Ekonomisk och säker paketering av korvar och vanliga produkter i modifierad atmosfär

Maulburg - Paketering med en skyddsgas är en vanlig metod för att öka livslängden på korvar och andra produkter. Filmpaketeringen som används som en del av detta förfarande måste först evakueras och gasen sedan dras in. Koldioxid (CO2), kväve (N2), syre (O2) eller en blandning av dessa gaser används normalt sett vid denna metod som kallas ”MAP” (förpackning i modifierad atmosfär). Behandling med syre innebär en viss säkerhetsrisk vid paketeringsförfarandet på grund av risken för explosion i händelse av en högre syrekoncentration än 21 procent.
R 5-vakuumpumpar från Busch för MAP-paketering
R 5-vakuumpumpar från Busch för MAP-paketering

Tillverkare av paketeringsmaskiner och vakuumpumpar använder olika säkerhetskoncept för att garantera fullständig säkerhet vid implementeringen av detta förfarande. Busch har utvecklat en speciell serie av vakuumpumpar specifikt för förpackning i en syreatmosfär. Dessa vakuumpumpar sätter inte bara standarden vad gäller säkerhet, utan också vad gäller pålitlighet och ekonomi. Syreversionen av Busch R5-lamellvakuumpumpar är förstklassiga produkter, vilket visas i följande exempel.

Under mer än 10 år har nu en av de största tillverkarna av korvprodukter i Tyskland, med en daglig produktionskapacitet på över 100 ton, använt Busch lamellvakuumpumpar vid paketering av sina produkter. Under 1996 centraliserades vakuumtillförseln. Med centralenheten på plats tillförs nu vakuum till termoformningsmaskinerna i 17 förpackningslinjer där korv- och köttprodukter förpackas. På fem ytterligare förseglingsmaskiner förpackas vanliga produkter i olika skyddande gaser, inklusive syre. Vakuumförpackningen av dessa produkter utförs av fyra identiska lamellvakuumpumpar från Busch R 5-serien. Dessa vakuumpumpar har installerats på en mellanvåning direkt ovanför förpackningsrummet.

Operatörerna av dessa vakuumpumpar har identifierat en tydlig fördel med Busch-modellerna i jämförelse med vanliga vakuumpumpar: om ett strömavbrott sker och syre flödar in i vakuumpumpen får inte syret komma i kontakt med mineralolja. Av denna anledning drivs dessa vakuumpumpar med ett helsyntetiskt smörjmedel, som kallas perfluoropolyeter (PFPE). Dessa fyra Busch R 5-vakuumpumpar i oxygenversionen har drivits i treskift i över tio år och uppnår en medeldriftstid på 6 000 timmar per år. Operatören väljer att lita på Busch när det gäller underhåll av dessa vakuumpumpar. Lamellvakuumpumparna måste underhållas två gånger per år. En process där ett antal olika kontroller sker. När den faktiska underhållsprocessen sker byts filterelement som en förebyggande åtgärd. Det helsyntetiska smörjmedlet behöver inte bytas eftersom perfluoropolyeter är utomordentligt inert och därför inte bildar föreningar med annat material som t ex syre. Smörjningen av R 5- lamellvakuumpumpar för oxygenapplikationer ska hålla hela deras livstid. Detta ger en extremt viktig fördel för de operatörer som arbetar för korv- och köttproducenten, eftersom de inte längre har några kostnader för byte av smörjmedel. Operatörerna behöver bara räkna in de bortfall som kan ske på grund av byte av filterelement.

Denna köttbearbetningsverksamhet följer en rigorös färskhetspolicy för att försäkra om att tiden mellan tillverkning av produkten till att produkten placeras i hyllan hos återförsäljaren inte överskrider 24 timmar. Produktion måste därför också ske på lördagar för att försäkra om att färska varor kan säljas på marknaden på måndagar. För det tekniska teamet betyder det att man måste kunna förlita sig på vakuumpumparna helt. Om en pump skulle gå sönder skulle det leda till att en paketeringslinje står still och följaktligen till ett produktionsbortfall med risk för att varorna förstörs. De tekniker som är ansvariga för produktionen av korvprodukterna kan däremot få lugn och ro tack vare den extremt goda erfarenheten: ingen av Busch lamellvakuumpumpar har någonsin gått sönder. Detta är verkligen en utmärkt indikation på vakuumpumparnas kvalitet och är också ett bevis på att det förebyggande underhåll som utförs av Busch serviceteam fungerar bra. Användningen av Busch R 5-vakuumpumpar i oxygenversionen bevisar också att pålitlighet och driftsäkerhet är helt opåverkad efter en driftstid på tio år och över 60 000 driftstimmar.


Kategorier
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss