Vakuummatning med 70 procent lägre energiförbrukning

Vakuummatning med 70 procent lägre energiförbrukning

Antipasti och delikatessprodukter har varit Feinkost Dittmanns specialitet i över hundra år. På produktionsanläggningen i tyska Taunusstein produceras både konserver i glasburkar och färska produkter förpackas i plasttråg. Sedan slutet 2013 har förpackningsmaskinernas vakuummatning skett med ett centralt vakuumsystem från Busch. Det är mycket mer ekonomiskt än den vakuumteknik som användes tidigare. Energiförbrukningen minskade med över 70 procent.

Historien om Feinkost Dittmann (Reichold Feinkost GmbH) började 1901 när Carl Dittmann startade delikatesstillverkning i Wiesbaden i Tyskland. Idag är Feinkost Dittmann Tysklands ledande producent av oliver, antipasti, kapris, vitlök och sardeller, samt det mest populära varumärket för delikatesser på den tyska marknaden. Familjeföretaget har sitt huvudkontor i Diez nära Limburg an der Lahn i västra Tyskland. Den tyska produktionsanläggningen ligger i Taunusstein nära Wiesbaden, där totalt 320 anställda producerar antipasti med bland annat oliver, fetaost, vitlök, paprika och torkade tomater. De skickas sedan vidare till nationella och internationella återförsäljare och säljs under företagets olika varumärken. Familjeföretaget exporterar för närvarande sitt stora utbud av läckerheter till över 30 länder över hela världen. Feinkost Dittmann producerar även delikatesser i sina egna anläggningar i Spanien, Grekland och Turkiet.


Feinkost Dittmanns produktionsanläggning i Taunusstein

Produkterna i färskvaruavdelningen förpackas i plasttråg i produktionsbyggnaden i Taunusstein. Under processen sugs luften ut ur förpackningarna innan en gasblandning med CO2N2 tillsätts. Förpackningen försluts sedan med gastät folie och sedan ett ytterligare lager av plast. Den här förpackningsmetoden, som både suger ut luften och ersätter den med en modifierad atmosfär garanterar att syreinnehållet i förpackningen är mindre än en procent. Tillvägagångsättet förlänger produktens hållbarhet avsevärt. Den genomskinliga folien visar produkten från sin bästa sida, eftersom den tack vare det negativa trycket i förpackningen inte ligger mot eller mosar innehållet.


Förpackningslinje med brickförseglare för att förpacka oliver i tråg

Totalt används fyra förpackningsmaskiner (brickförseglare) i tvåskiftsdrift. Det vakuum som krävs genereras av sex oljesmorda vakuumpumpar med roterande lameller, vardera med en motoreffekt på 5,5 kilowatt. Ursprungligen var pumparna monterade direkt på förpackningsmaskinerna. Av hygienskäl och för att minska värmebelastningen i produktionsrummen flyttades pumparna senare till ett separat rum ovanför produktionsanläggningen och anslöts till förpackningsmaskinerna med ett rörsystem. Produktionsanläggningens tekniska chef Andreas Lutz var inte nöjd med lösningen eftersom pumparna fortfarande krävde mycket underhållsarbete. Dessutom gick det inte att upptäcka avvikelser eller fel förrän någon av förpackningsmaskinerna visade ett felmeddelande och stängdes av automatiskt eftersom vakuumnivån uppnåddes för långsamt eller inte alls. Det ledde till upprepade produktionsstopp på förpackningslinjerna.

2013 kontaktade Andreas Lutz vakuumspecialisterna på Busch. De fick i uppgift att ta fram en effektivare och pålitligare lösning. Lösningen skulle också omfatta fortsatt användning av det befintliga rörsystemet. Dessutom skulle vakuummatningen utformas så att det var möjligt att ansluta ytterligare förpackningsmaskiner om kapaciteten behövde utökas i framtiden. Busch analyserade förhållandena på plats samt alla tekniska parametrar och hade ett nära samarbete med projektledaren på Feinkost Dittmann och det lokala laboratoriet. Efter noggranna analyser och överväganden kom man fram till att ett centralt vakuumsystem med Mink klovakuumpumpar var den bästa lösningen.

Den stora fördelen med dessa är att de inte behöver någon drivvätska, till exempel olja, i kompressionskammaren. Därför krävs inget oljerelaterat underhållsarbete, som till exempel nivåkontroller eller byte av olja och oljefilter. Dessutom slipper man kostnaderna för inköp och kassering av olja och filter. Mink klovakuumpumpar har en beröringsfri drift. Det betyder att inga delar i kompressionskammaren har mekanisk kontakt vilket kan orsaka slitage. Då slipper man såväl kostnaderna för slitagedelar som för arbetstiden för bytet. Klovakuumteknikens beröringsfria drift är dessutom mycket effektiv och kräver mindre motoreffekt än konventionella vakuumpumpar.


Centralt vakuumsystem med Mink-klovakuumpumpar från Busch

Det centrala vakuumsystemet installerades i slutet av 2013. Tre vakuumbehållare med en volym på vardera 3 000 liter sitter uppströms från Mink klovakuumpumparna. Det säkerställer att maskinerna alltid har tillräckliga vakuumnivåer. Tidigare var alla sex vakuumpumpar med roterande lameller i drift i genomsnitt 15 timmar om dagen. I det nya centrala systemet styrs Mink vakuumpumparna så att bara de som krävs för de aktuella vakuumbehoven är igång.

Två av vakuumpumparna har standardmotorer och sköter den så kallade grundbelastningen. De två övriga vakuumpumparna är frekvensstyrda och anpassar sin hastighet efter vakuumbehovet. Med den här smarta lösningen anpassar det centrala vakuumsystemet automatiskt hastigheten till det aktuella behovet.

Det minskar drifttiden för varje vakuumpump betydligt, eftersom alla fyra pumpar aldrig behöver köras med full belastning samtidigt. Feinkost Dittmanns centrala vakuumsystem har med andra ord gott om resurser för anslutning av ytterligare maskiner i framtiden. Företaget har även planer på att ansluta en vakuumfyllare för konservering i glasburkar, som kan ersätta den nuvarande, decentraliserade vakuumpumpen med vätskering på 7,5 kilowatt och ge ytterligare energibesparingar.

Efter över två års drift ger projektledaren Andreas Lutz en mycket positiv sammanfattning:

  • Energibehovet har minskat med över 70 procent
  • Betydligt mindre underhållsarbete
  • Ökad pålitlighet
  • Inga fel eller haverier


Servicetekniker från Busch sköter underhållet av det centrala vakuumsystemet. Det sistnämnda gäller dock bara årliga mätningar av sluttrycket och nuvarande förbrukning på varje enskild vakuumpump samt byte av partikelfiltret uppströms och oljebyte i växellådan.


"Efficiency in Vacuum" finns nu också som nyhetsbrev!

Prenumerera nu så får du ständigt ny och intressant information om effektiv vakuumproduktion.

PRENUMERERA

Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss