen, zodat u deze niet meer hoeft te selecteren als u de website de volgende keer weer bezoekt. Er wordt vooraf gecontroleerd of uw browser cookies ondersteunt en deze informatie wordt opgeslagen in een ander cookie. Vervolgens wordt de contactinformatie weergegeven die is gebaseerd op uw land en taal (die ook worden opgeslagen). De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG.

b) Identificatie

Wij maken gebruik van cookies om u bij volgende bezoeken te kunnen identificeren als u een account hebt voor de webshop van Busch. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG.

c) Advertenties

Wij gebruiken advertentiecookies om de efficiëntie van onze advertenties te beoordelen en hier optimalisatiemogelijkheden uit af te leiden. Verder gebruiken wij ook advertentiecookies om aan gebruikers van onze website doelgerichte advertenties te tonen op websites binnen het weergavenetwerk van Google Inc. ("Google") (AdWords-remarketing). De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.

d) Analyse

Om deze website voortdurend te verbeteren voor onze klanten en belanghebbenden, maken wij gebruik van de webanalysedienst Google Analytics. Door middel van cookies ontvangen wij informatie van Google over het gebruik van onze website. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien hoe vaak en in welke volgorde de afzonderlijke pagina's zijn bezocht en hoeveel tijd bezoekers op onze website doorbrengen. Wij kunnen ook zien of gebruikers onze website al eerder hebben bezocht. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.

-> zie paragraaf 8 Webanalysediensten

(4) Beheer van cookies

U kunt uw browserinstellingen aanpassen op basis van uw voorkeuren en bijvoorbeeld de acceptatie van cookies van derden of alle cookies beheren of weigeren. U kunt bestaande cookies verwijderen via de instellingen van uw browser. Houd er rekening mee dat als u dat doet, u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.
 

Gebruik van de webshop

(1) Als u een bestelling wilt plaatsen in onze webshop, is het voor het aangaan van de overeenkomst noodzakelijk dat u de persoonsgegevens opgeeft die wij van u nodig hebben om uw bestelling te kunnen afhandelen. Het is hiervoor noodzakelijk dat u zich registreert. De informatie die benodigd is, is te vinden in het webformulier. De verplichte informatie voor het verwerken van overeenkomsten is afzonderlijk aangegeven; aanvullende informatie is vrijwillig. Na controle door ons wordt het account (klantlogin) vrijgegeven. Wij zullen de door u verstrekte gegevens verwerken om uw bestelling te kunnen afhandelen. Hiervoor kunnen wij uw betalingsgegevens aan onze banken doorgeven. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG.


(2) Wij kunnen de door u verstrekte informatie ook verwerken om u te informeren over aanvullende interessante producten uit ons productaanbod of om u e-mails te sturen met technische informatie. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.

(3) Op grond van handels- en belastingwetgeving zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en bestelgege-vens gedurende tien jaar te bewaren. Na het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijn wordt de verwerking beperkt, d.w.z. dat uw gegevens alleen worden gebruikt om aan wettelijke bewaarverplichtingen te voldoen.

(4) Het bestelproces wordt versleuteld door middel van TLS-technologie om ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens door derden te voorkomen.
 

Nieuwsbrief

(1) Voor het versturen van nieuwsbrieven vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming en goedkeuring ten aanzien van deze privacyverklaring. Met uw toestemming kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over actuele aanbiedingen uit ons productaanbod. Bij dit proces verzamelen wij de volgende gegevens:

 

 

 • Uw e-mailadres
 • Land
 • Taal


(2) Bij de aanmelding voor onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de ‘double opt-in'-procedure. Dit betekent dat wij u na uw registratie een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u uw registratie niet bevestigt, zullen uw gegevens worden geblokkeerd en na een maand worden verwijderd. Daarnaast slaan wij de gebruikte adressen en het tijdstip van registratie en bevestiging op. Dit doen wij om uw registratie te verifiëren en mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen aanpakken.

(3) Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op om u de nieuwsbrief te kunnen sturen. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG.

(4) U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief op ieder moment intrekken en u voor de nieuwsbrief afmelden. U kunt ons kenbaar maken dat u uw toestemming wilt intrekken door een e-mail te sturen naar  newsletter@news.buschvacuum.com of door een brief te sturen naar het adres dat in de colofon staat vermeld.

Uw persoonsgegevens worden dan verwijderd. Uw e-mailadres wordt om technische redenen opgeslagen om te voorkomen dat u in het vervolg nieuwsbrieven van ons ontvangt.

(5) Houd er rekening mee dat wij uw gebruikersgedrag analyseren als wij u de nieuwsbrief sturen. Hiervoor bevatten de verzonden e-mails webbakens en/of trackingpixels. Dat zijn afbeeldingsbestanden van één pixel die op onze website worden opgeslagen. Voor de analyse koppelen wij de in paragraaf 3 vermelde gegevens en de webbakens aan uw e-mailadres en uw persoonlijke ID.
 

Contactformulier en e-mailcontact

(1) Op onze website bevindt zich een contactformulier dat kan worden gebruikt om via elektronische weg contact met ons op te nemen. Gebruik het dropdownmenu om uw land te selecteren en zo het juiste contactpunt voor uw vraag te kiezen. Uw vraag wordt automatisch verzonden naar het betreffende verkoopbedrijf binnen de Busch Group. Als een gebruiker van deze optie gebruikmaakt, worden de in het webformulier ingevulde gegevens naar ons verzonden en opgeslagen. De verplichte informatie voor de contactaanvraag is afzonderlijk aangegeven; aanvullende informatie is vrijwillig.


Daarnaast worden de volgende gegevens opgeslagen ten tijde van verzending:
 

 

 • Het IP-adres van de gebruiker
 • De datum en het tijdstip waarop het formulier is verzonden


(2) Om de verwerking van gegevens mogelijk te maken wordt in het kader van deze verzendprocedure uw toestemming gevraagd en wordt verwezen naar deze privacyverklaring. U kunt ons ook een e-mail sturen via het vermelde e-mailadres. In dat geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen die met de e-mail worden meegezonden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van de conversatie.

(3) De rechtsgrond voor verwerking van de gegevens is de gegeven toestemming van de gebruiker; artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG. De rechtsgrond voor verwerking van de gegevens die bij het verzenden van een e-mail worden overgedragen, is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Als het contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrond voor verwerking artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG.

(4) De verwerking van persoonsgegevens die zijn ingevoerd in het invoerscherm dient uitsluitend voor de verwerking van het contact door ons. Indien gebruikers via e-mail contact met ons opnemen, is er ook een noodzakelijk gerechtvaardigd belang bij het verwerken van gegevens. De overige persoonsgegevens die tijdens de verzendprocedure worden verwerkt, worden gebruikt om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatiesystemen te waarborgen.

(5) De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze werden verzameld. Dit is het geval als persoonsgegevens in het invoerscherm van het contactformulier zijn ingevoerd en via e-mail zijn verzonden en de betreffende conversatie met de gebruiker is beëindigd. De conversatie is beëindigd als, op basis van de betreffende omstandigheden, duidelijk is dat de betreffende zaken definitief zijn afgehandeld. Het IP-adres dat tijdens de verzendprocedure tevens wordt verzameld, wordt direct na de verzendprocedure geanonimiseerd (zie paragraaf 8 Google Analytics).
 

Webanalysediensten

Busch maakt gebruik van Google Analytics en Google AdWords Conversion Tracking. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.


a) Google Analytics

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google, Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt cookies; dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om het gebruik van de website te analyseren. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website wordt door Google doorgaans verzonden naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt het IP-adres door Google echter eerst afgekort in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten worden verzonden en daar worden afgekort. Google gebruikt deze informatie namens de exploitant van deze website om het gebruik van de website te analyseren, rapporten op te stellen over onze websiteactiviteiten en om extra diensten aan te bieden die verband houden met website- en internetgebruik met betrekking tot de website-exploitant.

(2) Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt doorgestuurd, zal niet worden gekoppeld aan andere gegevens van Google.

(3) U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door de betreffende instellingen in uw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat als u dat doet, u mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Daarnaast kunt u voorkomen dat gegevens die door het cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) naar Google worden verzonden en door Google worden verwerkt. Hiervoor kunt u de browserplug-in van Google downloaden en installeren:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

In plaats van een browserplug-in, of in browsers van mobiele apparaten, kan via de volgende link een opt-outcookie worden ingesteld: Deactiveer Google Analytics.

Het opt-outcookie voorkomt dat Google Analytics voortaan nog gegevens verzamelt op deze website. Dit werkt echter alleen in deze browser en voor dit domein. Als uw cookies in deze browser zijn verwijderd, is het niet nodig om nogmaals op bovenstaande link te klikken.

(4) Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()". Dat betekent dat de IP-adressen in afgekorte vorm worden verwerkt, waardoor het niet mogelijk is ze aan een bepaalde persoon te koppelen. Als een koppeling aan een bepaalde persoon wordt geassocieerd met de over u verzamelde gegevens, wordt dit direct uitgesloten en worden de persoonsgegevens direct verwijderd.

(5) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en deze voortdurend te verbeteren. Wij kunnen de statistieken die wij verkrijgen, gebruiken om ons aanbod te verbeteren en dit voor u als gebruiker interessanter te maken. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden verstuurd, heeft Google zich onderworpen aan het EU-U.S. Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.

(6) Informatie over de externe dienstverlener: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden:  https://www.google.com/analytics/terms/, privacyopties: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl, en het privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

b) Google AdWords Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords Conversion Tracking (Conversies bijhouden). Het Conversion Tracking-cookie wordt door Google AdWords in de browser van de gebruiker geactiveerd als u op een van de door Google verzonden advertenties klikt. Deze cookies verlopen na 30 dagen. Ze worden niet gebruikt om persoonlijke identificatiegegevens te verzamelen. Als de gebruiker een bepaalde pagina van deze website bezoekt en het cookie nog niet is verlopen, weten Google en Busch dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorverwezen. Elke klant van Google AdWords ontvangt een ander cookie. Hierdoor kunnen cookies niet worden getraceerd via de website van de klant van AdWords. Op basis van de gegevens die door de conversiecookies zijn verzameld voor AdWords-klanten die Conversion Tracking hebben geselecteerd, worden conversiestatistieken opgesteld. Klanten van AdWords worden op de hoogte gebracht van het totale aantal gebruikers dat op de advertenties heeft geklikt en doorverwezen is naar een Conversion Tracking-pagina. Ze ontvangen echter geen informatie die ze kunnen gebruiken om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u niet wenst deel te nemen aan het Tracking-programma, kunt u eenvoudig weigeren om dit programma te gebruiken door het Google Conversion Tracking-cookie in de persoonlijke instellingen van uw internetbrowser uit te schakelen. U kunt ook op ieder gewenst moment Conversion Tracking-cookies uitschakelen door in uw browser in te stellen dat cookies van "googleadservices.com" worden geblokkeerd.

c) Google Tag Manager

(1) Deze website gebruikt Google Tag Manager als onderdeel van Google Analytics. Tags zijn kleine code-elementen op onze website die onder andere worden gebruikt om het verkeer en gedrag van bezoekers bij te houden, de impact van online advertenties en sociale media te meten, remarketing en targeting te gebruiken en de website te testen en optimaliseren. Google Tag Manager is een oplossing waarmee Busch websitetags via een interface kan beheren. De Tag Manager-tool zelf (die de tags implementeert) is een cookievrij domein. De tool triggert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als deactivatie op domein- of cookieniveau gebeurt, geldt deze voor alle trackingtags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

(2) Meer informatie over Google Tag Manager is te vinden op: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/.
 

