Beprövad teknologi, beprövad design -
välj den bästa lösningen

PUMA WY 2000 / 4500 C

Högre pumphastighet och förbättrat sluttryck: Puma WY boosterpumpar ökar prestanda hos ditt vakuumsystem och gör det effektivare och mer ekonomiskt. Tillgängliga i sex olika storlekar kan Puma WY boosterpumpar utformas för att passa perfekt i alla fin- och högvakuumtillämpningar där prestanda hos förpumpen måste ökas drastiskt eller anpassas optimalt till processen.
Puma WY 2000 B till WY 4500 B är de två största Roots vakuumpumparna i denna serie.

Idealisk för besvärliga processer
Puma WY boosterpumpar är perfekta förstärkningspumpar för COBRA skruvvakuumpumpar eller andra förpumpar. De är utomordentligt lämpliga för att pumpa aggressiva eller giftiga gaser tack vare sin vattenkylda inneslutna motor som är monterad som standard. Tack vare frånvaron av dynamiska tätningar är den absolut läckagefri gentemot omgivningen.

Puma WY kan styras med en tryckomkopplare som aktiverar förpumpens Roots-vakuumpump när optimalt tryck uppnåtts. Alternativt finns Puma WY också i varianter som styrs med frekvensomvandlare.

Puma WY boosterpumpar kan flänsmonteras direkt på förpumpen eller i vilken position som helst inom systemet.
 


Puma – ekonomisk optimering av prestanda.

Puma – ekonomisk optimering av prestanda.

Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss

Tekniska specifikationer

Tekniska specifikationer
Innanför höljet på Puma WY boosterpumpar roterar två lober synkront. Tack vare de roterande lobernas speciella profil och deras exakta tillverkning kommer de inte i kontakt, vare sig med varandra eller höljet. Detta möjliggör att man kan pumpa ett medium utan att varken olja eller drivvätska behövs. De två loberna synkroniseras av ett par kugghjul vid axelns ände i växellådan, skilda från kompressionskammaren. I kombination med en COBRA skruvvakuumpump som också drivs av en innesluten motor används Puma WY boosterpumpar inom många tillämpningar i halvledarindustrin, inom tillverkning av fotoelektriska moduler och platta bildskärmar, kiselproduktion och ytbehandling.

Boosterpumpar från Busch
I tillägg till Puma WY-serien, tillverkar Busch också andra Roots vakuumpumpserier i olika storlekar och varianter som passar för nästan alla tillämpningar.
 

Ritningens PUMA WY 2000/4500 B
PUMA WY 2000/4500 B
Pumphastighet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

50 Hz 60 Hz
Pumphastighet
Tekniska data PUMA WY 2000 C PUMA WY 4500 C
Nominell kapacitet 2010 m³/h 4500 m³/h
Kapacitet 1655* m³/h 3642 m³/h*
Max. differentialtryck 50 hPa (mbar) 30 hPa (mbar)
Leakage rate < 1·10-6 mbar < 1·10-6 mbar
Nominellt motorvärde 5,5 kW 15,0 kW
Nominell motorhastighet 3000 min-1 3000 min-1
Vikt ca. 280 kg 600 kg
Dimensioner (L x B x H) 936 x 390 x 270 mm 1283 x 543 x 476 mm
Gasinlopp/-utlopp DN 160 ISO / DN 160 ISO DN 160 ISO / DN 160 ISO
* with COBRA NS 0600 as backing pump

Tekniska specifikationer

Tekniska specifikationer
Innanför höljet på Puma WY boosterpumpar roterar två lober synkront. Tack vare de roterande lobernas speciella profil och deras exakta tillverkning kommer de inte i kontakt, vare sig med varandra eller höljet. Detta möjliggör att man kan pumpa ett medium utan att varken olja eller drivvätska behövs. De två loberna synkroniseras av ett par kugghjul vid axelns ände i växellådan, skilda från kompressionskammaren. I kombination med en COBRA skruvvakuumpump som också drivs av en innesluten motor används Puma WY boosterpumpar inom många tillämpningar i halvledarindustrin, inom tillverkning av fotoelektriska moduler och platta bildskärmar, kiselproduktion och ytbehandling.

Boosterpumpar från Busch
I tillägg till Puma WY-serien, tillverkar Busch också andra Roots vakuumpumpserier i olika storlekar och varianter som passar för nästan alla tillämpningar.
 

Ritningens
PUMA WY 2000/4500 B
PUMA WY 2000/4500 B
Pumphastighet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

50 Hz
60 Hz
Pumphastighet
Tekniska data PUMA WY 2000 C PUMA WY 4500 C
Nominell kapacitet 2010 m³/h 4500 m³/h
Kapacitet 1655* m³/h 3642 m³/h*
Max. differentialtryck 50 hPa (mbar) 30 hPa (mbar)
Leakage rate < 1·10-6 mbar < 1·10-6 mbar
Nominellt motorvärde 5,5 kW 15,0 kW
Nominell motorhastighet 3000 min-1 3000 min-1
Vikt ca. 280 kg 600 kg
Dimensioner (L x B x H) 936 x 390 x 270 mm 1283 x 543 x 476 mm
Gasinlopp/-utlopp DN 160 ISO / DN 160 ISO DN 160 ISO / DN 160 ISO
* with COBRA NS 0600 as backing pump

Nedladdningar

PUMA WY 2000 / 4500 C

Har du inte hittat en produkt som passar?

Standard News

Senaste nytt