Beprövad teknologi, beprövad design -
välj den bästa lösningen

ZEBRA Tvåstegs oljesmorda lamellvakuumpumpar

Sluttryck: 6,7 · 10-3 hPa (mbar)
Nominell pumphastighet 50 Hz: 2,4 - 80 m³/h
Nominell pumphastighet 60 Hz: 2,9 - 95 m³/h

Zebra är vår serie med tvåstegs lamellvakuumpumpar för finvakuum. Busch erbjuder beprövad teknik för högre vakuumnivåer: Zebra-seriens tvåstegs lamellvakuumpumpar för finvakuumsektorn.

Driftsäker och kostnadseffektiv
Tekniken med roterande lameller har utvecklats och optimerats oavbrutet under 50 år av Busch. Man har haft konstant fokus på både effektivitet och driftsäkerhet, vilket resulterat i mycket effektiva och ekonomiska produkter.

Tillämpningsinriktad
Zebra vakuumpumpar kännetecknas av höga pumphastigheter, även i lågtrycksområdet, vilket resulterar i korta evakueringstider. Kompressionen i två steg med cirkulerande oljesmörjning ger det ultimata trycket 6,7·10-3 hPa (mbar).

Lätt att underhålla
Bortsett från oljebyten med normala serviceintervall behövs inget ytterligare underhåll. KF-flänskopplingar medger snabb och enkel integration i processen.
 


Zebra – tillförlitligt mediumvakuum för krävande tillämpningar inom industri och forskning.

Zebra – tillförlitligt mediumvakuum för krävande tillämpningar inom industri och forskning.

Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss

ZEBRA RH

Tvåstegs oljesmorda lamellvakuumpumpar

Standard News

Senaste nytt