Gegevensbescherming

Bijgewerkt: 20 oktober 2019

Bedankt voor het bezoeken van onze website en voor uw belangstelling voor ons bedrijf en onze producten. Hieronder geven wij u informatie over het verzamelen van persoonsgegevens bij gebruik van onze website www.buschvacuum.com.

Als u niet woonachtig of gevestigd bent in de Europese Unie, kunt u hier onze wereldwijd geldende privacyverklaring vinden.

Privacyverklaring

Basisinformatie

 1. U kunt dit document afdrukken of opslaan door de standaardfunctionaliteit van uw browser (over het algemeen door te klikken op "Bestand" -> "Opslaan als") of de in de website geïntegreerde printfunctie te gebruiken.
 2. Indien wij voor afzonderlijke functies op onze website gebruikmaken van gecontracteerde dienstverleners of als wij uw gegevens willen gebruiken voor marketingdoeleinden, zullen wij u op de hoogte stellen van de details rondom de betreffende, hieronder beschreven, procedures. Dit omvat ook de vastgelegde criteria voor de opslagtermijn.
 3. Tenzij hieronder anders is beschreven, vloeit de rechtsgrond voor het verwerken van persoonsgegevens voort uit de noodzaak van verwerking voor het aanbieden van de functionaliteiten die door u op deze website zijn opgevraagd (artikel 6, lid 1, punt b) van de Algemene verordening gegevensbescherming, AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke/functionaris voor gegevensbescherming

 1. De verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met artikel 4, lid 7 van de AVG is

  Busch Dienste GmbH
  Schauinslandstrasse 1
  D-79689 Maulburg

  hierna te noemen "Busch", "wij" of "ons".

  Aanvullende informatie is te vinden in onze colofon.
 2. U kunt als volgt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Busch: dpo@buschvacuum.com of u kunt een brief sturen naar ons postadres, ter attentie van  "Datenschutzbeauftragter".
   

Categorieën verwerkte gegevens en betrokkenen

 1. Categorie verwerkte gegevens
  • Mastergegevens (bijv. mastergegevens voor klanten, zoals namen, adressen)
  • Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers)
  • Inhoudgerelateerde gegevens (bijv. invoertekst, foto's, video's)
  • Contractuele gegevens (bijv. onderwerp van een contract, termijn, klantencategorie)
  • Betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betaalgeschiedenis)
  • Gebruiksgegevens (bijv. bezochte pagina's, inhoudgerelateerde interesses, tijden van bezoek)
  • Meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen)
 2. Categorieën betrokkenen
  • Bezoekers en gebruikers van de website en andere online aanwezigheid
  • Klanten, potentiële klanten en zakelijke partners
  • Nieuwsbriefabonnees en directe marketing in bestaande klantrelaties
    

Hierna worden deze betrokkenen gezamenlijk ‘gebruikers' genoemd.
 

Doel van gegevensverwerking

Wij gebruiken uw persoonsgegevens

 • Om onze website en online aanwezigheid beschikbaar te maken, inclusief de functies en inhoud ervan.
 • Om uw persoonlijke klantaccount te maken en beheren.
 • Om u te identificeren als partij van een contract.
 • Om uw online aankomen bij ons te verwerken. Dit omvat uw aankooporders en aankopen die worden geretourneerd via onze webshop, de verwerking van betalingen, meldingen over afleveringsstatus en afleveringsproblemen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de verwerking van klachten of afhandeling van zaken die betrekking hebben op uw garantierechten op defecten.
 • Om te reageren op contactverzoeken en om te communiceren met gebruikers.
 • Om ons te doen gelden, versterken, ons recht uit te oefenen of onszelf te verdedigen tegen juridische claims en wettelijke geschillen en om criminele activiteiten te onthullen, onderzoeken en voorkomen.
 • Om veiligheidsmaatregelen te implementeren.
 • Om ons bereik te meten.
 • Om direct marketing-strategieën toe te passen, bijv. in de vorm van een nieuwsbrief per e-mail of advertenties per post.
 • Om tevredenheidsonderzoeken uit te voeren over onze producten en services en om de resultaten ervan te analyseren.
   

Gebruik van de website en logbestanden

 1. Wanneer onze website puur voor informatiedoeleinden wordt gebruikt (bijv. als u zich niet registreert of ons op andere wijze gegevens aanbiedt), verzamelen wij uitsluitend de persoonsgegevens die uw browser automatisch naar onze server verzendt. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u weer te geven en de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen (rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG):
  1. IP-adres
  2. Datum en tijdstip van het verzoek
  3. Het tijdverschil met de Greenwich Mean Time (GMT)
  4. Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
  5. Toegangsstatus/HTTP-statuscode
  6. Overgedragen gegevensvolume bij elk bezoek
  7. Website waarvan het verzoek is ontvangen
  8. Browsernaam
  9. Besturingssysteem en de interface
  10. Taal en versie van de browser.
 2. IP-adressen van gebruikers worden na gebruik verwijderd of geanonimiseerd. In geval van anonimisering worden IP-adressen zodanig aangepast dat individuele informatie over persoonlijke of materiële omstandigheden niet langer aan een identificeerbare natuurlijke persoon kunnen worden gekoppeld, of zodanig dat het identificeren van een natuurlijke persoon buitenproportioneel veel tijd, geld en mankracht zou kosten.

Cookies

Gebruik van de webshop

 1. Als u een bestelling wilt plaatsen in onze webshop, is het voor het aangaan van de overeenkomst noodzakelijk dat u de persoonsgegevens opgeeft die wij van u nodig hebben voor verwerking van uw bestelling. U bent verplicht zich te registreren om dit mogelijk te maken. De hiervoor benodigde informatie is te vinden in het online formulier. De verplichte informatie voor het verwerken van overeenkomsten is afzonderlijk aangegeven; aanvullende informatie is vrijwillig. Na controle door ons wordt het account (de klantaanmelding) geactiveerd. Wij zullen de door u verstrekte gegevens verwerken om uw bestelling te kunnen afhandelen. Hiervoor kunnen wij uw betalingsgegevens aan onze banken doorgeven. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG.
 2. Wij kunnen de door u verstrekte informatie ook verwerken om u te informeren over aanvullende interessante producten uit ons productaanbod of om u e-mails te sturen met technische informatie. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.
 3. Op grond van handels- en belastingwetgeving zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens gedurende tien jaar te bewaren. Na het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijn wordt de verwerking echter door ons beperkt, hetgeen inhoudt dat uw gegevens alleen worden gebruikt om aan wettelijke bewaarverplichtingen te voldoen.

  Het bestelproces wordt versleuteld door middel van TLS-technologie om ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens door derden te voorkomen.

