Leder trenden mot individuella vakuumlösningar

Maulburg Trenden med individuella vakuumlösningar för enkla processer eller hela produktionsanläggningar stärks.
Buschs vakuumsystem för kemiska processer med COBRA-skruvvakuumpumpar
Buschs vakuumsystem för kemiska processer med COBRA-skruvvakuumpumpar

Drivkraften bakom utvecklingen är strävan att göra processer mer pålitliga, effektiva och reproducerbara. Busch bidrar till att förverkliga målet genom en storskalig expansion av vakuumsystemverksamheten globalt.

Busch har tillverkat vakuumpumpar i Tyskland i över 50 år och har under åren specialiserat sig på att bygga vakuumsystem för alla aspekter av planering, design och konstruktion av enskilda system.

Den viktigaste sektorn för Buschs vakuumsystem är den kemiska processindustrin, där Buschs vakuumsystem används för praktiskt taget alla vakuumtillämpningar. Buschs specialister har erfarenheter från installationer av tusentals vakuumsystem över hela världen. På senare år har Buschs konstruktionsverksamhet expanderat och uppgraderats i flera länder och kompetenscenter har öppnats för att möta kraven från de kemiska och medicinska processindustrierna. Kompetenscentren står i direkt förbindelse med Buschs dotterbolag i respektive land. Ett av dessa kompetenscenter är beläget i Maulburg i Tyskland. Kunderna får erfarna processingenjörer och kemister som kontaktpersoner vilka hjälper dem med råd, design och planering av vakuumsystem. Detaljplaneringen av varje projekt utförs av ett systemkonstruktionsteam. Alla vakuumsystem monteras och testas internt före leverans, installation och driftsättning vid kundens anläggning. Det ger kunden en enda kontakt som alltid är tillgänglig för frågor även efter driftsättningsfasen. Busch erbjuder serviceavtal med en fullständig garanti för vakuumsystemen, samtliga underhållsuppgifter och direktsvar om det uppstår ett fel.

Buschs processingenjörer och vakuumspecialister använder det breda sortimentet vakuumpumpar från Busch när de designar vakuumsystem. Bara skruvvakuumpumpserien COBRA omfattar tolv olika storlekar, med pumphastigheter på upp till 2 500 m3/h. Dessa torra vakuumpumpar finns i flera olika utföranden.

Vakuumpumpar med vätskering från olika Dolphin-serier används ofta som standardmoduler i Buschs vakuumsystem. I Buschs standardsortiment ingår Dolphin-vakuumpumpar som enstegs- eller tvåstegsversioner med pumphastigheter på upp till 4 400 m3/h. De kan användas med processkompatibla vätskor. Det stora sortimentet konstruktionsmaterial, tätningar och tätningsmaterial gör det möjligt att matcha systemen perfekt mot processparametrarna.

Vakuumbooster av rätt storlek kan väljas bland en rad vakuumpumpar med roterande lober. Alla Buschs vakuumkomponenter är tillgängliga i ATEX-certifierade versioner. Det stora sortimentet individuella komponenter innebär att det går att anpassa vakuumsystemet så att det exakt motsvarar kundens krav och så att varje kund får den mest lämpliga, ekonomiska och pålitliga lösningen.


Kategorier
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss