Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Nya digitala OTTO-tjänster från Busch Vacuum Solutions reducerar stilleståndstiden i produktionen. Källa: ipopba - istockphoto.com.

Reducera ställtiden med digitala OTTO-tjänster från Busch

Övervakning av vakuumpumpar

Avbrott i produktionen innebär ett stort och kostsamt problem för fabriker som behöver förebyggas. Intelligenta IoT-lösningar kan hjälpa er att reducera ställtiden i produktionen med stor sparpotential som följd. OTTO är den digitala tjänsteinnovationen från Busch Vacuum Solutions. Den kombinerar övervakning av vakuumpumpar kombinerat med attraktiva servicepaket. För hög processäkerhet och lägre ägandekostnad i fabriken.
Busch IoT Dashboard och Busch Vacuum App spårar vakuumpumpsdata kontinuerligt. Tillgång till rätt information gör det möjligt att analysera prestanda och optimera processer. Busch installerar ett lämpligt sensorpaket på vakuumpumparna som samlar och bearbetar data. Dessa data lagras i Busch moln via en mobil anslutning. IoT-boxen övervakar konstant processtillståndet och vakuumpumpstatus. Detta kan till exempel omfatta den omgivande temperaturen, oljetemperaturen och återstående tid till nästa schemalagda underhåll för vakuumpumpen. IoT-panelen tillhandahåller alla insamlade prestandadata dygnet runt Data tolkas och prestandatrender visas. För att optimera er produktion lämnar Busch en sammanfattningsrapport samt rekommendationer för effektivare drift. Utifrån dataanalyser tar Busch hand om förebyggande underhåll och skickar vid behov ut servicetekniker.

De digitala OTTO-tjänsterna från Busch finns i tre olika paket som skräddarsys efter kundens behov. Kunden kan välja att själv ta hand om övervakningen eller att Busch ska göra det. Rätt OTTO-paket upptäcker möjliga problem innan de blir reella problem. De risker och kostnader som är förbundna med oplanerade ställtider undviks därmed och ger optimal processäkerhet och högre produktivitet i fabriken. Också redan installerade vakuumpumpar kan eftermonteras med byggsatsen Busch IoT.