Energieffektiv och säker förpackning tack vare centraliserad vakuumförsörjning

Obertraubling, Germany Totalt 200 ton färskt kött och 95 ton köttprodukter och kallskuret levereras dagligen från Südbayerische Fleischwaren GmbH:s produktionsanläggningar till EDEKA-butiker och andra EDEKA Südbayern-verksamheter. Vakuumet som krävs för förpackning av varorna i produktionsanläggningarna genereras av vakuumpumpar från Busch Vacuum Solutions. Som ett resultat av positiva erfarenheter på Bayernfleisch GmbH:s produktions- och slakterianläggningar har produktionsanläggningen Obertraubling, ett dotterbolag ägt till 50 procent av Südbayerische Fleischwaren GmbH, nu också bytt till central vakuumförsörjning från Busch och drar nytta av de fördelar detta har mot en vakuumförsörjning för individuella förpackningsmaskiner.
Fig. 1: Centraliserad vakuumförsörjning i containern: av utrymmesskäl installerades vakuumsystemet i en container utomhus. Source: Busch Vacuum Solutions
Fig. 1: Centraliserad vakuumförsörjning i containern: av utrymmesskäl installerades vakuumsystemet i en container utomhus. Source: Busch Vacuum Solutions

Südbayerische Fleischwaren GmbH har fyra produktionsanläggningar i Ingolstadt, Donauwörth, Traunstein och Obertraubling. Alla fyra produktionsanläggningar har ett kombinerat sortiment på 305 olika produkter för delikatess- och betjäningsdiskar. Südbayerische Fleischwaren levererar till sammanlagt 1 280 handlare, 35 andra verksamheter och tre varuhus som alla ägs av EDEKA Südbayern. Hastighet är nyckeln: sofistikerad logistik säkerställer att beställda varor levereras inom 24 timmar. Südbayerische Fleischwaren använder exklusivt kött från Bayern för alla produkter och garanterar på så sätt hög kvalitet och kan spåra köttet tillbaka till ursprungskällan. Totalt 221 DLG-kvalitetscertifikat är det bästa beviset för den höga kvaliteten hos Südbayerische Fleischwaren.

Köttproduktionsanläggningen i Obertraubling producerar i huvudsak rå och tillagad korv i skift. Mellan 22 och 24 ton råa och tillagade korvprodukter lämnar fabriken varje dag. Produkterna förpackas i fyra förpackningslinjer med termoformande maskiner. Ursprungligen fanns det en vakuumbooster och en lamellvakuumpump på varje maskin för att försörja förpackningsmaskinerna med vakuum för att termoforma bottenfilmen och evakuera vakuumkammaren.

På grund av de goda erfarenheterna med centralvakuumsystem på produktionsanläggningen i Traunstein, övervägde anläggningschefen Walter Stemplinger även ett centraliserat alternativ. Huvudorsaken som utlöste detta var nedstängningen av en förpackningslinje under det årliga underhållsarbetet på vakuumpumparna. Han ville även eliminera värme från vakuumpumparna från det kylda förpackningsrummet och reducera bulleremissioner. Han kontaktade vakuumexperterna från Busch, som redan hade projekterat och konstruerat systemen för Bayernfleisch och köttanläggningen i Traunstein.

Utrymmet i produktions- och förpackningsområdena var en utmaning. För att kunna möta den ökade efterfrågan har köttanläggningen i Obertraubling genomgått en rad expansioner under senare år. Trots detta fanns det inte utrymme för att installera ett centralvakuumsystem i förpackningsområdet, som senast utökades 2015. Vakuumexperterna från Busch designade då ett vakuumsystem (fig. 1) som passade i en 20-fotscontainer. Busch levererade vakuumsystemet som i princip bestod av fyra PANDA vakuumboosters, fyra R5 lamellvakuumpumpar som förpumpar och ett styrskåp monterat i containern (fig. 2). Bufferttankarna monterades uppe på containern och alla fyra förpackningslinjer anslöts till dem.


Fig. 2: Centralvakuumsystem för redundant vakuumförsörjning till fyra förpackningslinjer. Source: Busch Vacuum Solutions

Förpackningskamrarna evakueras i två steg med två vakuumförsörjningslinjer. I den första linjen finns ett konstant så kallat grovvakuum på 30 millibar. Detta ger en snabb evakuering till grovvakuumnivå. Därefter kopplar systemet till den andra linjen med en vakuumnivå på 4 millibar. Denna metod med tvåstegstryckutjämning ger korta cykeltider. Bufferttankarna på containern och volymen i de 18 till 25 meter långa sugledningarna säkerställer att linjerna har permanent erforderliga vakuumnivåer. För termoformning av bottenfilmen räcker grovvakuumnivån så att formningsverktyget endast exponeras för detta vakuum. Systemet drivs behovsstyrt. Beroende på trycket kopplas de enskilda vakuumpumparna på och av med hjälp av trycktransmitter. Till skillnad från i den tidigare installerade decentraliserade vakuumförsörjningen, innebär detta att inte alla vakuumpumpar är i drift samtidigt.

Vakuumförsörjningen är nu helt redundant. Detta innebär att en vakuumpump enkelt kan kopplas från via ventilerna utan att detta påverkar den aktiva driften vid underhåll av enskilda vakuumpumpar. Serviceteknikerna behöver inte längre gå in i det hygienkänsliga förpackningsområdet. På så sätt kan den årliga servicen av Busch vakuumförsörjning utföras under pågående drift. Efter att anläggningen driftsattes 2018 kan chefen för produktionsanläggningen Obertraubling idag bekräfta: "När servicearbete utförs på vakuumförsörjningen, märker ingen det på förpackningslinjerna."
Man lyckades också att betydligt reducera bulleremissioner genom att ta bort individuella vakuumpumpar från förpackningsutrymmet. Kylningen av förpackningsutrymmet kunde också reduceras eftersom värmestrålningen från värmepumparna inte längre når den omgivande luften. Detta och behovsstyrningen av vakuumförsörjningen bidrar till en reducerad energiförbrukning. På grund av energibesparingarna och den förenklade servicen under drift har Südbayerische Fleischwaren nu även installerat en extremt ekonomisk vakuumförsörjning på sin andra produktionsanläggning. Om en vakuumpump slutar fungerar, kan förpackningen fortsätta på förpackningslinjerna utan begränsningar. Tack vare serviceavtalet med Busch kan Walter Stemplinger nu vara säker på att vakuumförsörjningen alltid fungerar. 


Kategorier
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss