Update uw browser.

Het lijkt erop dat u een oude versie van Microsoft Edge gebruikt. Update uw browser voor de beste ervaring met de Busch website.

Contact
België

Het fotovoltaïsche zonne-energiesysteem op het dak van de nieuwe systeembouwhal. Bron: Busch Vacuum Solutions.

Nieuw zonne-energiesysteem geïnstalleerd

Busch Vacuum Solutions heeft voor 2023 op het hoofdkantoor in Maulburg een aantal klimaatbeschermende maatregelen genomen om het bedrijf in de toekomst nog duurzamer te maken. Een pijler van het concept is fotovoltaïsche zonne-energie. Op het dak van de nieuwe systeembouwhal zijn fotovoltaïsch zonnepanelen geplaatst.

Bijna 1/5 van onze elektriciteitsbehoefte komt nu van fotovoltaïsche zonnepanelen. Dit is een eerste grote stap, van vele volgende stappen. Met dit nieuwe energieconcept willen we onze verantwoordelijkheid nemen en een bijdrage leveren aan klimaatneutraliteit. Elke maatregel telt in dit opzicht. Wij rekenen dan ook op de participatie van onze medewerkers.
Martin Gutmann, General Manager van Busch Produktions GmbH.

Volgens berekeningen levert de zonne-energieinstallatie in de toekomst 17,6% van het jaarlijkse energieverbruik op de locatie Maulburg. Het heeft een oppervlakte van 4.800 vierkante meter, bestaat uit 2.499 panelen en wordt in het tweede kwartaal van 2023 in gebruik genomen. De elektriciteit die wordt opgewekt, kan worden gebruikt voor alle Busch-gebouwen op de locatie. Volgens berekeningen op basis van de emissiefactoren van april 2021 van het State Office for the Environment, is het fotovoltaïsche systeem jaarlijks goed voor een 1.750 ton CO2-reductie. Dit wordt vergeleken met de totale elektriciteitsmix van Duitsland (uit verschillende bronnen en van verschillende energiedragers die bijdragen aan de totale stroomvoorziening). Tot nu toe heeft Busch al CO2-neutrale stroom ingekocht, die grotendeels werd opgewekt uit waterkracht. Nu gaat het eigen fotovoltaïsche zonne-energiesysteem op piekmomenten overtollige stroom aan het lokale elektriciteitsnet leveren.

In de toekomst gaat het bedrijf naast fotovoltaïsche zonne-energie ook gebruik maken van geothermische energie en biomassa. Al deze nieuwe technologieën zijn bedoeld om het gebruik van fossiele brandstoffen -zoals olie en gas- en de CO2-uitstoot hiervan te verminderen.

Bovendien richt Busch zich op een aantal andere maatregelen die de CO2-uitstoot verminderen. Om er een paar te noemen. Een grotere beschikbaarheid van laadstations om e-mobiliteit te stimuleren. Een betere isolatie van panden en het uitbreiden van ledverlichting.