Förstklassig dörrtillverkning med effektiv vakuumtillförsel

Maulburg - Joro Türen GmbH tillverkar högkvalitativa ljud- och brandklassade dörrar i Renchen, Tyskland, för skydd mot brand, rök, inbrott och buller upp till 52 dB. Dörrarna säljs till distributörer för vidare försäljning. Produktens höga kvalitet, flexibilitet vad gäller kundens krav och snabba leveranstider kan endast garanteras tack vare förstklassiga tillverkningsmetoder. Joro Türen har automatiserat dörrtillverkningen till det yttersta, vilket ger en hög grad effektivitet och konsekvent hög kvalitetsnivå. Vakuum för fasthållning till CNC-maskinerna förses med en Mink-klovakuumpump från Busch, som tack vare sin höga pålitlighet, bidrar till att säkerställa tillverkningsprocessen.
Helautomatiserad tillverkning av högkvalitativa skyddsdörrar vid Joro Türen
Helautomatiserad tillverkning av högkvalitativa skyddsdörrar vid Joro Türen

Vid Joro Türen drivs processen i två skift. Den helautomatiska tillverkningscellen med automatisk laddning och bord för automatisk placering har kapacitet att ladda och bearbeta dörrpaneler med en vikt på upp till 250 kg och en längd på upp till 3 200 mm och en bredd på upp till 1 500 mm, utan att manuell hantering krävs. Ursprungligen installerades två vakuumpumpar av typ vätskering för att generera vakuum för fasthållning i CNC-maskinerna. Nackdelen med detta var att vakuumpumparna krävde regelbunden rengöring. Vattennivån måste dessutom kontrolleras regelbundet och fyllas på vid behov. Ytterligare nackdelar var den höga nivån spillvärme och systemets avsaknad av driftsäkerhet. En vakuumpump krävde en allmän översyn efter bara tre år. 

Martin Rohwetter, ägaren av Joro Türen, synade också energiförbrukningen för vakuumpumparna med vätskering i ett kritiskt ljus. Med en daglig driftstid på 14 till 15 timmar är detta verkligen en faktor värd att överväga när den ekonomiska effektiviteten beräknas. Detta är anledningen till att Martin Rohwetter kontaktade företaget Dr.-Ing. K. Busch GmbH, tillverkare av vakuumpumpar och -system. Busch vakuumspecialist rekommenderade en Mink-klovakuumpump som är monterad på en vakuumtank med en kapacitet på 1 000 liter. Denna lösning hade den uppenbara fördelen av att en enda vakuumpump kunde ersätta de två vätskeringsvakuumpumparna som tidigare användes. Vakuumtanken gör det möjligt att omedelbart skapa ett vakuum när behov finns. Detta resulterar i att fasthållningsprocessen blir extremt kort. Dessutom drivs Mink-klovakuumpumpen med en motor på 4,5 kW, medan den tidigare lösningen med två vakuumpumpar drevs med en motor på 7,5 kW.

Drygt 18 månader efter installationen har tillräckligt med erfarenhet samlats gällande denna generation av vakuumlösning. För det första bekräftas att beräknad energibesparing uppnåddes till fullo, eftersom det var möjligt att minska energikostnader för vakuumbehovet med 80 %. Detta ger en årlig besparing på cirka 2 100 Euro. För det andra bevisades också att Mink-klovakuumpumpen var extremt robust och driftsäker. Sedan driftsättningen har inget funktionsfel tillstött, inte heller något fel med vakuumpumpen. Ytterligare en fördel blev också i praktiken tydlig: Mink-klovakuumpumpen är praktiskt taget underhållsfri. Anledningen till detta ligger i driftsprincipen för denna typ av vakuumpump. Två kloformade kolvar roterar i motsatt riktning inuti en cylinder. Dessa klors geometriska form är utformad så att i varje rotering dras luft in, komprimeras och släpps sedan ut igen. När detta sker rör inte kolvarna vid varandra eller cylinderns invändiga yta där de roterar. Denna beröringsfria teknik betyder att det inte krävs några drivvätskor, till skillnad från t ex en vakuumpump med vätskering, som kräver vatten. Detta betyder också att underhållsarbetet förknippat med drivvätskor inte behövs. De båda klorna synkroniseras av en växellådsenhet som är separerad från kompressionskammaren. Denna växellådsenhet smörjs med olja och växellådsoljan bör bytas efter 20 000 driftstimmar. Detta motsvarar i teorin, beräknat enligt driftstimmarna vid Joro Türen, byte av olja i ett intervall på cirka tio år.
 


Kategorier
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss