Buschs utmärkelse ”Innovation in Vacuum” för 2018 tilldelas lönnsirapsutrustningstillverkare och lönnsirapsproducent

Maulburg, Germany Buschs utmärkelse ”Innovation in Vacuum” för 2018 har tilldelats det kanadensiska företaget Les Équipements Lapierre (Lapierre Equipment Inc.). Genom att använda Buschs Mink torra klovakuumpumpar har företaget revolutionerat hur man tappar lönnsirap direkt från träd med väsentligt förbättrad effektivitet i produktionsprocessen för lönnsirap.
Buschs utmärkelse
Buschs utmärkelse "Innovation in Vacuum" för 2018 går till det kanadensiska företaget Lapierre Equipment Inc. Från vänster till höger: Kaya Busch, Donald Lapierre, Sami Busch, Ayhan Busch. Source: Busch Dienste GmbH

Busch Vacuum Pumps and Systems delar varje år ut sin utmärkelse Busch Innovation in Vacuum. Utmärkelsen tilldelas privatpersoner eller företag som tagit fram särskilt innovativa sätt att använda vakuumteknik och som på så sätt främjar mänskligheten och miljön. Buschs utmärkelse "Innovation in Vacuum" delades för första gången ut 2013 för att uppmärksamma Buschs 50-årsjubileum.

Les Équipements Lapierre grundades av Donald Lapierre 1978. Lapierre producerar all utrustning och alla tillbehör som behövs för att tappa, samla upp och bereda lönnsav för lönnsirapstillverkning. Lapierre driver också en av världens största ekologiska lönnsirapsgårdar. Anläggningen tappar över 150 000 lönnar varje år och används också som forsknings- och utvecklingscentrum för Les Équipements Lapierre. Fram till 1970-talet satte man in metallrör (en slags kran) i hål som borrats på lönnarna. Saven droppade ut ur trädet och samlades upp i en spann. Donald Lapierre använde också denna traditionella metod när företaget först startades. Men eftersom han inte var nöjd med de traditionella metoderna för savuppsamling beslöt han sig för att ändra hela processen. Donald Lapierres far använde sig redan då av ett mycket enkelt vakuumsystem som dock inte var särskilt effektivt. Donald Lapierre förbättrade det hela genom att byta till rör av plast och uppfann sina patenterade extraktorer för utvinning av sav. Med dessa innovationer skapade han ett nätverk av rör och vakuum som extraherade sav från träden istället för att samla upp den i spannar. Detta innebar två stora fördelar. För det första kunde saven samlas upp betydligt snabbare och utan att man behövde byta spann flera gånger om dagen. För det andra var de rör han använde mycket mindre än de traditionella kranarna, vilket gjorde att lönnarna återhämtade sig snabbare. Maple Research Center vid universitetet i Vermont testade hur vakuumteknik påverkade träden och studerade sirapens kvalitet och fann att varken trädens hälsa eller sirapens kvalitet tog skada av den nya metoden.

De enda svagheterna med detta system var vakuumpumparna (vakuumpumpar med vätskeringar och oljesmorda vakuumpumpar med roterande lameller) som Donald Lapierre först använde i sin lösning. Experter från Busch fann en lösning på detta problem och introducerade Mink torra klovakuumpumpar. Dessa vakuumpumpar ger det perfekta resultatet, med ett effektivt, rent och torrt vakuum där varken vatten eller olja behöver användas som driftvätska. De är dessutom praktiskt taget underhållsfria.

Med sina innovativa koncept sätter Les Équipements Lapierre ribban för lönnsirapsindustrin och är en av de ledande producenterna av kvalitetslönnsirap som överträffar förväntningarna när det gäller kvalitet, smak och miljövänlig produktion.

Buschs utmärkelse "Innovation in Vacuum" för 2018 tilldelades Donald Lapierre och hans familj av Ayhan, Sami och Kaya Busch på Busch Vacuum Pumps and Systems huvudkontor i Maulburg, Tyskland.


Kategorier
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss