Användarvillkor och integritetsprinciper

Användarvillkor

Busch tillhandahåller sitt innehåll på www.buschvacuum.comoch alla underwebbplatser under följande villkor. Genom att besöka och använda denna webbplats godtar du dessa villkor. Allt innehåll och alla funktioner på webbplatsen, inklusive text, grafik, ikoner, logotyper och bilder, tillhör Busch eller är dess licensgivares exklusiva egendom och skyddas av internationell upphovsrätt. Alla rättigheter förbehålls utom sådana som uttryckligen medges. Det kan förekomma länkar till tredje parts webbplatser, för vilka Busch inte har något ansvar. Tredje parts webbplatser lyder under användningsvillkor och sekretesspolicyer, om sådana finns, för respektive tredje parts webbplats. Vi styr inte över, och är inte ansvariga för, informationsinsamling och sekretesspraxis hos sådana tredje parts webbplatser.
 

Sekretesspolicy

Busch har åtagit sig att skydda integriteten för personligt identifierbar information som inhämtas om dig när du använder denna webbplats eller någon annan av Buschs webbplatser. Genom att använda webbplatsen och lämna personlig information samtycker du till att vi använder sådana data i enlighet med följande sekretesspolicy.

Datainsamling och användning av IP-adresser
Genom att fylla i kontaktformuläret lämnar du personlig information till Busch, information såsom namn, titel, företagsadress, e-postadress och telefonnummer. Sådan personlig information kommer bara att användas av Busch eller dess dotterbolag för att komma i kontakt med dig och för att ge dig den information du efterfrågar.

Om vi tar emot din dators IP-adress använder vi den för att identifiera IP-adressens ursprungsland, för att automatiskt kunna förse dig med information om lokala Busch-representanter i ditt land eller region. Om din dator ger oss sådan information använder vi din webbläsares språkinställningar för att presentera innehållet på vår webbplats på samma språk (om tillgängligt) under antagandet att det är det språk du föredrar.

Vi analyserar också hur du använder varje sida (antal klick och sekvenser) för att förstå ditt intresse för tillhandahållet innehåll och för att kontinuerligt förbättra vår webbplats vad gäller innehåll och prestanda. Detta innebär inte att har något intresse av att spåra användandet till en enskild IP-adress. Vi använder bara ackumulerade data baserat på data från webbplatsens samtliga användare.

Analysverktyg som används
Busch använder programvaran Piwik, Google Analytics och Google Adwords konverteringsspårning.

1) Google Analytics

Google Analytics använder cookies, textfiler som sparas på din dator för att analysera din användning av webbplatsen. Information som genereras av denna cookie om din användning av webbplatsen överförs vanligtvis till en Google-server i USA och sparas där. Endast i undantagsfall, som ligger bortom vår kontroll, överförs en hel IP-adress till en Google-server i USA och trunkeras där. Google Analytics använder den här informationen till att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter samt ge oss ytterligare tjänster gällande webbplats- och Internetanvändning. IP-adressen som skickas från din webbläsare som en del av Google Analytics slås inte samman med andra data av Google. Du kan förhindra att cookies sparas genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Dessutom kan du förhindra att data som skapas av cookien gällande din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samlas in och behandlas av Google genom att hämta och installera en webbläsarplugin från följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Mer information om användningsvillkoren och dataskydd finns på http://www.google.com/analytics/terms/gb.html.

Observera att på den här webbplatsen kompletteras Google Analytics kod med "anonymizeIp" för att garantera anonym insamling av IP-adresser (så kallad IP-maskering).

Vi använder dessutom Google Analytics i statistiksyfte för att utvärdera data från AdWords och Double Click-cookien. Om du inte medger detta kan du inaktivera det genom att använda Preference Manager (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=en).

2) Google Adwords konverteringsspårning
Den här webbplatsen använder Google konverteringsspårning. Cookien för konverteringsspårning placeras på användarens webbläsare av Google AdWords om du klickar på en annons från Google. Dessa cookies blir ogiltiga efter 30 dagar. De används inte för att samla in personligt identifierbara data. Om användaren besöker en viss sida på den här webbplatsen och om cookien fortfarande är giltig kan Google och Busch se att användaren har klickat på annonsen och skickats vidare till den här sidan. Varje Google AdWords-klient får en egen cookie. Därför kan cookies inte spåras via AdWords-klienters webbplatser. Informationen som samlas in av konverteringscookies används för att ge sammanlagd konverteringsstatistik till AdWords-klienter som har valt att acceptera konverteringsspårning. AdWords-klienter informeras om det totala antalet användare som har klickat på annonser och skickats vidare till en sida med en konverteringsspårningstagg. De får emellertid ingen information som gör det möjligt för dem att identifiera användare personligen. Om du inte vill delta i spårningsprogrammet kan du vägra användning av programmet genom att inaktivera cookien för Google konverteringsspårning via din webbläsares inställningar. Du kan även inaktivera cookies för konverteringsspårning genom att ställa in din webbläsare på att blockera cookies från "googleadservices.com".

3) Google Adwords-Remarketing
AdWords Remarketing är en remarketing- och beteendespårningstjänst från Google. Den sammankopplar aktiviteten på www.buschvacuum.com med AdWords marknadsföringsnätverk och Doubleclick Cookie.

Du kan stänga av cookiespårningen här: http://google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=en

Utlämnande till tredje part
Busch kommer inte att avsiktligt att lämna ut (och kommer att vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att förhindra oavsiktligt utlämnande av) din personliga information till tredje part (d.v.s. personer eller enheter som inte är anknutna till Busch), vare sig det gäller sådan tredje parts marknadsföring eller annat, såvida inte lagen kräver det.

Gränsöverskridande lagring och överföring av information
Personlig information som insamlas på denna webbplats kan komma att överföras till något av Buschs alla kontor världen över, inklusive kontor utanför Europeiska unionen (EU). Webbplatsen kan besökas och data kan lagras varsomhelst i världen, inkluderande länder (såsom USA) som kanske inte har lagar som reglerar användning och överföring av personligt identifierbar information. Genom att använda denna webbplats och lämna sådan information till den, medger du frivilligt en sådan gränsöverskridande överföring och lagring av sådan information.

Medgivande
Genom att använda denna webbplats accepterar du att information om dig insamlas, används och lagras på det sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy och på andra ställen på denna webbplats. Vi förbehåller oss rätten att förändra denna sekretesspolicy från tid till annan. Vi kommer att göra dig uppmärksam på sådana förändringar genom att uppdatera denna sekretesspolicy.

Kontakta vår integritetsavdelning
Om du har frågor om sekretess kan du skicka e-post till oss på internet@buschvacuum.com

Standard News

Senaste nytt