Update uw browser.

Het lijkt erop dat u een oude versie van Microsoft Edge gebruikt. Update uw browser voor de beste ervaring met de Busch website.

Contact
België

Bouwputten blijven droog

Ontwatering door middel van vacuüm houdt grondwater onder controle

Als conventionele methoden tekortschieten, helpen vacuümpompen bij het verlagen van het waterniveau op bouwlocaties. Busch levert krachtige vacuümpompen voor dit specifieke doel.

Grondwater is essentieel voor onze overlevingskansen. Hoewel een hoog waterniveau gewoonlijk positief is, kan het heel storend zijn bij een bouwproject. Daarom gebeurt het vaak dat bouwputten in vochtige grond regelmatig worden leeggepompt of worden voorzien van damwandschermen.

Grind of klei?

Een nog effectievere oplossing is het verlagen van het waterniveau in het gebied rondom de bouwplaats voor aanvang van de werkzaamheden. Op waterdoorlatend terrein, zoals zand- of grindbodems, kan de zwaartekracht een handje helpen bij dit proces. Naast de bouwput worden bronnen gegraven, zodat al het aanwezige water daar automatisch heenstroomt, waarna het eenvoudig weggepompt kan worden.

Maar op dichter terrein - bijvoorbeeld grond met een hoger gehalte aan klei of leem - werkt deze methode niet. In dat geval kan de toepassing van vacuüm het werk vergemakkelijken. Voor vacuümafwatering worden afzuigingsbuizen met een diameter van 15 tot 30 centimeter rechtop in de grond geplaatst. Hun wanden zijn waterdoorlatend en beschermd met filtermateriaal om te voorkomen dat deeltjes erin binnendringen. Afhankelijk van de dichtheid van de grond worden afzuigbuizen op afstanden van één tot twee meter in de grond gestoken.

Wegzuigen van grondwater

De individuele buizen worden aan elkaar gekoppeld met een aanzuigbuis boven de grond en verbonden met een opslagvat. Vervolgens wordt de vacuümpomp op dit opslagvat aangesloten. Bij grotere bouwplaatsen en lange ringcircuits kunnen zelfs meerdere vaten en vacuümpompen worden gebruikt. De vacuümpomp genereert vacuüm zowel binnen het vat als in het hele systeem. Dit zorgt ervoor dat het grondwater uit de omliggende bodemlagen in de buizen wordt gezogen en daarvandaan wordt vervoerd naar het opslagvat. Als het opslagvat vol water is, wordt automatisch een waterpomp geactiveerd. Deze maakt het vat leeg en vervoert het water door de geleiders, waarbij het ver uit de buurt wordt losgelaten zodat het niet meer als grondwater terugsijpelt. Busch biedt verschillende vacuümpompen voor het verlagen van het waterniveau.

Hoeveel grondwater is er precies?

Hydrologen hebben berekend dat de bovenste twee kilometer van de aardkorst zo'n 22,6 miljoen kubieke kilometer grondwater bevatten. Meer dan driekwart van dit water is fossiel grondwater dat zich diep onder de grond bevindt, en dat al duizenden jaren geleden van de waterkringloop is afgesneden. Slechts een heel klein deel is minder dan 50 jaar oud en verbonden met de cyclus van constante vernieuwing door regenval en oppervlaktewater.

Naarmate dit water langzaam in de lagere aardlagen sijpelt - een proces dat bekend staat als ondergrondse stroming - wordt het water in een aantal processen aangepast. Door bijvoorbeeld kooldioxide, afkomstig uit de ademhaling van grondorganismen, te absorberen en door calciumcarbonaat af te geven, krijgt het water zijn specifieke hardheidsniveau. Als het stromingsproces lang genoeg duurt, worden micro-organismen zoals bacteriën en virussen vrijwel volledig geëlimineerd. Deze processen worden ook wel de zelfreiniging van de grond genoemd. Schadelijke stoffen kunnen tijdens dit proces ook in het grondwater terechtkomen en de geschiktheid als drinkwater beperken.