Buschgruppen och Pfeiffer Vacuum Technology AG banar väg för strategiskt samarbete

Maulburg, Germany Buschgruppens ledning har tillsammans med styrelsen hos Pfeiffer Vacuum Technology AG (Pfeiffer Vacuum) kommit överens om att sluta ett strategiskt samarbetsavtal (relationsavtal) och inleda detaljerade förhandlingar. Ett samarbete planeras särskilt inom områdena inköp, försäljning, forskning och utveckling samt IT. I samband med det planerade samarbetet meddelar Pangea GmbH, ett helägt dotterbolag till Busch SE, att man ökat aktieinnehavet i Pfeiffer Vacuum till över 50 procent.
Source: Busch Dienste GmbH
Source: Busch Dienste GmbH
  • Företagen inleder förhandlingar om ett samarbetsavtal med fokus på områdena inköp, försäljning och service, forskning och utveckling samt ITAgreement should allow joint market development to mutual benefit  
  • Överenskommelsen ska främja en gemensam marknadsutveckling som gynnar bägge parter 
  • Detta kommer att ge kunderna ett bredare produktutbud 
  • Buschgruppen bekräftar sitt långsiktiga åtagande och ökar aktieinnehavet i Pfeiffer Vacuum till över 50 procent


Det planerade samarbetsavtalet innebär att Buschgruppen och Pfeiffer Vacuum kan ha ett tätare samarbete och utnyttja synergieffekter till ömsesidig nytta. Detta kan bana väg för initiativ som gemensamt koordinerade projekt, vilket kan öka innovationskraften hos båda parterna och stärka deras respektive konkurrensställning på den stärkta marknaden för vakuumteknik.

Buschgruppen och Pfeiffer Vacuum har en kompletterande produktportfölj och i framtiden kan det bli aktuellt med samarbeten som ger kunderna ett ännu större produktutbud. Buschgruppen är ledande specialist på industrivakuum, något som exempelvis används inom förpackningsindustrin. Pfeiffer Vacuum fokuserar istället på högvakuum, något som exempelvis krävs för analysutrustning, inom forskning och utveckling, ytbeläggningsindustrin och halvledarindustrin.

"Vi gläder oss över dagens lansering av det planerade samarbetet, som vi nu kommer att utarbeta i detalj tillsammans med ledningen för Pfeiffer Vacuum", säger Sami Busch, en av de verkställande direktörerna i Buschgruppen. "Avtalet möjliggör synergieffekter inom utvalda områden med utsikten att stärka marknadsnärvaron för både Pfeiffer Vacuum och Buschgruppen. Våra kunder kan därmed dra nytta av vårt mer omfattande produktutbud för olika användningsområden och av våra gemensamma marknadssatsningar. Detta steg och det ökade aktieinnehavet på över 50 procent innebär att vi samtidigt stärker vårt långsiktiga engagemang i Pfeiffer Vacuum."

"Genom det strategiska samarbetet med Buschgruppen, exempelvis inom forsknings- och utvecklingsprojekt, men även inom upphandling, IT och säljprocesser, kan vi åstadkomma accelererad tillväxt och en gynnsammare konkurrenssituation under de kommande åren", säger dr Eric Taberlet, CEO hos Pfeiffer Vacuum. "Samarbetet skulle också ge utomordentlig stöttning åt vår nuvarande tillväxtstrategi, som utgår från ett treårigt investeringsprogram med en volym på 150 miljoner euro."

Under de kommande veckorna ska de båda företagen komma överens om hur ramen för det planerade samarbetsavtalet ska se ut samt utvärdera potentialen för tillväxt och synergi på utvalda områden. 


Kategorier
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss