Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Från vänster till höger: Ayla, Dr Karl, Sami, Ayhan och Kaya Busch. Källa: Leon Kopplow.

Årets familjeföretag

Familjen Busch hedrades av INTES Academy for Family Business för sin företagskultur och sitt samarbete.

Ett företag som grundades i ett jämställt partnerskap, en ledningsgrupp med flera generationer, kulturella och professionella bakgrunder som kompletterar varandra: Familjen Busch har redan levt med mångfald när konceptet i bästa fall var ett modeord. Under ett kvarts sekel har Ayhan, Dr Karl, Ayla, Sami och Kaya Busch gemensamt lett Busch Vacuum Solutions och tillsammans fattat alla viktiga beslut. För denna företagskultur och samarbete har de nu tilldelats utmärkelsen ”Family Entrepreneurs of the Year” av INTES Academy for Family Business. Utmärkelsen har delats ut sedan 2004 och är det mest prestigefyllda ett familjeföretag i Tyskland kan tilldelas.
Med sin levande mångfald över generationer, kön och kulturella bakgrund står Busch för en form av framåtblickande, ekonomiskt mycket framgångsrikt entreprenörskap som på ett enastående sätt säkrar att företaget leds av familjen även på lång sikt.
Catharina Prym, jurymedlem och verkställande direktör på INTES*
Det familjeägda företaget har en global årsomsättning på cirka en miljard euro och leds av grundarparet Ayhan och dr Karl Busch och deras barn Ayla, Sami och Kaya Busch. Besluten fattas gemensamt av familjen Busch. Med denna inställning skapar man en diskussionskultur som kräver mycket disciplin och styrka, men som samtidigt ger bästa möjliga resultat.

"Vi är alla vd:ar", berättar Kaya Busch och Ayla Busch tillägger: ”Alla har olika åsikter och kritik leder oss framåt.” En konstruktiv och kritisk syn, olika infallsvinklar och ett öppet samtal är också vad som förväntas av de 3 800 anställda över hela världen som arbetar på sex produktionsanläggningar och filialer i 45 länder.
Denna
diskussionsorienterade företagskultur och samarbete kan spåras tillbaka till äktaparet Ayhan och dr Karl Busch. År 1963 uppfann ingenjören Karl Busch den första vakuumpumpen för förpackning av livsmedel, HUCKEPACK, i källaren i sitt hem. Från denna innovation har familjeföretaget utvecklat ledande vakuum- och övertrycksteknologi. Men den geniala uppfinningen skulle aldrig ha blivit så framgångsrik utan Ayhan Busch. Hon expanderade företaget och såg till att produkten marknadsfördes på rätt sätt. Ända sedan starten har grundarparet haft ett jämställt samarbete, där ingenjörsanda och entreprenörskap kompletterar varandra. De tre barnen ”föddes in i företaget”, som Sami Busch uttrycker det. Redan från tidig ålder fick de möjlighet att följa med föräldrarna på affärsresor och dela med sig av sina åsikter om företaget.

Företaget har i årtionden varit lojalt mot sitt huvudkontor med säte i Maulburg, eftersom lokal förankring och regionalt engagemang är viktigt för familjemedlemmarna. Busch Vacuum Solutions har redan fått utmärkelser för sitt sociala och kulturella engagemang. Familjeföretaget är inte oroligt för sin långsiktiga existens: Sex barnbarn är redan i startgroparna för att gå i sina föräldrars och mor- och farföräldrars fotspår. ”Alla av dem vill arbeta för Busch i framtiden”, berättar Karl Busch.
*"INTES (Integrated Owner Strategy) Academy for Family Business" är en del av PwC Group (PriceWaterhouseCoopers). Utmärkelsen delas gemensamt ut sedan 2004 av INTES, FBN (Family Business Network) Tyskland och föreningen ”Die Familienunternehmer” (familjeföretagarna) vid ”Entrepreneurial Success Forum” vid Schloss Bensberg, nära Köln, Tyskland. Verkställande direktörer och aktieägare som medverkar till det familjeägda företagets långsiktiga trygghet belönas. Hit hör bland annat strategiarbete, ägarstyrning, finansiering och efterträdare, men även strategiutveckling som stärker sammanhållningen och företagsansvaret.