Vakuumpackade Schwarzwald-specialiteter

Maulburg - Schwarzwaldhof Fleisch- und Wurstwaren GmbH, baserade i Blumberg i Schwarzwald, producerar Schwarzwaldskinka och -korvspecialiteter samt olika typer av konserverade produkter. Den oslagbara tekniska produktionen, ingrediensernas höga kvalitet och det sofistikerade bearbetningsförfarandet garanterar enastående Schwarzwald-kvalitet. Certifiering av IFS (International Food Standard) och BRC (British Retail Consortium), samt ett antal utmärkelser i form av DLG-medaljer (Deutsche Landwirtschafts- Gesellschaft – German Agricultural Society), är ytterligare bevis på kvalitet. Schwarzwaldhof förlitar sig också på toppkvalitet när det gäller vakuumtillförsel i sina förpackningslinjer, genom att använda ett centralvakuumsystem från Busch för att generera vakuum.
Centralt vakuumsystem för tillförsel av vakuum till tio paketeringslinjer vid Schwarzwaldhof
Centralt vakuumsystem för tillförsel av vakuum till tio paketeringslinjer vid Schwarzwaldhof

Skink- och korvprodukter har producerats i Blumberg sedan 1970. 2007 blev företaget Lutz Blumberg istället Schwarzwaldhof Fleisch- und Wurstwaren GmbH. Produktutbudet består av specialiteter som tillverkas av Schwarzwaldskinka och kokt skinka (fläskbog). Schwarzwaldhof producerar också tilltugg som t ex "Landjäger" (rökt korv), "Pfefferbeisser" (pepparbitar) och "Urige" (original) samt färdigskuren Bologna-korvsallad. Schwarzwaldhof tillverkar produkter till livsmedelskedjan Edeka, både i sydvästra Tyskland samt i resten av landet, med export som alltmer viktig. Totalt 250 anställda arbetar vid fabriken.

Vid skinktillverkningen gnids den speciella hemgjorda saltblandningen in i köttbitarna som därefter får mogna i åtta till tio dagar i en saltlake. Köttet placeras i en tillagningskammare i ytterligare fem dagar för att minska fuktinnehållet, varefter det röks över en vedbrasa. Därefter vakuumförpackas det antingen i hel bit eller i mindre konsumentprodukter.
Vakuumtillförseln integrerades direkt i varje förpackningsmaskin fram till 2004. I och med att företaget växte övervägde fabrikschefen Bernd Goder att ta bort vakuumpumparna från produktions- och förpackningsområdet för att kunna minska buller och förhindra att luften som matas ut från vakuumpumparna kommer i kontakt med livsmedlen. Han ville också undvika att underhållspersonalen utförde underhållsarbeten på vakuumpumparna i produktionsområdet, eftersom det utgjorde en risk för hygienen och störde paketeringsprocessen. Ett nytt centralvakuumsystem beställdes 2004. Detta utformades och utvecklades av Busch vakuumspecialister. Sedan dess har centralavakuumsystemet försörjt alla tio paketeringslinjerna, som är utrustade med både termoformningsmaskiner och roterande maskiner, och används för vakuumförpackning med skyddande gas (MAP) som t ex CO2 eller N2.
Det centrala vakuumsystemet har en utökad kapacitet som avsevärt höjer driftssäkerheten, eftersom den förhindrar prestandaförlust vid händelse av komponentfel.F

abrikschefen Bernd Goder är efter mer än åtta års drift väldigt nöjd med det centrala vakuumsystemet. Under denna tid har inte ett enda fel eller driftsstopp inträffat. Det som Herr Goder värdesätter högst är den flexibilitet som han nu har vad gäller underhåll av vakuumtillförseln. Systemets redundans gör att individuella vakuumpumpar kan stängas av för underhåll under drift. Det betyder att underhållsarbeten kan utföras under normal arbetstid utan att de påverkar produktionen. Systemet är placerat i ett teknikrum som är helt separat från produktionen, vilket garanterar att underhållspersonalen inte behöver ge sig in i produktionsområdet.

Busch centrala vakuumsystem har ytterligare en viktig fördel: det drar avsevärt mindre ström eftersom en stor del av den sugkapacitet som krävs genereras av Panda Roots-vakuumpumpar. Roots-vakuumpumpar genererar samma sugkapacitet som lamellvakuumpumpar men med bara max en femtedel av energin, vilket gör att stora energibesparingar kan göras.

Under det första nedpumpningsstadiet är det centrala vakuumsystemet utformad att generera lågt vakuum på cirka 50 mbar i en vakuumbuffert. Det andra stadiet innebär att uppnå slutvakuum i en annan vakuumbuffert och detta motsvarar vakuumet i förpackningen. 

Genom att öppna huvudventilen i förpackningskammaren ansluts förseglingskammaren som är under atmosfärstryck till de förevakuerade buffertvolymerna och evakueras därför omedelbart. Detta förfarande är, när det gäller hastighet, helt överlägset den decentraliserade evakueringen eftersom tryckkompenseringen sker nästan i ljudets hastighet. Denna teknik har inte bara fördelen av att skapa en produktionsanläggning som är helt ren och tyst, utan erbjuder också största möjliga effektivitet från förpackningsmaskinerna, oavsett hur långt bort från paketeringsprocessen som vakuumgeneratorn är placerad.

En annan del av systemet behåller vakuum i formsprutningsstationen på termoformningsmaskinerna. En reservpump finns tillgänglig i vänteläge när underhållsarbeten ska utföras eller i händelse av att en vakuumpump skulle gå sönder.
För fabrikschefen Bernd Goder är den centrala vakuumtillförseln från Busch den mest kostnadseffektiva och tekniskt pålitliga lösningen.


Kategorier
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss