Nya vakuumpumpar för laboratorier och produktion

Maulburg, Germany Busch Vakuumpumpar och system har lanserat en ny serie vakuumpumpar för en mängd olika tillämpningar. De nya tvåstegs oljesmorda lamellvakuumpumparna Zebra RH har utvecklats för både forskningslaboratorier och produktionsprocesser med finvakuumapplikationer.
Bild 1: Zebra RH 0030 B tvåstegs oljesmord lamellvakuumpump är en av åtta storlekar i den nya Busch-serien
Bild 1: Zebra RH 0030 B tvåstegs oljesmord lamellvakuumpump är en av åtta storlekar i den nya Busch-serien

Robusthet och driftsäkerhet är de utmärkande egenskaperna hos Zebra RH lamellvakuumpump. Den beprövade tekniken med roterande lameller från Busch är sedan lång tid tillbaka branschstandard i grovvakuumområdet. Med den nya serien ger sig Busch in i det medelhöga vakuumområdet. Alla Zebra RH-storlekar uppnår maximalt sluttryck <0,0067 hPa (mbar). I serien ingår åtta storlekar med en kapacitet mellan 2,4 och 90 m3/h. Zebra RH-vakuumpumpar är därmed även mycket lämpliga som förvakuumpump till turbomolekylära vakuumpumpar och kan i den här kombinationen användas för högvakuum. 

Bild 2: Tvärsnittsritning av en Zebra RH tvåstegs oljesmord lamellvakuumpump 

Den konsekvent höga vakuumnivån vid kontinuerlig drift säkerställs av oljesmörjning, optimala materialval samt toppmodern precisionstillverkning. Den tysta driften innebär att Zebra-seriens vakuumpumpar passar perfekt i forskningslaboratorier där en låg ljudnivå krävs av arbetsmiljöskäl. Den avancerade designen innebär att minimalt underhåll erfordras.
En gasballastventil som går att slå på och stänga av manuellt innebär att det går att hantera gaser med högt innehåll av vattenånga. Några exempel på tillämpningar är masspektrometri, läckdetektorer, vakuumisolerade kärl, vakuummetallisering, torkning samt en rad processer för värmebehandling.


Kategorier
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss