Pålitlig avgasning vid extrusionspressen med torr vakuumteknik

Groß Ammensleben, Deutschland Företaget Dachziegelwerke Nelskamp GmbH tillverkar cirka 40 miljoner takpannor och tillbehör på anläggningen i Groß Ammensleben i närheten av Magdeburg, Tyskland. Lertegelpannorna i NIBRA®-kvalitet säljs i en lång rad olika former, designer och storlekar genom bygghandeln – primärt i Tyskland, Beneluxländerna och Skandinavien. Nelskamp har en extrusionspress på båda sina två moderna produktionslinjer i anläggningen i Groß Ammensleben. En av extrusionspressarna har ett COBRA avgasningssystem för lera från Busch sedan april 2018. På grund av de mycket goda erfarenheterna i fråga om pålitlighet, driftsäkerhet och ekonomisk effektivitet har nu den andra extrusionspressen utrustats med ett identiskt avgasningssystem från Busch.
Fig. 1: COBRA avgasningssystem för lera från Busch installerat på en extrusionspress för takpanneproduktion på Dachziegelwerke Nelskamp GmbH. Source: Busch Dienste GmbH
Fig. 1: COBRA avgasningssystem för lera från Busch installerat på en extrusionspress för takpanneproduktion på Dachziegelwerke Nelskamp GmbH. Source: Busch Dienste GmbH

Nelskamp startade tillverkningen av takpannor redan 1953 med "Finkenbergpannan" som ett högkvalitativt alternativ till lertakpannor. Idag har Nelskamp sammanlagt sex produktionsanläggningar över hela Tyskland och tillverkar takpannor, tillbehör och energitak. Den första fabriken i Groß Ammensleben byggdes 1995 och producerar nu takpannor samt tillbehör. Sedan 2002 har den nybyggda andra fabriken producerat stora platta takpannor där man endast behöver fem eller sex för att täcka en kvadratmeter av taket.

För Nelskamp har kvalitet högsta prioritet. All lera som företaget använder kommer från Westerwald som utmärker sig med sin låga vattenabsorption. Pannorna tillverkade av lera från Westerwald bränns vid höga temperaturer. De är mycket hårda, har en hög böjhållfasthet och är frostbeständiga. Sammanlagt 230 anställda arbetar i skift sju dagar i veckan på Nelskamps två takpannefabriker i Groß Ammensleben.

Tidigare användes vätskeringpumpar för att extrahera luften från lermassan direkt från vakuumkammaren vid extrusionspressarna. Till en början användes en blandning av olja och vatten som driftsvätska och sedan enbart vatten. Detta var inte en tillfredsställande lösning för chefen för mekaniskt underhåll eftersom vakuumnivån varierade. Vätskeringpumparna nådde det lägsta sluttrycket 33 millibar vid en vattentemperatur på 15 °C. Om temperaturen för vattnet som driftsvätska ökade t.ex. på grund av den omgivande temperaturen, sjönk vakuumnivån. Dessutom var underhållsarbetet på vakuumpumparna mycket tidskrävande och driftskostnaderna sköt på så sätt i höjden. Även driftsavbrott förekom. Vätskeringpumparna reglerades inte utan de gick konstant med full kapacitet.

Som ett modernt, familjeägt företag fokuserar Nelskamp på hållbarhet och använder resursbesparande och miljövänliga produktionsmetoder. 2006 fick Nelskamp förbundslandet Sachsen-Anhalts nationella miljöpris för sitt miljökoncept. Nelskamp är också medlem i Sachsen-Anhalts miljöallians – en grupp för hållbar, regional ekonomisk politik med hjälp av samarbetande miljöskydd. Energiförbrukningen på fabrikerna granskas därför med extremt kritiska ögon och man letar hela tiden efter potentiella besparingar. Detta var ett av skälen till att börja leta efter alternativ till vakuumtekniken med vätskeringpumpar. Slutligen hittade Busch Vacuum Solutions ett lämpligt avgasningssystem för lera med en COBRA NX skruvvakuumpump i centrum. Dessa skruvvakuumpumpar kräver inte någon driftsvätska för komprimeringen, vilket innebär att de drivs helt torra, utan vatten, olja eller andra vätskor. Filtret har optimerats för att separera damm och partiklar från lermassan. Den frekvensstyrda motorn i COBRA vakuumpumpen och den integrerade behovsstyrda kontrollpanelen gör det möjligt att upprätthålla en exakt definierad vakuumnivå i vakuumkammaren eller justera den vid temperaturvariationer i materialet eller omgivningen. Detta är en viktig aspekt för fabriksledningen eftersom detta säkerställer att vakuumnivån alltid är korrekt och kan generera en konsekvent hög kvalitet.

COBRA avgasningssystem för lera (fig. 1) levererades komplett monterad på en ram och kunde anslutas direkt. Utöver vakuumpumpen och styrskåpet består den kompakta enheten av ett standfilter uppströms för separering av damm och partiklar, ett extra inloppsfilter med en polyesterinsats och en komplett cirkulationsenhet för kylvatten.  

I princip kan en COBRA skruvvakuumpump (fig. 2) drivas vid tryck mellan 0,01 millibar och atmosfärstryck. Eftersom de normala vakuumnivåerna för avgasning av lera ligger mellan 50 och 100 millibar har vakuumpumpen tillräckliga reserver – både uppåt och nedåt. COBRA vakuumpumpen går nästan aldrig med full effekt med 50 Hz, tack vare den behovsstyrda kontrollpanelen. Detta innebär att effektförbrukningen reduceras eftersom endast den effekt som krävs för det faktiska behovet förbrukas. Jämfört med den tidigare lösningen med vätskeringpumpar, ger detta betydliga energibesparingar, särskilt då tekniken med skruvvakuumpar redan sänker effektförbrukningen jämfört med tekniken med vätskeringpumpar. Cirka 8 000 drifttimmar registreras varje år eftersom vakuumpumpen är i drift praktiskt taget året om och dygnet runt med undantag för kortare avbrott. 

Fig. 2: Driftsprincipen för en COBRA skruvvakuumpump som avgasar leran i extrusionspressen utan användning av driftsvätskor. Source: Busch Dienste GmbH


Sedan COBRA avgasningssystem för lera driftsattes i april 2018 har det gått utan några problem, för att inte tala om driftavbrott. Underhållet är begränsat till ett absolut minimum. Ett underhållsavtal med Busch föreskriver att en vakuumtekniker från Busch servar och inspekterar systemet en gång om året. I övrigt är inspektionen begränsad till regelbundna syningar.

Företagsledningen och underhållschefen är överens om att de har valt den tekniskt och ekonomiskt optimala lösningen i form av COBRA avgasningssystem för lera. Det är därför man nu har bytt den tidigare vätskeringspumpen på den andra extrusionspressen till ett COBRA avgasningssystem för lera.


Kategorier
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss