Update uw browser.

Het lijkt erop dat u een oude versie van Microsoft Edge gebruikt. Update uw browser voor de beste ervaring met de Busch website.

Contact
België

Afb. 1: Twee van de vier TYR draaizuigerblowers die gebruikt worden voor oxygenatie van het water en reiniging van de filters. Bron: Busch Vacuum Solutions.

Perfecte waterzuivering dankzij gestuurde draaizuigerblowers

23.000 inwoners van de Deense gemeente Rudersdal krijgen drinkwater van het gemeentelijke waterbedrijf Birkerød. In deze regio wordt jaarlijks 1,2 tot 1,5 miljoen kubieke meter water verbruikt. Het ongezuiverde water wordt met ongeveer 160 kubieke meter per uur uit negen diepe bronnen gehaald.
TYR draaizuigerblowers van Busch Vacuum Solutions worden gebruikt om het ongezuiverde water geschikt te maken als drinkwater.
Het proces dat nodig is om van ongezuiverd water drinkwater te maken, bestaat uit twee stappen. In de eerste stap wordt het ongezuiverde water belucht. Hierbij worden ongewenste gassen zoals methaan en waterstofsulfide uit het water verwijderd. In dezelfde processtap wordt het water verrijkt met zuurstof. Dit wordt gedaan om ervoor te zorgen dat het drinkwater, na filtratie, precies vijf milligram opgeloste zuurstof per liter bevat.
Als meest energie-efficiënte oplossing werd gekozen voor twee TYR draaizuigerblowers van Busch Vacuum Solutions. Om zeker te weten dat het zuurstofgehalte in het water altijd hetzelfde is, passen deze blowers met behulp van frequentieregelaars hun werking aan aan de hoeveelheid binnenkomend water.
In het verleden werd het ongezuiverde water verrijkt met zuurstof via een zogeheten zuurstoftrap. Het nadeel van dit proces is dat er geen instelmogelijkheden zijn, waardoor het zuurstofgehalte niet precies kon worden gehandhaafd. Daarbij kostte het veel moeite om het systeem schoon te maken en te onderhouden.
Toen de waterzuiveringsinstallatie in 2018 vernieuwd moest worden, besloot het waterbedrijf Birkerød vloerbeluchting in twee lijnen te installeren en plaatste samen met Busch Vacuum Solutions twee frequentiegestuurde TYR draaizuigerblowers (afb. 1). Het water wordt in twee identieke beluchtingstanks belucht. Slechts één van deze systemen is tegelijkertijd in werking. Het tweede systeem is er eigenlijk alleen om te zorgen dat de watervoorziening doorloopt als het andere systeem uitvalt. Over het algemeen worden beiden beluchtingssystemen dagelijks afwisselend gebruikt. Elke beluchtingstank is verbonden met een TYR draaizuigerblower. Aan de inlaatzijde is een geluiddemper gemonteerd om te zorgen dat de geluidshinder binnen en buiten het gebouw zo laag mogelijk is. Voor bedrijfsleider Jens Ejnar Kristensen was het ontzettend belangrijk dat de draaizuigerblowers geluidsarm zijn, omdat de waterzuiveringsinstallatie midden in een woonwijk staat. Sinds de twee TYR draaizuigerblowers in de beluchtingssystemen zijn geïnstalleerd, kan Kristensen het zuurstofgehalte precies handhaven, wat ervoor zorgt dat de kwaliteit van het water constant hoog is.
De tweede processtap, na de beluchting, is het filteren van het water door zandfilters. Deze filtratie vindt plaats met twee soorten filters: de voorfilters en de nafilters. De zandfilters verwijderen ijzer en mangaan uit het water en zetten ammonium om in nitraat. De filters moeten regelmatig schoongemaakt worden om zandafzettingen te verwijderen. Om dit te doen, produceren de twee TYR draaizuigerblowers blaaslucht dat vervolgens door de filters stroomt. Deze draaizuigerblowers zijn uitgerust met frequentiegestuurde motoren, wat betekent dat de werking afhangt van de mate van verstopping van de filters. Tegelijkertijd wordt ervoor gezorgd dat de stroomsnelheid en druk niet te hoog worden, zodat de zandlagen met verschillende korrelgroottes niet mengen.
Sinds 2017 worden er al twee TYR draaizuigerblowers gebruikt om de zes voorfilters en zes nafilters te regenereren. Toen vervingen ze twee verouderde draaizuigerblowers die erg veel onderhoud nodig hadden. TYR draaizuigerblowers zijn standaard voorzien van een geluidsomkasting.
De draaizuigerblowers die oorspronkelijk werden gebruikt, waren niet gestuurd. Het was dus niet mogelijk om de volumestroom en overdruk af te stemmen op de daadwerkelijke vraag. Jens Ejnar Kristensen stelde vast dat de optimalisatie van het beluchtingsproces leidt tot aanzienlijke energiebesparing. Daarnaast was het waterbedrijf Birkerød in staat het spoelen van de filters aan te passen op basis van de afzonderlijke filterafmetingen en afhankelijk van of het voor- of nafilters waren.
Nadat het ongezuiverde water gefilterd is, wordt het naar een schoonwatertank van 1.000 kubieke meter gevoerd. Van daaruit wordt het water het distributienetwerk in gepompt en gaat het rechtstreeks naar de consument of een waterreservoir.
Dankzij de volledige overstap naar frequentiegestuurde TYR draaizuigerblowers is het het waterbedrijf Birkerød gelukt hun installatie te moderniseren, op de lange termijn water van consistente hoge kwaliteit te leveren én tegelijkertijd energie te besparen.