Update uw browser.

Het lijkt erop dat u een oude versie van Microsoft Edge gebruikt. Update uw browser voor de beste ervaring met de Busch website.

Contact
België

Kleurrijke hardheid voor stalen gereedschap

Bescherming tegen slijtage dankzij vacuümboogcoating

Coating van hard materiaal verlengt de levensduur van gereedschap. Het slijtvaste materiaal wordt toegepast in vacuümkamers, die vaak zijn aangesloten op vacuümpompen van BUSCH.

Nitriden met individuele kleuren

Door de exotisch gekleurde punten zien boren er tegenwoordig niet meer uit alsof ze van staal zijn. Bij deze visuele verscheidenheid gaat het echter niet zozeer om esthetica, maar meer om de hardheid. De boorpunten worden gecoat met een laagje hard materiaal. Dit is meestal een metaalnitride. Elk materiaal heeft zijn eigen speciale kleur: titaniumnitride glinstert als goud, het felle geel van zirkoniumnitride lijkt op limonade en een aluminium-chroomverbinding is stijlvol blauw.

Coatings worden ook aangebracht op ander gereedschap en op machineonderdelen die onderhevig zijn aan slijtage. Naast de kleur hebben de coatingmaterialen ook eigen speciale eigenschappen met betrekking tot hardheid, temperatuurbestendigheid, wrijvingscoëfficient en de mogelijke coatingdichtheid, meestal binnen een bereik van een paar micrometer. De meest geschikte coating hangt af van het soort toepassing. Het lichtgele zirkoniumnitride wordt bijvoorbeeld gebruikt bij de bewerking van aluminiumlegeringen.

Geïoniseerde gasontlading

Harde coatings worden meestal aangebracht door middel van "vacuum arc coating", een subtype van "physical vapor deposition" (PVD). De vacuümboog is een vlamboog, d.w.z. een sterk geïoniseerde gasontlading, die het benodigde materiaal produceert door de kathode zelf te verdampen.

De kathode bestaat uit het basismetaal voor de coating, de anode is het substraat – d.w.z. het gereedschap dat gecoat moet worden. De kathode "verbrandt" in een vacuümkamer om een geïoniseerd plasma te vormen dat door de anode wordt aangetrokken. Zuivere stikstof wordt extern toegevoegd om het metaal te nitreren. Het resulterende materiaal wordt in fijne, goed hechtende lagen afgezet. Hoogvacuüm zorgt ervoor dat het proces kan plaatsvinden bij relatief lage temperaturen van ca. 400 graden Celsius en dat de coating niet wordt aangetast door andere stoffen. Het optimale vacuümsysteem voor dit proces kan worden samengesteld uit het grote aanbod BUSCH -producten.
Wat is hardheid eigenlijk?

In de materiaalkunde is hardheid de mechanische weerstand van een materiaal tegen de mechanische penetratie van een ander, harder object. Hardheid is niet hetzelfde als sterkte. Hardheid heeft betrekking op de weerstand van een materiaal tegen vervorming en scheiding.

Een veelgebruikte methode om de hardheid te meten, is om een botsing met een bepaalde kracht te creëren tussen het testobject en een piramide van diamant – diamant is namelijk het hardste materiaal dat we kennen. Hoe harder het materiaal, hoe kleiner de indruk van de piramide.

Deze testmethode is vernoemd naar de Britse vliegtuigbouwer Vickers, wie de methode heeft ontwikkeld. De meeteenheid wordt uitgedrukt in "hardheid volgens Vickers" (HV). Gips heeft een HV van 1,25. Het hardheidsbereik van staal varieert van ongeveer 500 tot 1.000 HV. Door met metaalnitriden te coaten kan een hardheid tot wel ca. 4000 HV worden bereikt. De HV-waarde van diamant is 10.060.