Removal-Icon.svg
Bortforsling

Läs om hur man kan använda vakuum/ övertryck vid bortforslingsprocesser såsom vakuumsugning av avlopp, bortforsling av avfall vid livsmedelsprocesser, centraldammsugare och mycket annat.

Bortforsling med vakuum

Var används vakuum inom bortforslingstillämpningar?
Vakuum används vid ett brett utbud av tillämpningar där det
är nödvändigt att forsla bort biprodukter. Dessa tillämpningar
sträcker sig från köttbearbetning − t ex bortforsling av
avfallsprodukter såsom ryggrader och kycklingfjädrar från
djurkropparna − till träförädlingsindustrin, exempelvis
bortforsling av sågspån och damm.

Vilken vakuumteknik som används till dessa tillämpningar beror på vilken pumpningshastighet och tryckskillnad som krävs eller vilket slutligt tryck som behövs. Fläktar och ett urval olika principer för vakuumpumpar används konsekvent inom dessa tillämpningar. Val av lämplig separeringsteknik är viktigt för att säkerställa att de bortforslade produkterna inte kommer i kontakt med vakuumpump eller fläkt.

Vilka av Buschs tekniker är särskilt lämpade för bortforslingstillämpningar?
Vilka vakuumpumpar och fläktar som är mest lämpade för bortforslingstillämpningar bestäms av vilka material som ska
forslas bort och ytterligare faktorer såsom transportmetod
och -avstånd. Urvalet av passande vakuumpumpar och fläktar
är därför stort.

Mink klovakuumpumpar används alltid i fall där relativt torra eller känsliga material ska forslas bort eller transporteras. Den kontaktlösa arbetsprincipen hos Mink klovakuumpumparna kräver inga drivvätskor, vilket gör dem till den mest ekonomiska metoden för
vakuumgenerering för ett stort antal tillämpningar.

Utöver Minkseriens klovakuumpumpar kan också någon av de beprövade lamellvakuumpumparna ur R 5-serien användas om
högre vakuumnivå krävs. Dessa robusta vakuumgeneratorer
är oljesmorda och finns i utförande som är resistent mot
vattenånga. De passar bäst för bortforsling av fuktiga, våta
och tunga material.


Om material i relativt stora volymer ska transporteras skulle första valet vara antingen Samos sidkanalfläkt eller Tyr rootspump. Dessa torra komprimerande fläktar har imponerande prestanda och det stora utbudet av storlekar och utföranden som finns tillgängligt innebär att de kan användas för ett stort antal olika tillämpningar.

Alla våra vakuumpumpar och fläktar kan utrustas med ett stort antal olika separatorenheter för att säkerställa fullständig separation av bortforslat material och transportluften.

 Exempel på hur vakuum används vid bortforslingstillämpningar:
 

  • Bortforsling av avfall – Vakuumbortforsling av vått avfall från passagerarplan och fartyg
  • Bortforsling av avfall – Vid livsmedelsbearbetning
  • Centraldammsugarenheter – För effektiv dammsugning
  • Bortforsling av kroppsvätskor – Under tandläkar- och kirurgiska ingrepp
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss

Standard News

Senaste nytt