Packaging-Icon.svg
Förpackning

Mer information om hur du använder vakuum vid förpackningsprocesser såsom vakuumförpackning eller modifierad atmosfärpackning (MAP), brickformning i förpackningsmaskiner, termoformning av plastförpackningar, foliehantering i förpackningsmaskiner för tubformade påsar, kartongstapling, etikettering med mera.

Vakuum vid förpackning

Var i förpackningsprocessen kan man använda vakuum?
Vakuum spelar ofta en framträdande roll i förpackningsprocessen liksom vid förpackningsproduktionen. Förpackningar, termoformade och övertäckta, kan utformas effektivt och exakt med hjälp av vakuumteknik. De kan också förflyttas, transporteras, öppnas och förseglas med hjälp av vakuum. Vid förpackningsprocessen kan den vara som ska packas föras fram och in med hjälp av vakuum.

Att använda vakuum vid förpackning av livsmedel håller livsmedlen färska längre – utan kvalitetsförlust. Genom att använda MAP (modifierad atmosfärpackning) för färska livsmedel bibehålls utseende, fräschör och smak.

Vilka av Buschs vakuumlösningar är särskilt lämpade för förpackningstillämpningar?
R 5-seriens vakuumpumpar är idealiska vakuumgeneratorer för vakuumförpackning. De använder den beprövade principen med roterande lameller och anses som "förpackningspumpen framför
alla andra".

Vi erbjuder också oljefri teknik för ett brett utbud av förpackningstillämpningar – såsom de mycket energisnåla vakuumpumparna av typen Mink med torr kloteknik liksom de torra lamellvakuumpumparna i Seco-serien. Mink-vakuumpumpar används t ex för att transportera den folie som bildar den rörformade påsen under förpackningsprocessen, medan Seco-vakuumpumpar i första hand används vid hanterings- och fasthållningsprocesser.


Exempel på Buschs vakuumteknik vid förpackning:
 

 • Vakuumförpackning – förpackning av färska livsmedel för att bibehålla fräschören
 • MAP-förpackning – förpackning av livsmedel i modifierad atmosfär
 • Formning – t ex brickor direkt i förpackningsmaskinen
 • Blisterförpackning – termoformning av blister
 • Foliehantering – i maskiner för förformade påsar
 • Etikettering – snabb och tillförlitlig märkning av alla slags förpackningar
 • Kartongkonstruktion – vikning och konstruktion av kartonger
 • Stapling och palletering – av alla förpackningar
 • Centralvakuumsystem – centraliserat vakuum för hela förpackningsavdelningar
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss

Standard News

Nyheter inom ämnesområdet
 • Perfekt packad skinka
  På Henning Basedahls visitkort står titeln ”Schinkenhöker” – som på lågtyska betyder så mycket som småhandlare i skinka. Henning Basedahl äger Basedahl Schinkenmanufaktur (skinkmanufaktur) i...
 • Premium-gorgonzola förpackad med tillförlitlig vakuumteknik
  IGOR srl:s kärnkompetens är produktion av gorgonzola, den traditionella blåmögelosten från norra Italien. Ägarfamiljen Leonardi har producerat gorgonzola i tre generationer i sitt moderna företag...
 • Energieffektivt vakuumsystem för förpackning av livsmedel
  Intresset för energieffektiva vakuumsystem för livsmedelsförpackning ökar hos många livsmedelstillverkare eftersom deras ekonomiska betydelse ökar. Avgörande är att hela förpackningsprocessen tas...
 • Energieffektiva vakuumsystem för köttförädlingsanläggningar
  Ett integrerat förpackningskoncept som garanterar att de färdiga produkterna förpackas hygieniskt och pålitligt, snabbt och effektivt är ett viktigt inslag i dagens produktion av kött- och...
 • Central vakuumkälla för tillförlitlig och effektiv emballering
  Westfleisch, med nio anläggningar och en årsomsättning på 2,5 miljarder euro, är ett av de största köttbearbetningsföretagen i Tyskland.

Standard News

Senaste nytt