Image Description

Blåsmaskin med roterande lober

Tekniska specifikationer

Trelobiga roterande blåsmaskiner arbetar enligt det beprövade Roots-systemet: två parallella roterande kolvar monterade så att de roterar i motsatta riktningar i ett cylinderhus. Pumpat medium finns i utrymmet mellan rotorerna och cylinderhuset. Det komprimeras, pumpas genom cylinderhuset till gasutloppet där det släpps ut, av den roterande rörelsen. En ljuddämpare med inbyggt filter är ansluten uppströms räknat från fläktsteget. När mediet blivit komprimerat i fläktsteget, flödar det genom utloppsljuddämparen. Drivenheten arbetar med en motor och en v-rem. V-remsdriften gör att fläkthastigheten kan ställas in exakt efter processens behov.

  Tyr

WEBCONTENT-572_Tyr_5_HerausragendeLeistung_sRGB_sfm.jpg

Fläkt med roterande lob

Tekniska specifikationer

Trelobiga roterande blåsmaskiner arbetar enligt det beprövade Roots-systemet: två parallella roterande kolvar monterade så att de roterar i motsatta riktningar i ett cylinderhus. Pumpat medium finns i utrymmet mellan rotorerna och cylinderhuset. Det komprimeras, pumpas genom cylinderhuset till gasutloppet där det släpps ut, av den roterande rörelsen.

En ljuddämpare med inbyggt filter är ansluten uppströms räknat från fläktsteget. När mediet blivit komprimerat i fläktsteget, flödar det genom utloppsljuddämparen. Drivenheten arbetar med en motor och en v-rem. V-remsdriften gör att fläkthastigheten kan ställas in exakt efter processens behov.

Blåsmaskiner med roterande lober är utformade på praktiskt taget samma sätt för vakuum- och övertrycksvarianterna.


Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss

Standard News

Nyheter inom ämnesområdet
  • Energibesparande syresättning av syrebassänger
    Hos kommunala avloppsreningsverk sker aerob biologisk behandling av avloppsvatten vanligtvis i syrebassänger eller syrekanaler efter den primära sedimenteringsbassängen. Avloppsvattnet syresätts...

Standard News

Senaste nytt