Ladda ner: Effektiv användning av spillvärme

Ladda ner: Effektiv användning av spillvärme

Spara kostnader samtidigt som energin och koldioxidavtrycket förbättras

För att se till att spillvärmen från vakuumpumpen inte försvinner ut i tomma intet utan att användas eller generera extra kylbehov, kan den återvinnas av en värmeväxlare. Detta eliminerar inte bara den termiska belastningen utan gör det även möjligt att använda den termiska energin i ett meningsfullt syfte.


"Efficiency in Vacuum" finns nu också som nyhetsbrev!

Prenumerera nu så får du ständigt ny och intressant information om effektiv vakuumproduktion.

PRENUMERERA

Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss