Pneumatisk sugtransport av livsmedel

Pneumatisk sugtransport är ett effektivt och föroreningsfritt sätt att transportera livsmedel i friflytande granulär- eller pulverform. Produkterna fluidiseras av den luftström som vakuumpumpen genererar, och rör sig fritt via rörledningar till sitt mål.

Vakuumtransport har många tillämpningar inom kaffebearbetningsindustrin: kaffebönor som levereras via vägtransport förs in i silor med vakuumtransport och vidare transport till rostningsenheten, malningsutrustningen och förpackningsanläggningen sker med samma metod.

Vakuumtransport är särskilt lämpad för kaffebearbetning eftersom inga rester blir kvar i rörledningarna – samma system kan användas för olika kaffesorter och -blandningar. Det låga lufttrycket under transporten minskar den kontakt som malet kaffe får med atmosfärens syre, vilket bevarar produktens arom. Om så krävs kan transportmediet utgöras av en inertgas som CO2, vilket ytterligare bevarar produktens kvalitet och fräschör.

Mink klovakuumpumpar och R 5 lamellvakuumpumpar, samt Samos sidkanalfläktar och Tyr rootspumpar.

Vänligen kontakta oss för en analys av dina krav.


Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss

Standard News

Senaste nytt