Rättsligt meddelande

Friskrivning från ansvar

1. Innehåll
Författaren förbehåller sig rätten att inte ansvara för aktualitet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet av den information som tillhandahålls. Ansvarsanspråk avseende skada som orsakats av att tillgänglig information använts, inklusive sådan information som är ofullständig eller inkorrekt, kommer därför att nekas. Alla erbjudanden är icke-bindande och utan skyldigheter. Delar av sidorna eller hela webbplatsen inkluderande alla erbjudanden och information kan komma att utökas, ändras eller helt eller delvis raderas av författaren utan föregående meddelande.

2. Referenser och länkar
Författaren ansvarar inte för innehåll som nås via länkar eller referenser från dessa sidor - såvida inte denne har full vetskap om olagligt innehåll och skulle kunna hindra besökare på denna webbplats från att se dessa sidor. Om någon skada inträffar genom användning av information som presenteras där kan endast författaren till respektive sidor hållas ansvarig, men inte den som har länkat till dessa sidor. Vidare är författaren inte ansvarig för inlägg eller meddelanden som publiceras av användare på diskussionssidor, gästböcker eller e-postlistor som tillhandahålls på denna sida.

3. Copyright
Författaren avsåg inte att använda något upphovsrättsbelagt material för publicering eller, om inte möjligt, att påvisa upphovsrätten för respektive objekt. Alla rättigheter förbehålls för sådant material som skapats av författaren. All duplicering eller användning av objekt såsom bilder, diagram, videoinspelningar, ljud eller texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåtna utan författarens medgivande.