Actualizați browserul.

Se pare că utilizați o versiune veche a browserului Microsoft Edge. Actualizați browserul pentru a vă bucura de cea mai bună experiență cu site-ul web Busch.

Aerul fierbinte intră, contaminanții ies

Decontaminarea solului cu procesul de vid

Atunci când solurile sunt contaminate cu substanțe volatile, în timpul decontaminării se folosesc metode de extracție variate. Pompele de vid de la BUSCH permit curgerea vaporilor pentru tratare.

Volatile și toxice

Un grup de substanțe joacă un rol deosebit de important în poluarea solului: compușii organici volatili (COV). Printre aceștia se numără, de exemplu, cele mai multe produse petroliere. Prezența acestora în sol ca deșeuri moștenite din trecut nu este neobișnuită.

Compușii COV sunt nocivi, iar unii sunt chiar toxici. Dacă pătrund în apa freatică, aceasta nu se mai califică drept apă potabilă. Fiind substanțe volatile, acestea se dispersează în atmosferă în apropierea pământului, putând polua aerul pe care îl respirăm în imediata vecinătate. Solurile poluate nu pot fi utilizate nici în scopuri agricole, nici pentru construcții, și trebuie decontaminate.

Aerul de la nivelul solului și vidul termic

Decontaminarea poate fi realizată la fața locului, prin extracția vaporilor din sol. În acest scop, în solul contaminat sunt create puțuri verticale, în care sunt introduse conducte perforate. Acestea sunt umplute cu pietriș, iar puțurile sunt sigilate atât la suprafață, cât și în raport cu apa freatică de la baza puțului. Prin crearea unui vid, vaporii COV sunt extrași din straturile de sol înconjurătoare și direcționați către un sistem de purificare a aerului. Efectul procesului poate fi amplificat și mai mult: aerul fierbinte este introdus forțat în pământ prin conducte și puțuri suplimentare, la suprapresiune ridicată. Căldura intensifică evaporarea compușilor COV și are loc o curgere mai puternică a gazelor subterane, de la suprapresiune la vid.

Procesul de vid termic poate fi utilizat pentru soluri contaminate masiv. Aici, solul este îndepărtat și transportat la o fabrică de procesare. Materialul este expus la temperaturi de până la 270 de grade Celsius și la un vid de maximum 10 mbar. Substanțele volatile sunt evaporate complet, apoi sunt condensate și colectate. Vidul nu numai că susține evaporarea, ci și garantează descărcarea sigură a substanțelor poluante. Diferite modele de pompe de vid de la BUSCH pot fi folosite pentru ambele procese.
Ce substanțe se încadrează în categoria COV?

Nu există o definiție generică pentru grupul de substanțe numite compuși organici volatili (COV). În general, se înțelege că acestea reprezintă toți compușii organici cu un punct de fierbere între aproximativ 50 și 260 de grade Celsius, cu excepția pesticidelor. De cele mai multe ori, carbonații și carburile de metal sunt excluse în mod explicit, la fel și dioxidul de carbon, monoxidul de carbon, acidul carbonic și metanul. Oricum, punctele de fierbere ale acestora din urmă sunt cu mult sub 50 de grade. În ceea ce privește impactul asupra mediului, solvenții, hidrocarburile halogenate (agenți frigorifici) și combustibilii și lubrifianții pe bază de petrol sunt de o importanță deosebită.

Aerul contaminat cu compuși COV pot provoca simptome precum dureri de cap, reacții hipersensibile, oboseală, performanță afectată, tulburări de somn sau iritarea căilor respiratorii. Persoanele care sunt deosebit de sensibile la substanțele chimice volatile din cauza anumitor afecțiuni sunt cele mai expuse la acest risc.

Acronimul din limba română, COV – compuși organici volatili – este utilizat extensiv în literatura de specialitate.