"5 Elements of Efficiency" - Stor sparpotential med vakuumteknik

"5 Elements of Efficiency" - Stor sparpotential med vakuumteknik

Hur uppnår man bästa möjliga resultat med minsta möjliga ansträngning? För vakuumteknik är svaret på denna fråga enkel: Genom att följa de fem faktorerna för effektivitet. Stora besparingar kan uppnås genom att tillämpa rätt strategi.

Vakuum krävs inom många industrier för vitt skilda tillämpningar. Vakuum är en viktig del i centrala produktionsprocesser som innefattar allt från packning, hantering och fastspänning med vakuum. Var än vakuumteknik används utgör den alltid själva kärnan i processens infrastruktur. Detta innebär vissa kostnader, bland annat för maskiner (vakuumpumpar), utrustning (rör och ledningar), energi (elkostnader) och underhåll. Med tanke på de ekonomiska och miljömässiga vinster som kan uppnås kan det vara värt att undersöka detta närmre.

Buschs "5 Elements of Efficiency" – de viktigaste faktorerna för effektiva vakuumsystem – kan användas som utgångspunkt för en sådan analys.

Design
Vakuumpumpen är förstås vakuumsystemets tekniska hjärta. Dess speciella design och kvalitet utgör grunden för prestanda och effektivitet. Dessa egenskaper påverkar även i mångt och mycket livscykelkostnaderna.

Värmeåtervinning
Precis som de flesta maskiner omvandlar vakuumpumpar rörelseenergi till värmeenergi när de är i drift. Denna överskottsvärme kan användas i värmeåtervinningssystem för att avsevärt förbättra energibalansen och därmed minska kostnaderna.

Styrning
Vakuum kan inte slås av och på som elektricitet. Även den kraftfullaste vakuumpumpen behöver viss tid för att suga ut befintlig luft. För att effektivt hålla en given vakuumnivå krävs vissa förberedelser. För att kunna uppnå exakt det vakuum som behövs måste vakuumsystemets styrsystem vara optimalt anpassat till produktionsprocessen. Förutom processstabilitet påverkar det även effektiviteten och inte minst produktkvaliteten.

Centralisering
En separat vakuumpump installeras vanligtvis vid varje maskin eller system som behöver vakuum. På många företag finns det åtskilliga sådana enheter. Central vakuumförsörjning kan ge rejäla energibesparingar och minska underhållsbehovet. Centralisering ger därför stora möjligheter att öka effektiviteten.

Kompetens
Sist men inte minst: Samverkan av olika faktorer förutsätter ett helhetsgrepp och en övergripande analys. Särskild expertis krävs då för att hitta den bästa effektivitetsnivån för vakuumtekniken.

Fungerar detta endast i teorin? I detta praktiska exempel kan du läsa om hur Röchling, underleverantör till fordonsindustrin, har minskat sina energikostnader för vakuumteknik med 95 procent.

De viktigaste punkterna för en effektiv vakuumförsörjning presenteras tydligt i vår broschyr "5 Elements of Efficiency: Vakuumkonceptet – en ny syn på effektivitet". Den ger användare och systemplanerare en grundläggande riklinjer för utformning och optimering av vakuumsystem. Vi rekommenderar dock att ni rådfrågar en vakuumspecialist om ni behöver ingående information. Experterna på Busch erbjuder en VacuumAudit för detta. Här ingår en analys av befintlig utrustning och aktuellt behov, som sedan utgör grunden för de specifika rekommendationerna.

Har vi väckt ditt intresse? Kontakta din lokala Busch-representant för mer information eller besök www.buschvacuum.com/5e.


"Efficiency in Vacuum" finns nu också som nyhetsbrev!

Prenumerera nu så får du ständigt ny och intressant information om effektiv vakuumproduktion.

PRENUMERERA

Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss