Vakuumberatung-Icon.svg
Störst energibesparing

R 5-vakuumpumparna är världens framgångsrikaste industrivakuumpumpar med över 3 miljoner R 5-vakuumpumpar i drift världen över. Deras klassledande prestanda och låga energiförbrukning har nu bekräftats av ett erkänt, oberoende provningsinstitut.

R 5 lamellvakuumpumpar med roterande lameller

Teknikledande. Certifierade.

R5 vakuumpumpar är världens mest framgångsrika industrivakuumpumpar med över 3 miljoner R5-vakuumpumpar i drift över hela världen. Deras ledande prestanda och låga energiförbrukning energiförbrukning har nu bekräftats av ett oberoende provningsinstitut.

Ta reda på mer om R 5 RA 0630 C

 
 

Låg enerigiförbrukning


Upp emot 57 % lägre än hos den testade oljesmorda skruvvakuumpumpenExtra korta förpackningscykler


Upp emot 10 % fler förpackningscykler än för den testade oljesmorda skruvvakuumpumpenHög pålitlighet

 

 

Stora kostnadsbesparingar


 


Highest-Energy-Savings-R-5-RA-0630-C.png

Jämförelse av två tekniker

TÜV SÜD testade vår roterande R5-lamellvakuumpump med roterande lameller mot en vanlig, oljesmord skruvvakuumpump när det gäller kapacitet, effektförbrukning och evakueringstid. Slutdokumentationen är ett certifikat som visar att R5 är bäst på alla tre områden.


Oberoende provningsinstitut

TÜV SÜD är ett världsledande, oberoende tekniskt provningsinstitut. Deras ackrediterade laboratorier och erfarna tekniker testar och certifierar produkter, tjänster och processer enligt internationella och nationella standarder. Den beprövade TÜV-kvalitetsmärkningen är en symbol för säkerhet, pålitlighet och hållbarhet över hela världen..
 

Resultat

Förpackningscykler
 

  • Simulering av termoformande förpackningsmaskin
  • Mätningar vid olika motorvarvtal och öppen resp. stängd gasballastventil
  • Tio repetitioner med samma testuppsättning
  • Jämförvärde: evakueringstid

Specifik energiförbrukning (SEC)
 

  • Flödes- och elmätning
  • 15 mätningar vid olika fasta tryck från 0,5 mbar till atmosfärtryck
  • Jämförvärde: specifik effektförbrukning (SEC)


R 5 – Världsledande

Låg energiförbrukning: den specifika energiförbrukningen (SEC) för R5 lamellvakuumpump med roterande lameller är lägre vid alla inloppstryck, vilket gör dem till en extremt energieffektiv lösning för en mängd olika industriapplikationer.


Korta evakueringstider: evakueringstiden för R5 vakuumpumpen är kortare än för den vanliga, oljesmorda skruvvakuumpumpen som testats vid alla varvtal, vilket ger snabbare cykeltider och på så vis ökad kapacitet.


Hög pålitlighet: R5 vakuumpumpen är världens framgångsrikaste industrivakuumpump och är sedan länge etablerad som branschstandard. Över 3 miljoner R5 vakummpumpar i drift världen över.

Standard News

Senaste nytt