Update uw browser.

Het lijkt erop dat u een oude versie van Microsoft Edge gebruikt. Update uw browser voor de beste ervaring met de Busch website.

Contact
België

Hete lucht in, verontreinigingen uit

Bodemsanering met behulp van vacuümprocessen

Als bodems verontreinigd zijn door vluchtige stoffen, kunnen verschillende methodes worden gebruikt voor de sanering ervan. Vacuümpompen van BUSCH laten de dampen stromen voor behandeling.

Vluchtig en giftig

Eén groep stoffen speelt in het bijzonder een belangrijke rol bij bodemverontreiniging: vluchtige organische stoffen (VOS). Deze zitten o.a. in de meeste aardolieproducten. Het is niet ongebruikelijk dat deze stoffen al in de bodem aanwezig zijn als afval uit het verleden.

VOS zijn schadelijk en sommige zijn zelfs giftig. Als deze stoffen in het grondwater terechtkomen, kan het niet meer als drinkwater worden gebruikt. Vluchtige stoffen diffuseren in de atmosfeer in de buurt van de grond en kunnen de lucht in de onmiddellijke omgeving verontreinigen. Verontreinigde bodems kunnen niet voor landbouw of als bouwgrond worden gebruikt en moeten worden gesaneerd.

Bodemlucht en thermisch vacuüm

Sanering kan ter plaatse worden uitgevoerd met behulp van "soil vapor extraction". Hierbij worden er verticale schachten in de verontreinigde bodem gecreëerd, waarin geperforeerde pijpen worden geplaatst. Deze pijpen worden gevuld met grind en vervolgens worden beide uiteinden van de schachten afgesloten. Door vacuüm te creëren worden VOS-dampen uit de omringende bodemlagen gezogen en naar een luchtzuiveringssysteem geleid. Het effect van het proces kan nog verder worden verbeterd: via extra pijpen en schachten wordt er met hoge overdruk hete lucht in de bodem geperst. De warmte intensiveert de verdamping van de VOS en er ontstaat een krachtigere stroming van gassen van overdruk naar vacuüm.

Het thermische vacuümproces kan voor zeer zwaar verontreinigde bodems worden toegepast. Hierbij wordt de bodem verwijderd en getransporteerd naar een verwerkingsfabriek. Het materiaal wordt blootgesteld aan temperaturen tot 270 graden Celsius en vacuüm tot 10 mbar. De vluchtige stoffen worden volledig verdampt, vervolgens gecondenseerd en opgevangen. Vacuüm ondersteunt niet alleen de verdamping, maar zorgt ook voor een veilige afvoer van de schadelijke stoffen. Verschillende vacuümpompmodellen van BUSCH kunnen worden gebruikt voor beide processen.
Welke stoffen zijn VOS?

Er is geen algemene definitie voor de stoffengroep van vluchtige organische stoffen (VOS). De groep bestaat over het algemeen uit alle organische verbindingen met een kookpunt tussen ca. 50 en 260 graden Celsius, met uitzondering van bestrijdingsmiddelen. Vaak worden carbonaten en metaalcarbiden expliciet uitgesloten, evenals kooldioxide, koolmonoxide, koolzuur en methaan. Het kookpunt van deze laatste stoffen ligt echter toch ver onder de 50 graden. Met betrekking tot de milieueffecten zijn vooral oplosmiddelen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (koelmiddelen), brandstoffen en smeermiddelen op basis van aardolie van belang.

Lucht die vervuild is met VOS kan symptomen als hoofdpijn, overgevoeligheidsreacties, vermoeidheid, verminderde prestaties, slaapstoornissen of irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Mensen die als gevolg van bepaalde ziekten bijzonder gevoelig zijn voor vluchtige chemische stoffen, lopen het grootste risico.

Naast VOS wordt ook wel de Engelse afkorting VOC (volatile organic compounds) gebruikt in wetenschappelijke publicaties.