Fiskerimyndighet besöker Busch Norge inom ramen för deras satsning på innovativa företag

Representanter från den norska fiskeriförvaltningen besökte Buschs anläggning i Norge den 25 oktober 2016 för att på egen hand se hur lösningar för övertryck och vakuum används inom fiskodling. Busch är en ledande leverantör av vakuum och övertryck för alla tillämpningar inom odling, bearbetning och förpackning av fisk.
Busch_Norway_Fish_Farming_Minsitry_News_Web_Image.jpg

Besöket på Busch Norge av åtta representanter för myndigheten (som ingår i Fiskeri- og havbruksavdelingen) skedde inom ramen för ett projekt som fokuserar på innovativa företag inom norsk fiskenäring. Fiskodling är landets näst största bransch (efter olja och gas) och genererade 2015 exportintäkter på 50 miljarder NOK.

Under besöket fick representanterna insyn i den roll som innovativ vakuum- och övertrycksteknik spelar för branschen under hela värdekedjan. Det omfattar allt från luftning av förökningstankar till överföringen till kläcktråg (innefattar även rengöring) och därefter av smolt (unglax) till allt större tankar i takt med att de växer. När fisken, mestadels lax, når en storlek som lämpar sig för upptagning, används även vakuum och övertryck till att bearbeta och förpacka den färdiga produkten.

Trenden inom den norska fiskenäringen är att föra samman alla processer under samma tak i storskaliga anläggningar. Transporttillämpningar blir ett allt vanligare inslag. Det är viktigt att hela transporten och överföringen går smidigt och utan avbrott och att de levande fiskarna utsätts för så lite stress som möjligt. Därför är det viktigt för fiskarnas välbefinnande och kvaliteten på slutprodukten att generatorerna för vakuum och övertryck är mycket pålitliga.

Flera norska företag som är aktiva inom ett eller flera segment inom fiskodlingsindustrin besöktes av myndigheten, som har utfört sådana studiebesök sedan 2010.

Bland Busch produkter för tillämpningar inom fiskodlingsbranschen finns Tyr blåsmaskiner med roterande lober, som genererar övertryck (speciellt för luftning av djupare tankar) och vakuum (till exempel i maskiner som används för slakt). Samos blåsmaskiner med sidokanal används oftast för luftning av grundare tankar, medan R 5-serien vakuumpumpar med roterande lameller, med över 2,5 miljoner i användning globalt, är en mycket pålitlig och effektiv lösning för vakuumförpackning. Både Tyr och Samos används mestadels för olika transporttillämpningar vid odling och bearbetning av fisk.

Kontakta oss om du vill ha mer information om Buschs vakuum- och övertryckslösningar för fiskenäringen.


Kategorier
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss