Perfekt packad skinka

Hollenstedt, Tyskland På Henning Basedahls visitkort står titeln ”Schinkenhöker” – som på lågtyska betyder så mycket som småhandlare i skinka. Henning Basedahl äger Basedahl Schinkenmanufaktur (skinkmanufaktur) i Hollenstedt – en småstad mellan Hamburg och Bremen. Han är den andra generationen i familjen som tillverkar en mycket speciell delikatess: en extremt mild, men ändå smakrik skinka med en lätt rökt smak. I fråga om förpackning, kompromissar Basedahl lika lite som vid tillverkningen av skinka. För att få bästa möjliga förpackningsresultat, var han en av de första som lät installera en ny R5 RD 0360 A lamellvakuumpump från Busch Vacuum Solutions för sin förpackningsmaskin.
Fig. 1: Strikt kvalitetskontroll: Henning Basedahl kontrollerar personligen varje enskild skinka. Källkod: Basedahl Schinkenmanufaktur
Fig. 1: Strikt kvalitetskontroll: Henning Basedahl kontrollerar personligen varje enskild skinka. Källkod: Basedahl Schinkenmanufaktur

Basedahls skinkfabrik producerar cirka 20 000 skinkor per år. Och precis som "manu" i ordet manufaktur antyder, görs i princip allt hos Basedahl fortfarande för hand. Företaget säljer skinkan i en egen liten butik i Hollenstedt. I Hamburgs storstadsregion säljer Basedahl sina specialiteter till utvalda återförsäljare och delikatessbutiker, och kör ut sina leveranser med egen bil. Kunderna omfattar även återförsäljare och delikatessbutiker över hela Tyskland. Basedahl har till exempel levererat till Käfer Feinkost i München sedan 1990. En strikt kvalitetskontroll säkerställer den höga standarden för Basedahls skinka. Av princip används endast skinka från suggor utvalda av två slakterier i regionen från gårdar i Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen eller Danmark. Varje skinka inspekteras personligen av chefen (fig. 1). Urvalskriterierna är strikta. Ibland händer det att en fjärdedel av den råa skinkan skickas tillbaka till slakteriet eftersom den inte uppfyller kvalitetskraven. Receptet, enligt skinkspecialisterna från Hollenstedt, är enkelt: använd salt, rök, kärlek och blanda dem med strikt kvalitetskontroll och noggrant hantverk.

Förpackning utförs tre dagar i veckan, sju timmar per dag. Krymppåsar används för förpackningsenheter från 50 gram till 8 kilo (fig. 2). Kammarvolymen är dimensionerad så att fyra 8-kilospåsar kan förvaras tillsammans. 


Fig. 2: Skinkorna förpackas i påsar på 50 gram till 8 kilo i samma kammarmaskin. Källkod: Busch Vacuum Solutions

Vakuumpumpen som tidigare användes i förpackningsmaskinen hade en kapacitet på 300 kubikmeter per timme och nådde ett teoretiskt sluttryck på 0,5 millibar. Felix Engel, verksamhetschef på Basedahl och även ansvarig för tekniken, uppmärksammade att den här vakuumpumpen inte längre klarade det specificerade sluttrycket med ökande driftstid och förlorade dessutom stora mängder olja. Vakuumpumpen bullrade också mycket och värmestrålningen fick tas om hand av luftkonditioneringen. Man flyttade därför vakuumpumpen från förpackningsmaskinen och placerade den en våning ovanför. Detta löste åtminstone problemet med oljan och ljudnivån. Vakuumnivån i förpackningskammaren förbättrades emellertid inte, trots att nedpumpningstiden förlängdes. Felix Engel började därför leta efter ett alternativ under 2017. Han hittade R5 RD 0360 A lamellvakuumpumpen från Busch Vacuum Solutions (fig. 3) som precis hade lanserats. Den nyutvecklade vakuumpumpen presenterades inte officiellt av Busch förrän på IFFA-mässan i Frankfurt året efter. I augusti 2017 installerades en av de här vakuumpumparna på Basedahl som en av de första i världen. Vakuumpumpen har en kapacitet på 300 kubikmeter per timme och drivs av en motor på 5,1 kW. Den tidigare använda pumpen hade en något kraftigare motor på 5,5 kW. Vid 0,1 millibar når den nya vakuumpumpen ett lägre vakuum än den tidigare vakuumpumpen. Vid själva förpackningen räcker en vakuumnivå på 5 till 7 millibar, men kapaciteten och sluttrycket (vakuum) för vakuumpumpen är beroende av varandra. Ju lägre sluttryck som nås av vakuumpumpen, desto högre blir kapaciteten vid trycket som används vid förpackning, dvs. 5 till 7 millibar. Detta är en teknisk realitet som i praktiken har fördelen att reducera evakueringstiden vid lägre sluttryck, vilket gör förpackningscykeln snabbare – ett faktum som Felix Engel nöjt noterade direkt i samband med installationen av den nya vakuumpumpen.


Fig. 3: Den perfekta lösningen för förpackningen på Basedahl: den nya R5 RD 0360 A lamellvakuumpumpen. Källkod: Busch Vacuum Solutions

Ljudnivån har också reducerats. Medan den tidigare vakuumpumpen hade en ljudnivå på 76 dB(A), drivs R5 RD 0360 A vid 70 dB(A). I och med nyutvecklingen av R5 RD-serien har Busch även utvecklat ett nytt oljeseparationskoncept och optimerat filtreringstekniken (fig. 4). Filtreringssystemet har anpassats till Buschs syntetiska olja VSL. Denna polyalfaolefinbaserade olja (PAO) är särskilt utformad för lamellvakuumpumpar som används vid vakuumförpackning av livsmedel. Den är certifierad enligt NSF-standarden H1 och har en fyra gånger så lång livslängd som jämförbara mineraloljor.


Fig. 4: Optimal oljeseparation i vakuumpumpen: ett extra stort filterelement säkerställer oljefri utblåsluft. Källkod: Busch Vacuum Solutions

Felix Engel låter en Busch servicetekniker sköta underhållet av vakuumpumpen. Detta utförs en gång per år som en förebyggande åtgärd. I övrigt förlitar han sig helt på Buschs kvalitet eftersom driftstörningar är totalt oacceptabla – ingen av alla gourmeterna där ute vill sitta och vänta på sina skinkor.


Kategorier
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss