Update uw browser.

Het lijkt erop dat u een oude versie van Microsoft Edge gebruikt. Update uw browser voor de beste ervaring met de Busch website.

Efficiënte recycling van restjes

Vacuümverdamping vermindert het watergehalte in biogasafval

Grote hoeveelheden fermentatieresten hopen zich op in biogasinstallaties. Met behulp van vacuümpompen, waarvan veel worden geproduceerd door BUSCH, zijn deze resten eenvoudiger te verwerken en kunnen ze worden omgevormd tot waardevolle bijproducten.

Biogas bestaat hoofdzakelijk uit methaan (CH4). Dit molecuul bestaat uit één koolstof- en vier waterstofatomen. Dat betekent dat tijdens het verbranden twee keer zoveel watermoleculen vrijkomen als CO2. En ook al is het een broeikasgas, het blijft onderdeel uitmaken van een onschadelijke cyclus: de plant, waarvan het organische bronmateriaal oorspronkelijk afkomstig is, heeft eerder kooldioxide uit de lucht geabsorbeerd.

Residuen met een hoog watergehalte

Slechts een deel van het materiaal wordt echter omgezet in gas. Een substantie die bekend staat als fermentatieresidu blijft in het systeem achter. Dit residu heeft een hoog watergehalte en is vaak vloeibaar, met name als het systeem op slurrie draait. Theoretisch gezien is dit afvalproduct geschikt als mest. Maar een vloeibaar fermentatieresidu moet voldoen aan dezelfde voorwaarden als de slurrie zelf. In Duitsland moet het bijvoorbeeld eerst meerdere maanden worden opgeslagen, waarna het alleen in beperkte mate mag worden toegepast.

Het opslaan van steeds grotere hoeveelheden fermentatieresidu kost veel geld en vereist veel ruimte. Daarom is het zinvol om de hoeveelheid te beperken door water uit het materiaal te onttrekken. Omdat biogasinstallaties vaak worden gecombineerd met thermische energiecentrales met blokmodules, kan de afvalwarmte daarvan worden gebruikt om het water te verdampen. Om de energie-efficiëntie te verbeteren, moet dit proces bij voorkeur worden uitgevoerd in vacuümkamers.

Zuiver water en concentraat

Het verdampte water wordt gecondenseerd nadat de warmte is gerecirculeerd. Het overblijvende concentraat van fermentatieresidu bevat alle voedingsstoffen uit het bronmateriaal. Nu kan het worden gedroogd, gecomposteerd en gebruikt als organische mest.

Vacuüm doet meer dan alleen het energieverbruik verminderen. Alle restgassen die uit het materiaal komen, worden voor verder gebruik teruggevoerd in de biogasinstallatie. Omdat de installatie hermetisch afgesloten moet blijven, blijft geuroverlast eveneens tot een minimum beperkt. Afhankelijk van de afmeting en het ontwerp, kunnen verschillende vacuümpompen of combinaties daarvan worden ingezet om vacuüm op te wekken.BUSCH biedt een breed aanbod aan opties voor dit doeleinde, zodat de optimale oplossing altijd wordt gevonden.

Wat heeft lepra te maken met biogas?

Het Westen heeft biogas als energiebron herontdekt na de oliecrisis van de jaren '70. De huidige biogas-bloei begon pas in het nieuwe millennium en groeide met name door de toenemende klimaatveranderingen. De eerste biogasinstallatie ooit werd echter al in 1859 geïnstalleerd: in een leprakolonie in Bombay - nu Mumbai (India). In de Engelse stad Exeter gebruikten de gaslantaarns waarmee de straten werden verlicht, sinds 1895 biogas van afvalwater. Ook in andere plaatsen werd biogas verzameld uit waterzuiveringsinstallaties en aan het plaatselijke gasnetwerk toegevoegd. Intussen gebruikten anderen het gas om hun voertuigen van brandstof te voorzien. Zo reden de vuilniswagens in Zürich tot 1973 op biogas. In landen zoals India, China, Zuid Korea, Taiwan, Maleisië en Botswana gebruiken veel huishoudens, waarvan velen zich in landelijke gebieden bevinden, kleine biogasinstallaties voor hun privé-energievoorziening. Het gas wordt hoofdzakelijk gebruikt om mee te koken.