Utmärkelsen Busch Innovation in Vacuum Award Tilldelas Dilo

Maulburg, Tyskland Dilo Armaturen und Anlagen GmbH har tilldelats ”Busch Innovation in Vacuum Award” från Busch Vacuum Solutions. Priset är ett kvitto på Dilos pionjärarbete inom gashantering. Dilo var det första företaget någonsin som försökte lösa problemet med hantering av svavelhexafluorid (SF6) på 1960-talet. Svavelhexafluorid används som en isoleringsgas i elektriska ställverk. Dilo har utvecklat tekniska lösningar som förhindrar att den här miljöfarliga gasen leds ut i jordens atmosfär.
Presentation av Busch Innovation in Vacuum Award 2019: (från vänster till höger) Roland Zundl (vd på Dr.-Ing. K. Busch GmbH), Kaya Busch, dr Karl Busch, Sami Busch, Ayla Busch, Ayhan Busch, Christian Scheller (vd på Dilo Armaturen und Anlagen GmbH), Robert Escher (inköpschef på Dilo), Robert Kohler (teknisk chef på Dilo). Source: Busch Vacuum Solutions
Presentation av Busch Innovation in Vacuum Award 2019: (från vänster till höger) Roland Zundl (vd på Dr.-Ing. K. Busch GmbH), Kaya Busch, dr Karl Busch, Sami Busch, Ayla Busch, Ayhan Busch, Christian Scheller (vd på Dilo Armaturen und Anlagen GmbH), Robert Escher (inköpschef på Dilo), Robert Kohler (teknisk chef på Dilo). Source: Busch Vacuum Solutions

Busch Vacuum Solutions har delat ut den här utmärkelsen sedan 2013 och premierat företag och individer som tagit fram särskilt innovativ vakuumteknik och därigenom bidragit positivt till människor och miljö. Presentationen av Innovation in Vacuum Award 2019 i våras senarelades till september på grund av covid-19-restriktioner. Istället fick vd:n Christian Scheller från Dilo Armaturen und Anlagen GmbH, inköpschefen Robert Escher och den tekniska chefen Robert Kohler ta emot utmärkelsen vid en ceremoni på Buschs huvudkontor i Maulburg. 

Svavelhexafluorid är en gas som används i elektriska ställverk för höga och medelhöga spänningar. Den används som isoleringsgas eftersom normal luft inte fungerar som isolering i de här höga spänningsintervallen. Svavelhexafluorid är emellertid mycket miljöfarligt så det är viktigt att den här gasen inte leds ut i jordens atmosfär. Redan 1967 presenterade Dilo de första hermetiskt täta ledningarna för gasisolerade ställverk som säkert kan suga ut gasen för förvaring. Under över 50 år har Dilo skapat ytterligare innovationer för att säkert hantera den här gasen. Idag är Dilo världsledande på det här området och har ett brett utbud av komponenter, serviceutrustning och mätinstrument. Dilo använder vakuumpumpar från Busch för att suga ut och transportera svavelhexafluorid.


Kategorier
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss