Certifikat

Vi hos Busch Vakuumteknik lägger stor vikt vid vår ISO-certifiering. I linje med vår filosofi för att kontinuerligt förbättra och effektivisera alla verksamheter och för att säkerställa en service i världklass till våra kunder, är detta helt naturligt för oss.

Standarderna ISO 9001 och ISO 14001 är allmänt erkända kvalitets- och miljöstandarder som är väl etablerade både i Sverige och utomlands. ISO 9001 syftar till att öka kvaliteten på produkter, processer och service inom ett företag, medan ISO 14001 definierar kriterier för ett miljöledningssystem, vilket bidrar till att minska miljöpåverkan.

Att uppfylla kraven i dessa standarder ökar produktiviteten och kostnadseffektiviteten och minskar avfallet som ett resultat av strömlinjeformade och effektiva arbetsmetoder. Resultatet är en ökad kundtillfredsställelse i hela värdekedjan. Ett omfattande miljöledningssystem stöder företaget för att uppnå hållbara miljömål.


Dessutom spelar ISO-certifiering en nyckelroll inom en organisation genom att främja en större ansvarsfullhet bland anställda och leder till att medarbetarna blir mer tillfredsställda i sitt arbete. Det här sker genom aktivt deltagande i kvalitetshöjande och miljövänliga metoder.

Av denna anledning är vi hos Busch Vakuumteknik stolta över våra certifieringar i kvalitet och miljö. Vår höga kvalitet och låg miljöpåverkan gynnar ditt företag och kunder.

ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
 

ISO 9001/14001 Certifikat