Spara energi med intelligent vakuumteknik

Maulburg, Tyskland Busch Vacuum Solutions har nu lanserat COBRA NX 0950 A PLUS, den andra vakuumpumpen i den nya PLUS-serien. Det är en torr, oljefri vakuumpump som kan användas med tryckreglering eller med konstant kapacitet vilket gör den exceptionellt energieffektiv. COBRA PLUS kan därför exakt upprätthålla önskad kapacitet vid ett föreskrivet varvtal. COBRA PLUS kan därmed bibehålla önskad pumphastighet vid en föreskriven rotationshastighet. Pumpen kan också upprätthålla den nödvändiga vakuumnivån, oavsett om processförhållandena förändras. Nya COBRA PLUS har ett brett användningsområde i tillämpningar där torr vakuumteknik krävs och där ett behovsstyrt styrsystem genererar vakuum på ett tillförlitligt och effektivt sätt.
Den nya intelligenta COBRA PLUS skruvvakuumpumpen från Busch, redo för Industri 4.0.
Den nya intelligenta COBRA PLUS skruvvakuumpumpen från Busch, redo för Industri 4.0.

Tack vare sin frekvensdrift täcker vakuumpumpen ett kapacitetsintervall från 200 till 950 kubikmeter per timme och når ett sluttryck på 0,01 millibar. Driftsdata registreras och lagras permanent. Dessa data är åtkomliga direkt på den inbyggda displayen och kan även överföras via ett Modbus TCP/IP-klient/server-protokoll. Vakuumpumpen kan också fjärrstyras från en PC. Vilket gör att Busch COBRA NX 09550 A PLUS är redo för INDUSTRI 4.0.
COBRA NX 0950 A PLUS är utformad för att köras i två lägen. Med hjälp av en intuitiv menystruktur på displayen kan användaren välja mellan lägena konstant kapacitet alternativt tryckreglering. Lämpligast driftsätt beror på typen av tillämpning. Vakuumpumpen bibehåller detta börvärde genom att anpassa rotationshastigheten utifrån processens behov. 

Tryckregleringen använder ett definierat börvärde. Vakuumpumpen bibehåller detta börvärde genom att anpassa rotationshastigheten utifrån processens behov. Tryckregleringen använder ett definierat börvärde. Denna inställning används alltid när ett konstant sluttryck eller vakuumnivå krävs. När önskad vakuumnivå har uppnåtts fortsätter COBRA PLUS att arbeta på en lägsta hastighet, 20 hertz, vilket gör det möjligt för pumpen att svara på ett plötsligt behov av ökad kapacitet genom att öka hastigheten. Vid längre stopp kan vakuumpumpen även stängas av och slås till per automatik, tack vare Ecomode.
Båda driftsätten hjälper därmed COBRA PLUS att fungera på ett sätt som passar processen perfekt, vilket resulterar i extrem effektivitet, eftersom endast den energi som är nödvändig förbrukas.

Vakuumpumpen COBRA PLUS är baserad på den beprövade skruvvakuumtekniken från Busch. Den vätskefria driftsprincipen gör det möjligt att undvika att använda olja eller andra driftsvätskor vid generering av vakuum. Detta gör den särskilt väl lämpad för tillämpningar som kräver att det pumpade mediet inte förorenas av driftsvätskor, eller de som kräver renrumsförhållanden. 


Kategorier
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss