Beprövad teknologi, beprövad design -
välj den bästa lösningen

TYR Blåsmaskin med roterande lober

Differentialtryck: Δp max,
Vakuumutförande: -500 hPa (mbar)
Övertrycksutförande: +1000 hPa (mbar)
Volymflöde: 150 - 4380 m³/h

Tack vare sin robusta design och precision i tillverkningen är
Tyr blåsmaskiner extremt tillförlitliga och driftsäkra. Konstant differentialtryck i såväl vakuum- som övertrycksområdena säkerställs vid medium och höga pumphastigheter.

Tillämpningsinriktad
Tyr blåsmaskiner med roterande lob finns tillgängliga som vakuumgeneratorer och övertrycksgeneratorer. De sex olika storlekarna kan anpassas individuellt för att passa alla tillämpningar perfekt genom att välja drivning och hastighet. Beroende på variant minskar den nydanande ljudisoleringen bullernivån med 4 till 5 dB(A) jämfört med liknande blåsmaskiner. Akustikkabinettet (tillval) möjliggör ytterligare reducering av bullret med 15 till 20 dB(A).

Lätt att underhålla
Tack vare den kontaktlösa driftprincipen behövs ingen vätska i kompressionskammaren. Drifttryck, filter och växellådsoljans nivå kan lätt övervakas via displayer på höljet/akustikkabinettet. Drivremmen mellan drivning och fläktsteg spänns automatiskt vilket eliminerar behovet av opraktiska kontroller och justeringar av remspänningen.


Tyr – kraftfull och tyst. Den moderna vakuum- och övertrycksgeneratorn.

Tyr – kraftfull och tyst. Den moderna vakuum- och övertrycksgeneratorn.

Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss

TYR WT

Kompakt och låg bullernivå

Har du inte hittat en produkt som passar?

Standard News

Nyheter inom ämnesområdet
  • Energibesparande syresättning av syrebassänger
    Hos kommunala avloppsreningsverk sker aerob biologisk behandling av avloppsvatten vanligtvis i syrebassänger eller syrekanaler efter den primära sedimenteringsbassängen. Avloppsvattnet syresätts...

Standard News

Senaste nytt