Uw rechten

Als persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u de betrokkene zoals gedefinieerd in de AVG en hebt u de volgende rechten ten aanzien van ons als verwerkingsverantwoordelijke:


a) Rechten in overeenstemming met artikel 15 e.v. van de AVG

(1) U hebt recht van inzage in overeenstemming met artikel 15 van de AVG. Onder bepaalde omstandigheden hebt u recht op rectificatie in overeenstemming met artikel 16 van de AVG, recht op beperking van de verwerking in overeenstemming met artikel 18 van de AVG en recht op gegevenswissing ("recht op vergetelheid") in overeenstemming met artikel 17 van de AVG. Daarnaast hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen (recht over overdraagbaarheid van gegevens) in overeenstemming met artikel 20 van de AVG, voor zover verwerking plaatsvindt door middel van geautomatiseerde procedures en gebaseerd is op toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt a) of artikel 9, lid 2, punt a) van de AVG of een overeenkomst in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG. Met betrekking tot het recht van inzage en het recht op gegevenswissing zijn de beperkingen in overeenstemming met artikel 34 en 35 van de Duits wet op de gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) van toepassing.

(2) U kunt uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op ieder moment intrekken. Dit geldt ook voor het intrekken van verklaringen van toestemming die aan ons zijn afgegeven voordat de Algemene verordening gegevensbescherming van kracht werd (d.w.z. voor 25 mei 2018). Houd er rekening mee dat het intrekken van uw toestemming alleen met effect voor de toekomst mogelijk is. Verwerking die voor het intrekken van uw toestemming heeft plaatsgevonden, wordt hierdoor niet beïnvloed.

b) Recht om een klacht in te dienen

Indien u een klacht hebt, hebt u de mogelijkheid om contact op te nemen met ons of met een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, met name in de lidstaat waar u woont of werkt of in de plaats waar de vermeende inbreuk plaatsvond (artikel 77 van de AVG in samenhang met artikel 19 van de BDSG).

c) Recht van bezwaar

Naast de hierboven genoemde rechten hebt u ook het recht om in overeenstemming met artikel 21 van de AVG als volgt bezwaar te maken:

(1) Situatiespecifiek recht van bezwaar

U hebt het recht om op ieder moment bezwaar te maken tegen de verwerking – die plaatsvindt op basis van artikel 6, lid 1, punt e) van de AVG (gegevensverwerking in het algemeen belang) en artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG (gegevensverwerking op basis van afweging van belangen) – van uw persoonsgegevens, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling, zoals gedefinieerd in artikel 4, lid 4 van de AVG.

Indien u een bezwaar indient, zullen wij uw persoonsgegevens niet verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of als de verwerking dient voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

(2) Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor marketingdoeleinden

In afzonderlijke gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. U hebt het recht om op ieder moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke marketing. Dit geldt ook voor profilering voor zover dit verband houdt met direct marketing. Als u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doeleinde verwerken.
Het bezwaar kan in welke vorm dan ook worden ingediend bij de instantie die in paragraaf 2 van deze privacyverklaring is vermeld.
 

Toezichthoudende autoriteit

Er kan als volgt contact worden opgenomen met de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor Busch, dat gevestigd is in het Duitse Maulburg:


Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Postfach 10 29 32
D-70025 Stuttgart
Phone: +49 711 615541-0
Fax: +49 711 615541-15
Email: poststelle@lfdi.bwl.de
 

Geautomatiseerde besluitvorming

In de regel gebruiken wij geen geautomatiseerde besluitvorming in overeenstemming met artikel 22 van de AVG om de zakelijke relatie te rechtvaardigen en implementeren.

 

Profilering

Om u informatie en productadvies te bieden die op u is afgestemd, kunnen wij – of dienstverleners namens ons – webanalysetools, en met name trackingtechnologie, gebruiken. Deze maken vraaggerichte communicatie en advertenties mogelijk. Raadpleeg artikel 8 Webanalysediensten voor meer informatie hierover.