Busch som arbetsgivare

Långsiktiga mål är viktigare än kortsiktiga vinster

Företaget Busch grundades år 1963 av Dr. Karl Busch och hans fru Ayhan Busch som ett familjeföretag. De båda grundarna samt deras tre barn arbetar varje dag på företaget och representerar företagets kontinuitet, varaktighet och hållbarhet.

Familjen Busch och de verkställande direktörerna är alltid öppna för kontakt med de anställda. Platta hierarkier skapar korta beslutsvägar och en öppen, informell arbetsmiljö för alla anställda.

Företagets ekonomiska position inriktar sig på långsiktig tillväxt. Vår expansion finansieras av intäkter, vilket gör oss oberoende av extern finansiering via banker, aktiemarknader eller vinstdrivande investerare. Detta skapar en säker och tillförlitlig miljö för både kunder och anställda, samt försäkrar att vår tillväxt åtföljs av kontinuitet och innovation.


 

Image_03_Careers_Busch+as+Employer.jpg

Vi är beroende av våra anställda

Vi tycker att det är väldigt viktigt att ge nyanställda stöd och uppmuntran. Detta speglas i vårt företags motto "ta de bästa och ge dem utmaningar". Vi vill ge nyanställda en omfattande introduktion till företaget och ytterligare fortgående utbildning och skolning. Den idealiska grunden för en framgångsrik, yrkesmässig utveckling är en hög grad av personligt engagemang och ett brett ansvar i en vänlig och samarbetsvillig arbetsmiljö.

Detta gäller även våra trainees och studenter. Vi sätter ribban högt, men genom att låta våra trainees lära sig efter sina individuella behov hjälper vi dem fortlöpande att uppnå enastående resultat. Det är betydelsefullt att alla våra trainees har anställts av företaget efter avslutad utbildning.


Vi har lärt oss att mångfald är viktigt inom företaget. Av denna anledning vill vi anställa personer i alla åldrar och av alla nationaliteter och ge dem en möjlighet till personlig utveckling. Vi har personal från nästan 20 olika länder anställda endast vid vår Maulburg-anläggning i Tyskland.
 

Standard News

Senaste nytt