Vakuumberatung-Icon.svg
Störst energibesparing

R 5-vakuumpumparna är världens framgångsrikaste industrivakuumpumpar med över 3 miljoner R 5-vakuumpumpar i drift världen över. Deras klassledande prestanda och låga energiförbrukning har nu bekräftats av ett erkänt, oberoende provningsinstitut.

R 5 lamellvakuumpumpar med roterande lameller

Teknikledande. Certifierade.

R 5-vakuumpumparna är världens framgångsrikaste industrivakuumpumpar med över 3 miljoner R 5-vakuumpumpar i drift världen över. Deras klassledande prestanda och låga energiförbrukning har nu bekräftats av ett erkänt, oberoende provningsinstitut.

Ta reda på mer om R 5 RA 0630 C


 • Lägst energiförbrukning
  Upp till 57% lägre
 • Snabbast förpackningscykler
  Upp till 10% fler förpackningscykler
 • Högst tillförlitlighet
 • Störst kostnadsbesparingar

Highest-Energy-Savings-R-5-RA-0630-C.png

Jämförelse av två tekniker

TÜV SÜD testade vår roterande R 5-lamellvakuumpump med roterande lameller mot en vanlig, oljesmord skruvvakuumpump när det gäller kapacitet, effektförbrukning och evakueringstid. Slutdokumentationen är ett certifikat som visar att R 5 är marknadens energieffektivaste vakuumpump.


Oberoende provningsinstitut

TÜV SÜD är ett världsledande, oberoende tekniskt provningsinstitut. Deras ackrediterade laboratorier och erfarna tekniker testar och certifierar produkter, tjänster och processer enligt internationella och nationella standarder. Den beprövade TÜV-kvalitetsmärkningen är en symbol för säkerhet, tillförlitlighet och hållbarhet världen över.
 

Resultat

Förpackningscykler
 

 • Simulering av termoformande förpackningsmaskin
 • Mätningar vid olika motorvarvtal och öppen resp. stängd gasballastventil
 • Tio repetitioner med samma testuppsättning
 • Jämförvärde: evakueringstid

Specifik energiförbrukning (SEC)
 

 • Flödes- och elmätning
 • 15 mätningar vid olika fasta tryck från 0,5 mbar till atmosfärtryck
 • Jämförvärde: specifik effektförbrukning (SEC)


R 5 – Världsledande

Lönsamhet från marknadens bästa lösning!

Lägst energiförbrukning: den specifika energiförbrukningen (SEC) för R 5-lamellvakuumpumpar med roterande lameller är lägre vid alla inloppstryck, vilket gör dem till den energieffektivaste lösningen för en mängd olika industriapplikationer.


Kortast evakueringstider: evakueringstiden för R 5-vakuumpumpen är kortare än för vanliga, oljesmorda skruvvakuumpumpar vid alla varvtal, vilket ger snabbare cykeltider och på så vis ökad kapacitet.


Högst tillförlitlighet: R 5-vakuumpumparna är världens framgångsrikaste industrivakuumpumpar och är sedan länge etablerade som branschstandard. Över 3 miljoner R 5-vakummpumpar i drift världen över.

Standard News

Senaste nytt