Busch service

Busch service – alltid till hands, var du än befinner dig

Med över 50 års industriell erfarenhet har vi serviceteam med sina egna servicecenter eller mobila serviceenheter i mer än 40 länder över hela världen.

Buschs servicetekniker genomgår regelbunden fortbildning i underhåll och service av alla vakuumpumpar, kompressorer och blåsmaskiner på marknaden. De har även tillståndsbevisen som krävs för att utföra service i riskkänsliga områden.

Pumpar eller system som används i processer där man hanterar ämnen som är farliga för miljön eller människors hälsa kan servas var som helst i världen av specialiserade Busch-team och på specialiserade servicecenter.  


Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
Service-Hotline
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
Service-Hotline
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss

Säkerhet och tillgänglighet för vakuum- och övertryckstillämpningar

Dra fördel av servicen
Vakuumpumpar och vakuumsystem såväl som kompressorer och blåsmaskiner är viktiga komponenter i många tillverkningsprocesser. Av den anledningen är tillgänglighet, tillförlitlighet och effektiv drift så betydelsefulla. Detta kräver sakkunnig servicekapacitet och användning av originaldelar från Busch.

Trots att det idag finns många komponenter som är underhållsfria eller behöver lite underhåll, kräver många tillverkningsprocesser en nivå av säkerhet och tillgänglighet som sträcker sig bortom enskilda komponenters krav. Att uppfylla hela systems krav på säkerhet och tillgänglighet kan endast garanteras av individuellt skräddarsydda översyns- och underhållsmetoder baserade på de specifika tillverkningsprocesserna.


Att välja rätt servicepartner
Genom vårt eget globala servicenätverk erbjuder vi service för vakuumpumpar , vakuumsystem , kompressorer och blåsmaskiner genom att använda originaldelar från Busch. Genom vårt eget globala servicenätverk erbjuder vi service för vakuumpumpar, vakuumsystem, kompressorer och blåsmaskiner. Vår filosofi är att se bortom den enskilda vakuumpumpen eller kompressorn, för att istället fokusera på distribution av vakuum eller övertryck för att garantera högsta möjliga nivå av systemtillgänglighet. 

Vi fokuserar på distribution av vakuum och försäkrar oss om att våra kunder inte utsätts för några risker som beror på att icke originaldelar går sönder. Detta gör vi genom att kontrollera att alla systemkomponenter är på samma servicenivå samt genom att utföra nödvändigt underhållsarbete på ett synkroniserat sätt.

Busch erbjuder dig normalt sett servicealternativ för alla vakuumpumpar, kompressorer och blåsmaskiner på marknaden.


Busch service för alla industrigrenar
Om servicen måste vara synkroniserad med planerna för produktionen eller det allmänna underhållsarbetet, eller om den kräver särskilda tillstånd, till exempel vid underhåll till havs eller vid hantering av utrustning som utsatts för giftiga ämnen, kan Busch ge den rätta servicen i rätt tid – över hela världen. 

Alltid tillgänglig
Sker dina tillverkningsprocesser med flera skiftmönster och/ eller i olika tidszoner? Vill du ha säkerheten i att veta att du kan nå Busch dygnet runt? Inga problem. På begäran garanterar vi tillgång till en servicetekniker dygnet runt, sju dagar i veckan.
 

Busch-Service-Worker.jpg

Kräv den service du behöver

I rollen som din vakuum- och övertrycksleverantör är det vårt uppdrag att erbjuda dig smidig service som tar hänsyn till alla dina behov. Detta omfattar råd om hur du undviker avbrott i dina tillverkningsprocesser såväl som hur du på ett snabbt och tillförlitligt sätt avhjälper alla defekter. Om en telefonkonsultation inte löser problemet, analyserar eller reparerar vi din vakuumpump, kompressor eller blåsmaskin, antingen på plats eller på ett av våra servicecenter.

För att minimera driftavbrottstid i sådana situationer har vi alltid en lämplig ersättningsenhet tillgänglig för dig – var du än befinner dig i världen. Förebyggande underhåll är dock nyckeln till ett friktionsfritt tillverkningsflöde. Därför erbjuder vi dig underhållslösningar som är skräddarsydda för dina specifika driftskrav. Vi utvecklar omfattningen av och innehållet i vårt arbete tillsammans med dig.

Dra nytta av vår expertis och erfarenhet
Tack vare vårt nätverk av Busch servicecenter kan vi förlita oss på expertis som byggts upp genom att ha installerat tusentals vakuumpumpar, vakuumsystem, kompressorer och blåsmaskiner. Buschs servicetekniker kan serva alla vakuum- och övertryckssystem på marknaden tack vare att de genomgår regelbunden fortbildning på nya system och tillämpningar. Vi upprätthåller vår egen globala supportgrupp för att analysera servicefrågor för olika tillämpningar och för att definiera Buschs servicestandarder och utbildning över hela världen.
 


Servie-Page-Worker2.jpg

Standard News

Senaste nytt