Snabb leverans för nya sjukhus

Wuhan, China Tolv av våra stora vakuumpumpar har levererats till Wuhan i Kina för att understödja behandlingen av patienter som är infekterade av coronaviruset. Två nya sjukhus har byggts i Wuhan på bara några dagar.
Brådskande behov: våra vakuumpumpar har levererats till de nybyggda sjukhusen i Wuhan, där patienter som är infekterade av coronaviruset behandlas. Källa: Busch Vacuum (Shanghai) Co.
Brådskande behov: våra vakuumpumpar har levererats till de nybyggda sjukhusen i Wuhan, där patienter som är infekterade av coronaviruset behandlas. Källa: Busch Vacuum (Shanghai) Co.

Våra vakuumpumpar används för att suga upp kroppssekret eller andningsluft i operationssalar och behandlingsrum där det fruktade viruset kan finnas. Pumparna har specialfilter som förhindrar att viruset passerar ut. Dessutom behöver våra vakuumpumpar inga driftvätskor som vatten eller olja som skulle kunna kontamineras med viruset.

Den 25 januari, på den kinesiska nyårsdagen, fick Busch Kina en expressorder i Shanghai för att leverera vakuumpumparna från vårt huvudkontor i Maulburg i Tyskland. Lyckligtvis fanns vakuumpumparna redan på vårt lager i Shanghai och kunde förberedas tekniskt där inför den här tillämpningen. Trots helgdagarna och arbetsstoppet som utfärdats av regeringen, anmälde sig ett flertal anställda på Busch Kina frivilligt för att förbereda leveransen till Wuhan, 850 km bort, och installera vakuumpumparna på de två nya sjukhusen där. 


Under installationen: Vakuumpumpar från Busch installeras på det nya sjukhuset i Wuhan. Källa: Busch Vacuum (Shanghai) Co. Ltd.


Kategorier
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss