Busch vakuumteknik för plastbearbetning

Busch erbjuder den mest omfattande produktportfölj av vakuumpumpar och vakuumsystem som finns på marknaden, för alla tillämpningar inom området plastbearbetning. Fokus ligger alltid på att ge den mest driftsäkra och kostnadseffektiva lösningen som är möjlig.
 

  • Polymerblandning
  • Extrudering
  • Extruderarkalibrering
  • Termoformning
  • Formsprutning
  • Återvinning

Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss

Optimerade lösningar för varje tillämpning

Med ett sammansvetsat nätverk av 60 företag världen över och försäljningsagenter i fler än 40 länder har Busch en global närvaro. Genom att utnyttja sin mångåriga yrkeserfarenhet kan Busch specialister alltid ge dig råd inom alla områden av plastbearbetning där vakuum krävs. Dessa kan inbegripa allt från enkla tillämpningar inom området hantering till enskilda avgasningssystem för extruderare eller centralsystem för vakuumtillförsel.

Tack vare det breda utbudet av produkter som finns hos Busch kan du alltid hitta den mest tekniskt lämpliga och kostnadseffektivaste vakuumpumpen oavsett tillämpning.

Busch har utvecklat Plastex-vakuumsystemen specifikt för smältavgasning med extruderare. I huvudsak består dessa modulvakuumsystem av en eller flera vakuumpumpar, den separationsteknik som filtrerar ut eller kondenserar de utblåsta gaserna och ångan samt styrtekniken.


Med den torrkomprimerande klovakuumpumpen ur Mink-serien erbjuder Busch ingenjörer ännu en, i högsta grad, kostnadseffektiv och driftsäker vakuumpump som finns i många olika storlekar och varianter, och som uppfyller alla de krav som ställs inom plastindustrin ytterst tillfredsställande.
Oljesmorda vakuumpumpar med roterande lameller, torrgående skruvvakuumpumpar, vätskeringvakuumpumpar och sidkanalsfläktar är några andra vakuumpumpar som kan användas för processer i plastbearbetningsindustrin.

Oavsett vilka krav som ställs vad beträffar vakuumtillförsel för din process så kan Busch alltid erbjuda dig den mest ekonomiska lösning för dina specifika behov. Allt ifrån en enkel fläkt till ett komplext vakuumsystem komplett med ett styrsystem. Kontakta oss när du behöver hjälp.

Från en standardprodukt till en individuell lösning för varje tillämpning

Vi erbjuder dig ett bredd utbud av tekniker för vakuumgenerering inom området plastbearbetning.

Extruderings- och avgasningssystem ur Plastex-serien
Plastex-avgasningssystemen är standardiserade moduler för avgasning av ångor i extruderarens skruvzon. Beroende på process, extruderare och material används antingen torrgående Mink-klovakuumpumpar eller Dolphin-vätskeringvakuumpumpar. I fall av stora genomströmningar installeras torrgående COBRA-skruvvakuumpumpar i Plastex-vakuumsystemen.
Puma Roots- eller Panda Roots-vakuumpumpar används som hjälppumpar.

Avgasningssystem ur Combi-serien för extrudering
Combi-systemen är individuella vakuumtekniklösningar för smältavgasning under extrudering. De har designats av Busch ingenjörer i enlighet med relevant extruderare/process. Samma komponenter som på Plastex-vakuumsystemen används.

Mink-klovakuumpumpar
Den torrgående Mink-klovakuumpumpen har en imponerande hög grad av kostnadseffektivitet. Tack vare pumpens torrgående och kontaktfria driftprincip är den extremt energisnål och driftsäker och kräver praktiskt taget inget underhåll alls.  Mink-vakuumpumpar är därför de idealiska komponenterna för pneumatisk transport eller avgasning.

COBRA-skruvvakuumpumpar
COBRA-skruvvakuumpumpar är torrkomprimerande och uppnår höga pumphastigheter och vakuumnivåer. De används i Combi- och Plastex-vakuumsystem.


Vakuumpumpar med roterande lameller ur R5-serien
De oljesmorda vakuumpumparna med roterande lameller ur R5-serien är standardvakuumpumpar i så gott som hela plastbearbetningsindustrin. Tack vare deras driftsäkerhet och robusthet kan de användas inom praktiskt taget alla områden av plastbearbetning.

Samos-sidkanalsfläktar
Samos-serien från Busch består av underhållsfria vakuum- och övertrycksfläktar. De finns i många olika storlekar och prestandaklasser, och lämpar sig mycket väl för mindre pneumatiska transportsystem, både för sugtransport och för trycktransport.

Tyr-fläktar med roterande lob
Tyr är högpresterande pumpar för vakuum och övertryck som sätter de nya riktmärkena för prestanda, kompakthet och minimering av buller De är den perfekta lösningen för att generera vakuum eller övertryck för transport av plastpallar och för nästan alla hanteringstillämpningar inom plastbearbetning.

Gruppenbild_Plasticpage.png

Standard News

Nyheter inom ämnesområdet
  • Rätt val av vakuumteknik ger hög ekonomisk effektivitet
    Rätt val av vakuumteknik kan ge stora kostnadsbesparingar på många områden inom plastindustrin. Röchling Automotive Germany SE & Co. KG gjorde en kritisk granskning av ett befintligt vakuumsystem...

Standard News

Senaste nytt