Transport av vått avfall

System för vått avfall avsedda att föra bort våta sopor och rester har många tillämpningar: hotell, sjukhus, matsalar, slakterier, fiskbearbetningsföretag och kryssningsfartyg har alla stor nytta av enheter för vått avfall. Avfallsmaterialet transporteras med vakuumtransport till en mottagningsbehållare där det strimlas, homogeniseras och lagras för senare insamling. Insamling görs vanligen med tankbil varvid transport från mottagningsbehållaren till tankbilen också utförs med vakuumtransport. Systemet är hygieniskt, effektivt och miljövänligt eftersom avfallet kan processas för att tillverka biogas, animaliska råvaror eller gödningsmedel.

Rekommenderade modeller: Mink klovakuumpumpar och R 5 lamellvakuumpumpar, samt Samos sidkanalfläktar och Tyr rootspumpar.

Vänligen kontakta oss för en analys av dina krav.


Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss

Standard News

Senaste nytt