Beprövad teknologi, beprövad design -
välj den bästa lösningen

R5 RA – Industristandarden för mängder av vakuumapplikationer

Vakuumpumparna i RA serien ingår i Buschs produktserie med beprövade, roterande R5 lamellvakuumpumpar. De är konstruerade för många olika tillämpningar som t.ex. vakuumförpackning, livsmedelsprocesser och pneumatiska transportörer.

Robusthet och driftsäkerhet är utmärkande egenskaper för R5 lamellvakuumpumpar. Det är bara några av skälen till att Buschs teknik med roterande lameller länge varit etablerad som branschstandard. Varje dag används globalt över 3 miljoner R5 lamellvakuumpumpar inom industrin.

Tekniken med roterande lameller har kontinuerligt utvecklats och optimerats av Busch under mer än 50 år, alltid med starkt fokus på ekonomi och driftsäkerhet. Den ständiga utvecklingen har resulterat i högeffektiv teknik.
 

Fördelar:

 • Driftsäker:
  robust konstruktion, tillförlitlig drift, beprövad prestanda, över 3 miljoner pumpar i drift
 • Hög prestanda:
  hög kapacitet och lågt sluttryck, utformad för kontinuerlig drift
 • Flexibel:
  tillämpningsspecifik, finns i flera varianter, lättanpassad efter olika kundkrav och processer
 • Låga driftkostnader:
  energieffektiv, optimalt kostnads-nyttoförhållande
 • Enkel service:
  Enkel servicerutin

Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss

Tillbehör och reservdelar

Optimala prestanda och hög pålitlighet

 1. Gasballastventil (enkel, dubbel, styrbar via magnetventil)
 2. Energiåtervinningssats
 3. Filtermanometer
 4. Olika inloppsfilter
 5. Extra oljedimavskiljare
 • Standardmotorer som uppfyller IEC- eller NEMA-kriterierna, IE3
 • Multispännings-, multifrekvensmotorer
 • Adapterfläns för vakuumboster
 • Temperaturgivare
 • Oljenivåbrytare
 • Startenhet
 • Vakuumpumpoljor för alla tillämpningar


Designalternativ

R5 RA

ATEX-certifierad
R5 RA lamellvakuumpumpar finns även i versioner som uppfyller EU-direktiven för områden med explosionsrisk (ATEX). R5 RA ATEX serierna kan hantera explosiva gaser i kategori 2.
R5 ATEX serietyp
Aqua-versionen
Aqua-versionen beställer du för applikationer som transporterar stora kvantiteter fuktiga gaser eller kondenserande ångor. R5 RA Aqua vakuumpumparna har tre gånger högre vattenångtolerans än en vanlig R5 RA vakuumpump tack vare specialdesignen.


Oxygen-versionen
Oxygen-versionen transporterar gasblandningar med syrehalter över 21 % och upp till 100%. Versionen uppfyller alla säkerhetskrav för säker gasextrahering med förhöjd syrehalt.

Energiåtervinningssats
Det finns en energiåtervinningssats för höga omgivningstemperaturer (≥ 40 °C) eller återvinning av upp till 60% av förbrukad effekt.


Produktöversikt

R5 RA serietyp

Tillämpningar

Tillförlitligt vakuum för många olika slags applikationer, även i tuffa miljöer

Vakuumförpackning
R5 vakuumpumparna är världskända som vakuumförpackningspumparnas mästare. Vakuumförpackning bidrar till att förlänga hållbarheten på färsk mat betydligt och har därför blivit oumbärlig idag. Extrahering av syre är särskilt viktigt. Metoden förhindrar oxideringsprocesserna och bevarar inte bara kvaliteten, konsistensen och kryddningen hos den förpackade produkten utan även näringsinnehåll, vitaminer och smak. Dessutom sker aerob bakterietillväxt mycket långsamt eller inte alls. Torra matvaror går att fuktskydda med vakuumförpackning. Förpackning i modifierad atmosfär (MAP) används främst för färskvaror, fisk och färdigmat. Atmosfären i förpackningen ersätts med en gasblandning för att bibehålla optimalt utseende samt fräschör och smak.

Plastbearbetning
De roterande R5 RA lamellvakuumpumparna används inom i stort sett all slags plastbearbetning tack vare sin robusthet och driftsäkerhet. Förutom pneumatiska transportörer har tekniken med roterande R5 RA lameller viktiga användningsområden inom plastavgasning vid extrudering, evakuering av sprutformar och termoformning av plastark.

Sjukhus och vårdinrättningar
Roterande R5 RA lamellvakuumpumpar genererar vakuum till behandlingsrum på sjukhus och andra vårdinrättningar. De är oftast installerade centralt och ger vakuummatning till medicinska utrustningar via ett nätverk av rör. R5 RA lamellvakuumpumpar höga tillgänglighet ger den känsliga sektorn förbättrad säkerhet.


Köttbearbetning
R5 RA lamellvakuumpumpar är väletablerade inom all köttbearbetning som vakuumfyllare, mixrar, skärmaskiner och blandare. De evakuerar luften från färska köttprodukter för att undvika syreexponering, vilket ger längre hyllivslängd och bättre livsmedelskvalitet.

Hantering och lyft
I decennier har roterande R5 RA lamellvakuumpumpar använts i massor av hanterings- och lyftapplikationer – från enkla lyftdon till pick-and-place-system och robotar. De används för säker och tillförlitlig förflyttning av alla slags material som t.ex. kartonger, tunnor, plankor, stål, glas och plast. R5 RA vakuumpumparna klarar även att transportera ömtåliga, råa och oregelbundna ytor försiktigt och tillförlitligt.

Centralvakuumsystem
R5 RA lamellvakuumpumpar är perfekta, individuella vakuummoduler för central vakuummatning. Busch har levererat centrala vakuumsystem till kunder världen över i decennier. Den samlade erfarenheten från tusentals installationer gör att Busch alltid kan få fram den bästa vakuumlösningen för kundens specifika behov.

…och många fler!


Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss

Har du inte hittat en produkt som passar?

Standard News

Senaste nytt