Transport av bulkvaror med pneumatiskt övertryck

Transportsystem med övertryck liknar sina motsvarigheter med vakuum, men fungerar med övertryck. Bulkvarorna blåses längs rörledningar till sina mål, högre tryckskillnad är möjlig så att tyngre material som sand, gips och cement kan transporteras. Transportsystem med övertryck är effektiva, ekonomiska och tillförlitliga, men de varor som transporteras ska vara okänsliga för syre. Av detta skäl används transportsystem med övertryck sällan inom livsmedelsindustrin.

Rekommenderade modeller: Vakuumpumparna Mink klovakuumpumpar och R 5 lamellvakuumpumpar, samt Samos sidkanalfläktar och Tyr rootspumpar.

Vänligen kontakta oss för en analys av dina krav.


Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss

Standard News

Senaste nytt