Premium-gorgonzola förpackad med tillförlitlig vakuumteknik

Novara, Italy IGOR srl:s kärnkompetens är produktion av gorgonzola, den traditionella blåmögelosten från norra Italien. Ägarfamiljen Leonardi har producerat gorgonzola i tre generationer i sitt moderna företag nära Novara i Piemonteregionen. Processmässigt avviker de nya produktionsanläggningarna inte från traditionell produktion. De olika gorgonzolaprodukterna förpackas med CO2-skyddsatmosfär. För att tömma trågen före gasbehandlingen använder IGOR även modern teknik i form av ett centraliserat vakuumsystem från Busch vilket ger vakuum till alla trågförseglande förpackningsmaskiner.
Bild 1: Maurizio Leonardi med färskförpackad gorgonzola. Source: Busch Dienste GmbH
Bild 1: Maurizio Leonardi med färskförpackad gorgonzola. Source: Busch Dienste GmbH

Förutom sitt tydliga kvalitetsåtagande står IGOR även för regional identitet. Det avspeglas i olika sociala aktiviteter i Novararegionen och företagets sponsring av lokala idrottsföreningar. IGOR:s främsta sponsring är damlaget i volleyboll från Novara som spelar i italienska division 1 för damer.

Alla IGOR-produkter är PDO-märkta. EU-certifikatet står för "Protected Designation of Origin" och garanterar att produkten är tillverkad efter ett traditionellt recept i ett visst geografiskt område enligt strikta tillverkningsregler.

1996 förvärvades en ny 15 000 kvm stor produktionsanläggning i Cameri, inte långt från Novara. Flera utbyggnader och moderniseringar senare har den växt till 35 000 kvm och den kommer att byggas ut igen till totalt 50 000 kvm under 2017. Å ena sidan möter det behoven som kommer med konstant växande produktionsvolymer och ett brett produktsortiment. Å andra sidan vill företaget med ytterligare investeringar även uppfylla alla framtida kvalitets- och hygienkrav.

IGOR:s gorgonzolaspecialiteter når slutkunder världen över via stormarknadskedjor, lågprisbutiker och livsmedelsgrossister. En mindre del av produktionen går till processanläggningar och livsmedelsindustri. Vissa portionsförpackningar är till och med förpackade med olika kedjors och lågprisbutikers märkning. 52 % av gorgonzolaprodukterna exporteras, 48 % säljs i Italien.


Bild 2: Delvy av det centraliserade vakuumsystemet från Busch. Source: Busch Dienste GmbH

IGOR tillverkar produkter 18 timmar om dagen. Sedan rengörs produktionsanläggningen. Gorgonzolaportionerna förpackas vid totalt 25 förpackningslinjer med CO2-skyddsatmosfär (fig. 2). Förpackningslinjerna är i drift 12 timmar om dagen i snitt, beroende på säsong. Majoriteten av förpackningslinjerna är helautomatiserade. Det innebär att tolvkilosblock med gorgonzola automatiskt skivas, portioneras och läggs i tråg. Trågen matas till förpackningskammaren som stänger. Sedan genereras ett vakuum på 4–5 mbar i kammaren. Efter det tillsätts CO2, trågen förseglas med toppfolie, vakuumkammaren öppnar och de färdiga portionsförpackningarna transporteras på ett band direkt till ett angränsande utrymme där ytterförpackning och orderplockning utförs. 

Det vakuum som krävs för paketeringen i förpackningslinjerna genereras av ett centraliserat vakuumsystem från Busch (fig. 3). Redan när företaget förvärvade byggnaden 1996 var man noga med att placera vakuumpumparna i ett separat utrymme utanför förpackningsrummet. Med den uppställningen ville man förhindra att spillvärmen från vakuumpumparna skulle tränga in i produktionsområdena som hålls kylda till 6 °C. På så vis kunde man undvika att höja energiförbrukningen till luftkonditioneringen. Det sänkte även ljudnivån i arbetsmiljön. Vid en fortsatt utbyggnad 2004 fokuserade IGOR-teamet ytterligare på "centraliserad vakuumgenerering", eftersom en hållbar inställning till material och energi är vägledande i IGOR:s företagsfilosofi. 


Bild 3: En av 25 trågförseglande förpackningsmaskiner som används för portionsförpackning av gorgonzola med skyddsgas. Source: Busch Dienste GmbH

Tillsammans med Busch Vacuum Pumps and Systems designade och implementerade man ett centraliserat vakuumsystem som gick att integrera med de befintliga, fristående vakuumpumparna. En ringledning på totalt 100 m förbinder det centraliserade vakuumsystemet med de olika trågförseglarna i förpackningslinjerna. Den består av totalt sju R 5-vakuumpumpar med vätskering från Busch. 

Eftersom man fortsätter att använda befintliga vakuumpumpar installeras olika storlekar med varierande pumpvarvtal. De R5 roterande lamellvakuumparna med vätskering som köptes in redan 1996 installeras också i det centraliserade vakuumsystemet. Systemstyrningen är designad så att vakuumpumparna på ringledningen ger ett vakuum på 4–5 mbar. Vakuumnivån hålls konstant oavsett behov. Om inte alla förpackningsmaskiner går på full kapacitet, eller de kortaste cykeltiderna och största förpackningsenheterna, är bara de vakuumpumpar som verkligen behövs för processen igång. 

Vakuumringledningen fungerar dessutom som en vakuumbuffert där vakuumnivån hålls konstant. Det gör förpackningscyklerna så korta som möjligt, eftersom det vakuum som krävs för att snabbt få ut luften är tillgängligt direkt när vakuumkammaren stänger.

Styrningen ger avsevärda energibesparingar vilket hjälper IGOR att implementera sin företagsfilosofi om att på alla sätt arbeta hållbart med resurser. Det centraliserade vakuumsystemet har fungerat extremt tillförlitligt utan problem eller haveri sedan driftsättningen. De R5 oljesmorda lamellvakuumpumparna med vätskering från Busch visade sig vara extremt robusta vid kontinuerlig drift. Även de gamla R5 vakuumpumparna med vätskering som nu är över 20 år gamla producerar fortfarande samma höga vakuumnivåer och varvtal som de gjorde vid installationen. 

IGOR:s egna tekniker sköter underhållet. Och det gör de med originalreservdelar från Busch. Grundprincipen är att endast använda vakuumoljor från Busch. De har den korrekta sammansättningen för R5 vakuumpumpar med vätskering och ger hög vakuumnivå. De här vakuumoljorna klarar även att transportera en viss mängd vattenånga genom vakuumpumpen utan att det bildas kondens som kan sänka vakuumprestandan. En annan fördel med centraliserat vakuum märks vid underhåll: serviceteknikerna behöver inte gå in i produktionsutrymmena för att underhålla. I stället kan alla arbeten utföras i ett separat teknikrum där vakuumförsörjningen är installerad.

Om Igor 
Familjen Leonardi har producerat gorgonzola sedan 1935. I italienska Mezzomerico, en liten by nära Novara, producerade Natale Leonardi för hand osten som är så typisk för regionen och körde den sedan med hästkärra till Lago Maggiore där han sålde den till olika hotellrestauranger. Traditionen hos dagens största gorgonzolatillverkare har funnits i familjen Leonardi i tre generationer och började med "Farfar Natale". Produktionen av och ingredienserna till den mjuka osten har inte ändrats med tiden. Men tack vare företagets innovativa förmåga att utveckla tekniker kan IGOR producera två miljoner gorgonzolablock om året och nå en global marknadsandel på 45 %. Alla kvalitetsutmärkelser för olika gorgonzolaprodukter visar att IGOR:s högsta prioritet är produktkvalitet, även med industritillverkning.


Kategorier
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss