Busch Vakuumpumpar och System förvärvar NSB Gas Processing

Maulburg, Germany Vi har glädjen att meddela att det schweiziska företaget NSB Gas Processing nu ingår i den internationella Busch koncernen. Verksamheten, som nu heter Busch NSB AG, tillför Buschgruppen ett mycket uppskattat ingenjörsteam och ett sortiment av vakuumpumpar och kompressorer av vätskeringtyp samt system.
Source: Busch Dienste GmbH, Uli Merkle
Source: Busch Dienste GmbH, Uli Merkle

NSB har anor från 1844 och kommer att fortsätta att erbjuda hög standard på vätskeringvakuumpumpar, kompressorer och vakuum-/kompressorsystem för industrin. Genom förvärvet av NSB, kan vi nu erbjuda ytterligare lösningar för vakuum- och övertrycksprodukter för tillämpningar inom olje- och gasindustrin, samt för kemikalie- och läkemedelssektorn. En av styrkorna i Busch NSB:s produktportfölj är återvinningssystem för gasfackling inom raffinaderier och petrokemiska industrier. Återvinningssystem för gasfackling erbjuder fördelar som innebär mer effektiv användning av knappa resurser och en minskad miljöpåverkan.

De NSB-produkter kunderna har förlitat sig på under åren, erbjuds nu under det nya varumärket Busch NSB. Företaget kommer att fortsätta att uppfylla industrins krav på kvalitet som bygger på toppmodern teknik. Dessutom kan NSB:s kunder nu utnyttja fördelarna med vår globala närvaro med det största och mest omfattande globala servicenätverket. Vi finns i fler än 40 länder runt om i världen.

Kunderna kan nu också dra nytta av vår erfarenhet och expertis inom vätskeringtekniken. Dolphin-serien med världsklassiga vakuumpumpar och kompressorer av vätskeringtyp, används i en mängd olika branscher över hela världen. Serien kompletteras nu med vakuumpumpar, kompressorer och system under det nya varumärket Busch NSB. Detta innebär ett större urval från ett brett utbud av vätskeringteknik, för att möta kundernas efterfrågan.

"Med NSB kan vi erbjuda fler lösningar och en mer omfattande portfölj, samtidigt som vi integrerar deras expertis till nytta för våra kunder", säger Sami Busch. "Återvinningssystem för gasfackling är en teknik med en betydande miljöpåverkan. NSB:s kunder kommer nu kunna dra nytta av vår serviceexpertis och förmåga att tillhandahålla reservdelar och service dygnet runt - oavsett var de befinner sig. Och NSB, som en del av Buschgruppen, kan se fram emot en ny drivkraft för framtida tillväxt".


Kategorier
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss