Rangu-DiffusionVacuumPumps.svg

Diffusionsvakuumpumpar

Tekniska specifikationer

Grundkomponenten i diffusionsvakuumpumpar är en cylindrisk pumpenhet med en uppvärmningsbar bottendel. Olja används som pumpvätska och värms upp. Ångan från oljan stiger upp i munstyckessystemet, och leds sedan genom flera ångdimsteg och till sist ut ur systemet under högt tryck. Molekylerna i processgasen fångas upp av de här ångdimmorna och leds nedåt mot förpumpens utlopp.

Rangu

Diffusionsvakuumpumpar

Tekniska specifikationer

Grundkomponenten i Rangu diffusionsvakuumpumpar är en cylindrisk pumpenhet med en uppvärmningsbar bottendel.

Olja används som pumpvätska och värms upp. Ångan från oljan stiger upp i munstyckessystemet, och leds sedan genom flera ångdimsteg och till sist ut ur systemet under högt tryck. Molekylerna i processgasen fångas upp av de här ångdimmorna och leds nedåt mot förpumpens utlopp.

Oljeångan kondenserar på innerytan av den vattenkylda pumpenheten och leds tillbaka ner mot botten. Med deras innovativa munstyckskoncept i flera steg erbjuder diffusionsvakuumpumparna ur Rangu-serien en extremt hög och stabil pumphastighet.


 

Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss

Standard News

Senaste nytt