Nieuwsbrief,  direct marketing

 1. Nieuwsbriefabonnementen
  1. Voor het versturen van nieuwsbrieven vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming en goedkeuring ten aanzien van deze privacyverklaring. Met uw toestemming kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over actuele aanbiedingen uit ons productaanbod. Bij dit proces verzamelen wij de volgende gegevens:
   • Uw e-mailadres
   • Land
   • Taal
  2. Bij de aanmelding voor onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de ‘double opt-in'-procedure. Dit betekent dat wij na uw registratie een e-mail sturen naar het opgegeven adres, waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u uw registratie niet bevestigt, zullen uw gegevens worden geblokkeerd en na een maand worden verwijderd. Daarnaast slaan wij de gebruikte adressen en het tijdstip van registratie en bevestiging op. Dit doen wij om uw registratie te verifiëren en mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen aanpakken.
  3. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op om u de nieuwsbrief te kunnen sturen. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG.
  4. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief op ieder moment intrekken en u voor de nieuwsbrief afmelden. U kunt ons kenbaar maken dat u uw toestemming wilt intrekken door een e-mail te sturen naar newsletter@news.buschvacuum.com of door een brief te sturen naar het adres dat in de colofon staat vermeld.
  5. Uw persoonsgegevens worden dan verwijderd. Uw e-mailadres wordt om technische redenen opgeslagen om te voorkomen dat u in het vervolg nieuwsbrieven van ons ontvangt.
 2. Het verzenden van nieuwsbrieven na aankoop van een product
  1. Als u producten heeft aangeschaft in onze webshop, sturen wij u onze nieuwsbrief toe, zelfs als u zich niet eerder heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief. In dit geval wordt de nieuwsbrief verzonden aan het e-mailadres dat u heeft opgegeven voor uw aankoop. Deze nieuwsbrieven worden gebruikt om producten te adverteren die lijken op het product dat u in onze webshop heeft gekocht en om klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren. Voor deze gepersonaliseerde productaanbevelingen selecteren we producten die voldoen aan wettelijke vereisten gebaseerd op uw eerdere aankoop en interesses, die wij identificeren door de interesses, voorkeuren en productgerelateerde interesses die u met ons heeft gedeeld, in aanmerking te nemen.
  2. Uw e-mailadres wordt voor dit doeleinde opgeslagen in onze database voor nieuwsbriefadressen. Wij slaan tevens het IP-adres op dat u heeft gebruikt voor uw aankoop en het tijdstip van uw aankoop om de legitimiteit van onze nieuwsbrief te verifiëren.
  3. De rechtsgrond voor de bovengenoemde verwerkingsprocedures met betrekking tot het verzenden van onze nieuwsbrief na een aankoop is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Ons rechtmatige belang in de verwerking van gegevens is de direct marketing van onze producten aan onze klanten en hun interesse in aanbiedingen en kortingen.
  4. U kunt op elk willekeurig moment aangeven dat u de nieuwsbrief niet wilt ontvangen. U kunt uw toestemming intrekken door te klikken op de link in elke e-mailnieuwsbrief of door een bericht te verzenden naar de contactgegevens die vermeld zijn aan het begin van deze privacyverklaring.
 3. Tracking van de nieuwsbrief
  1. Houd er rekening mee dat wij uw gebruikersgedrag analyseren als wij u de nieuwsbrief sturen. Hiervoor bevatten de verzonden e-mails webbakens en/of trackingpixels. Dat zijn afbeeldingsbestanden van één pixel die op onze website worden opgeslagen. Wij koppelen de onder de paragraaf Gebruik van de website en logbestanden van deze privacyverklaring vermelde gegevens en webbakens aan uw e-mailadres en persoonlijke id om de analyse te kunnen uitvoeren.
  2. Alle links in de nieuwsbrief bevatten deze id ook. Met behulp van de in dit proces verzamelde gegevens stellen wij een gebruikersprofiel op, zodat de nieuwsbrief beter afgestemd kan worden op de interesses van onze klanten. In dit proces leggen wij vast wanneer u onze nieuwsbrief leest en op welke links in de nieuwsbrief u klikt. Deze resultaten gebruiken wij om uw persoonlijke interesses af te leiden. Onder bepaalde omstandigheden koppelen wij deze gegevens aan uw activiteiten op onze website.
  3. De rechtsgrond voor de hierboven beschreven trackingprocessen is uw toestemming op grond van artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG, op voorwaarde dat u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief.
  4. Als onze nieuwsbrief wordt verzonden na een aankoop zonder dat u zich apart voor de nieuwsbrief heeft aangemeld en uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, is de rechtsgrond voor het hierboven beschreven trackingproces artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang in de verwerking van gegevens voor trackingdoeleinden is onze behoefte om onze nieuwsbrief beter af te stemmen op de interesses van onze klanten. Wij registreren uitsluitend statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van onze online aanwezigheid. Gebruiksgegevens worden geanonimiseerd en gepseudonimiseerd.  Voor het laatste wordt het IP-adres onmiddellijk na verwerking en voorafgaand aan opslag geanonimiseerd. De rechtsgrond voor de verwerking van gegevens is ons gerechtvaardigd belang (in de EU: artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG).
  5. U kunt op elk willekeurig moment bezwaar maken tegen het bovengenoemde trackingproces door u uit te schrijven van onze nieuwsbrief. U kunt zich uitschrijven door op de link te klikken die in elke e-mailnieuwsbrief te vinden is of door een bericht te sturen naar de contactgegevens die vermeld zijn in deze privacyverklaring. De informatie die verzameld wordt door middel van tracking wordt opgeslagen zolang u aangemeld bent voor de nieuwsbrief. Zodra u zich heeft uitgeschreven, slaan we anonieme gegevens uitsluitend op voor statistieke doeleinden.
  6. Bovendien is tracking niet mogelijk als u de afbeeldingsweergavefunctie in ons e-mailprogramma standaard heeft uitgeschakeld. In dit geval ziet u geen volledige weergave van onze nieuwsbrief en kunt u mogelijk niet alle functies in de nieuwsbrief gebruiken. Het bovengenoemde trackingproces wordt uitgevoerd als u de afbeeldingen handmatig weergeeft.
 4. Gedrukte reclame
  1. Wij gebruiken de gegevens die u ons verstrekt voor een aankoop ook voor het verzenden van gedrukte media.
  2. De bovengenoemde verwerkingsprocedures, met name het proces voor het verzenden van gedrukte media, worden uitgevoerd met behulp van services en IT-systemen van verschillende dienstverleners die wij aangewezen hebben als onze verwerkers.
  3. De wetmatigheid wordt verzekerd door overeenkomsten af te sluiten volgens artikel 28 van de AVG en de modelclausules van de EU.
  4. De rechtsgrond voor de bovengenoemde verwerkingsprocecures is ons rechtmatige belang na een aankoop volgens artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Ons rechtmatige belang in de verwerking van gegevens is de marketing van onze producten en diensten en de verbetering van relaties met klanten.

Contactformulier, klachtenformulier en e-mailcontact

 1. Op onze website bevindt zich een contactformulier dat kan worden gebruikt om via elektronische weg contact met ons op te nemen. Gebruik het dropdownmenu om uw land te selecteren en zo het juiste contactpunt voor uw vraag te kiezen. Uw vraag wordt automatisch verzonden naar het betreffende verkoopbedrijf binnen de Busch groep. Onze website bevat tevens een klachtenformulier dat kan worden gebruikt om klachten aan ons te melden. Als u een klacht wilt indienen, vult u het klachtenformulier in onder de link en verstuurt u deze. Uw verzoek wordt automatisch doorgestuurd naar de verantwoordelijke dienstenafdeling binnen de Busch groep. Als een gebruiker een van deze opties kiest, worden de gegevens die zijn ingevoerd in het online formulier overgedragen naar ons en opgeslagen. De verplichte informatie voor de contactaanvraag is afzonderlijk aangegeven; aanvullende informatie is vrijwillig.

  Daarnaast worden de volgende gegevens opgeslagen ten tijde van verzending:
  1. IP-adres van de gebruiker
  2. Datum en tijdstip waarop het formulier werd verzonden
 2. Om de verwerking van uw gegevens mogelijk te maken, wordt in het kader van deze verzendprocedure uw toestemming gevraagd en wordt verwezen naar deze privacyverklaring. U kunt ons ook een e-mail sturen via het vermelde e-mailadres. In dat geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen die met de e-mail worden meegezonden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van de conversatie.
 3. De rechtsgrond voor verwerking van de gegevens is de door de gebruiker gegeven toestemming; artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG. De rechtsgrond voor verwerking van de gegevens die bij het verzenden van een e-mail worden overgedragen, is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Als het verzoek gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrond voor verwerking artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG. In het geval van klachten is de rechtsgrond artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG betreffende de juiste verwerking van aankooporders en ook een rechtmatig belang volgens artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Ons rechtmatig belang is gebaseerd op de voortdurende verbetering en bevordering van kwaliteitsbeheer en klantenondersteuning.
 4. De verwerking van persoonsgegevens die zijn ingevoerd in het invoerscherm dient uitsluitend voor de verwerking van het contact of de afhandeling van de klacht door ons. Indien gebruikers via e-mail contact met ons opnemen, is er ook een noodzakelijk gerechtvaardigd belang bij het verwerken van gegevens. De overige persoonsgegevens die tijdens de verzendprocedure worden verwerkt, worden gebruikt om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatiesystemen te waarborgen. In het geval van het klachtenformulier dienen de overige persoonsgegevens die worden verwerkt om het klachtenafhandelingsproces zo goed mogelijk te laten verlopen.
 5. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze werden verzameld. Dit is het geval voor persoonsgegevens die zijn ingevoerd in het contactformulier of klachtenformulier en gegevens die via e-mail zijn verzonden als de betreffende conversatie met de gebruiker is beëindigd. De conversatie is beëindigd als, op basis van de betreffende omstandigheden, duidelijk is dat de betreffende zaken definitief zijn afgehandeld. Het IP-adres dat tijdens de verzendprocedure tevens wordt verzameld, wordt direct na de verzendprocedure geanonimiseerd (zie paragraaf Webanalysediensten van deze privacyverklaring).
 6. Wij gebruiken de service JotForm Inc. voor het maken en beheren van het klachtenformulier. Informatie over de externe provider: