Jämförelse av effektiviteten hos vakuumpumpar

Jämförelse av effektiviteten hos vakuumpumpar

Vilka vakuumpumpar ger högst effektivitetsfaktor? När man testar under realistiska förhållanden är resultatet tydligt: i jämförelse med en oljesmord skruvvakuumpump är R 5 från Busch överlägsen.

Bakgrund: äpplen och päron

En kompressortillverkare som ville tillämpa sin teknik på vakuumproduktion startade ett försök. Under testet jämfördes tillverkarens oljesmorda skruvvakuumpump med en oljesmord lamellvakuumpump från Busch. Under testcykeln kördes båda vakuumpumparna även under längre uppehåll i produktionen. Den frekvensstyrda skruvvakuumpumpens varvtal sjönk vid tomgång vilket gjorde att även effektförbrukningen sjönk.

Det här scenariot (där vakuumpumpen fortsätter att gå medan resten av maskinen vilar) är sällan en realitet ute på industrigolvet. Dessutom är det som att jämföra äpplen med päron eftersom lamellvakuumpumpen saknade frekvensomvandlare.

Realistiska testförhållanden

Den oberoende tyska testorganisationen TÜV Süd utförde senare ett jämförelsetest med samma vakuumpumpar under realistiska förhållanden. Lamellvakuumpumpen installerades med en inbyggd frekvensomvandlare. I testet simulerades en typisk driftcykel för en förpackningsmaskin – en av de vanligaste tillämpningarna för industriell vakuumteknik.

Resultatet av testerna var tydligt: lamellvakuumpumpen evakuerar snabbare och förbrukar mindre energi än skruvvakuumpumpen. I fråga om specifik energiförbrukning (SEC) var lamellvakuumpumpen överlägsen skruvvakuumpumpen på alla nivåer. Skillnaden låg på mellan 13 och 73 %. Vid en nivå på 10 mbar (typisk användning) förbrukade lamellvakuumpumpen 38 % mindre energi än skruvvakuumpumpen.

Lameller är betydligt bättre

Lamellvakuumpumpen använder en klassisk vakuumpumpteknik medan skruvvakuumpumpen i princip är en konverterad kompressor som normalt sett används med höga varvtal. Vid full last är varvtalet cirka 7 000 v/min medan lamellvakuumpumpen har ett max. varvtal på 1 000 v/min. Det lägre varvtalet under driften ger i regel lägre energiförbrukning samtidigt som den mekaniska belastningen reduceras, vilket i sin tur minskar underhållsbehovet.

Ju mindre mängd restgas som måste transporteras bort, desto lönsammare blir lamellvakuumpumpen. Kapaciteten förblir konstant från starten till slutet av evakueringen. Skruvvakuumpumpen behöver å andra sidan en separat tryckstyrning för att förhindra överbelastning. Tills grovvakuumet nås är produktionen reducerad vilket också är skälet till att evakueringen tar längre tid.

Vår översikt sammanfattar de viktigaste aspekterna av effektivitetsjämförelsen.


"Efficiency in Vacuum" finns nu också som nyhetsbrev!

Prenumerera nu så får du ständigt ny och intressant information om effektiv vakuumproduktion.

PRENUMERERA

Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss