Värmeåtervinning – återvinn upp till 70 % av energin

Värmeåtervinning – återvinn upp till 70 % av energin

Under drift omvandlar vakuumpumpar rörelseenergi till värmeenergi. Värmeåtervinningssystem kan ta tillvara denna energi. Genom att använda denna tidigare outnyttjade värmeenergi sparar du inte bara en avsevärd mängd pengar, du förbättrar även ditt CO2 -avtryck! Upptäck dina potentiella besparingar i följande exempel med tre olika vakuumtillämpningar.

Minska dina energikostnader


Du hittar detaljerade uppgifter om hur mycket du sparar för A, B och C i tabellerna nedan.

Vill du använda din budget på ett mer effektivt sätt?
Utnyttja spillvärme och spara in på kostnader med ett värmeåtervinningssystem.
 

Förbättra ditt CO2 -avtryck


Du hittar detaljerade uppgifter om hur mycket du sparar för A, B och C i tabellerna nedan.

Är hållbar produktion viktigt för dig?
Slösa inte energi utan återanvänd den för andra ändamål och minska därigenom dina CO2 -utsläpp med ett värmeåtervinningssystem.

 

Värna miljön


Du hittar detaljerade uppgifter om hur mycket du sparar för A, B och C i tabellerna nedan.

Tänker du grönt?
Se hur många träd som hade behövts för att absorbera den CO2 -mängd som du inte har släppt ut tack vare ett värmeåtervinningssystem.

 

Missa inte chansen att spara!

Kontakta oss direkt!Exemplen baseras på parametrar som är brukliga inom industrin. Du hittar alla uppgifter i tabellen nedan:
 

A - Automatisk roterande vakuumtätning
Arbetstryck 1 mbar
Möjliga vakuumpumpar R 5 RA 0630
Antal vakuumpumpar 2
Drifttimmar/år 6 912
Utblås vakuumpump i rummet
Elpris 0,08 €
Sparade pengar - luftkonditionering* 3 165 €
Sparade pengar - värmeåtervinning* 6 329 €
Sparade pengar - totalt 9 494 €
CO2 sparpotential - luftkonditionering* 16,6
CO2 besparingar - värmeåtervinning* 33,2
CO2 sparpotential - total 49,8
Bevarade träd - luftkonditionering* 415
Bevarade träd - värmeåtervinning* 831
Bevarade träd - totalt 1 246B - Skumplast i vakuum
Arbetstryck 100 mbar
Möjliga vakuumpumpar R 5 RA 0630
Antal vakuumpumpar 3
Drifttimmar/år 5 760
Utblås vakuumpump i rummet
Elpris 0,08 €
Sparade pengar - luftkonditionering* - €
Sparade pengar - värmeåtervinning* 11 507 €
Sparade pengar - totalt 11 507 €
CO2 sparpotential - luftkonditionering* 0
CO2 besparingar - värmeåtervinning* 60,4
CO2 sparpotential - total 60,4
Bevarade träd - luftkonditionering* 0
Bevarade träd - värmeåtervinning* 1 510
Bevarade träd - totalt 1 510


 

C - Centraliserat vakuum inom packning
Arbetstryck 1 mbar
Möjliga vakuumpumpar R 5 RA 0302
Antal vakuumpumpar 10
Drifttimmar/år 5 376
Utblås vakuumpump utomhus
Elpris 0,08 €
Sparade pengar - luftkonditionering* - €
Sparade pengar - värmeåtervinning* 12 679 €
Sparade pengar - totalt 12 679 €
CO2 sparpotential - luftkonditionering* 0
CO2 besparingar - värmeåtervinning* 66,6
CO2 sparpotential - total 66,6
Bevarade träd - luftkonditionering* 0
Bevarade träd - värmeåtervinning* 1 664
Bevarade träd - totalt 1 664


* I beräkningen gör vi skillnad på luftkonditionering och värmeåtervinning. Luftkonditionering innebär den extra energi som krävs för att hålla temperaturen i produktionsrummet på en given nivå. Värmeåtervinning är den återvunna värmeenergi som kan användas för andra ändamål.


"Efficiency in Vacuum" finns nu också som nyhetsbrev!

Prenumerera nu så får du ständigt ny och intressant information om effektiv vakuumproduktion.

PRENUMERERA

Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss